Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Velg statistikkområde
Alle
Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter
Dato Tittel Type Statistikkområder
SSB-analyse: Blir vi stadig mer ensomme? Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Anmeldte lovbrudd og ofre, 2020 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Svalbard
Straffereaksjoner, 2020 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Svalbard
 • Innvandring og innvandrere
Økonomisk sosialhjelp, 2020 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Offentlig sektor
 • Innvandring og innvandrere
Levekår hos personer med funksjonsnedsettelse, 2020 Publisering
 • Helse
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Barnevern, 2020 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Offentlig sektor
 • Innvandring og innvandrere
Alderspensjonister, 2020 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Innvandring og innvandrere
Uføretrygdede, 2020 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Innvandring og innvandrere
Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger, 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
 • Vis flere
 • Vis færre
Til toppen