Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Velg statistikkområde
Alle
Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter
Dato Tittel Type Statistikkområder
Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger, 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
 • Vis flere
 • Vis færre
Arbeidsavklaringspenger, 2020 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Innvandring og innvandrere
Familievern, 2020 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen, 2021 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Økonomisk sosialhjelp, 2021 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Offentlig sektor
 • Innvandring og innvandrere
Til toppen