Arealbruk og arealressurser

Oppdatert: 3. juni 2020

Neste oppdatering: 21. juni 2021

Andel av Norge som er bebygd
Arealressurser etter hovedklasser. Landet. Kvadratkilometer. Prosent.

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Statistikken beskriver arealbruk og arealressurser i Norge. Arealbruk beskriver areal som er bebygd, og klassifiserer dette etter bruksformål. Arealressurser beskriver markslag i områder som ikke er bebygd.

Kontakt