Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Velg statistikkområde
Alle
Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter
Dato Tittel Type Statistikkområder
SSB analyse: Gruppekriminalitet og tilbakefall Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Ofre for anmeldte lovbrudd, 2018 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Svalbard
Artikkel: Kvalifiseringsstønad Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Fengslinger, 2017 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Innvandring og innvandrere
Økonomisk sosialhjelp, 2019 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Offentlig sektor
Arbeidsavklaringspenger, 2018 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Etterforskede lovbrudd, 2018 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Svalbard
 • Innvandring og innvandrere
Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen, 2018-2019 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Barnevernsinstitusjoner, 2018 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger, 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Utdanning
Boforhold, registerbasert, 1. januar 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen, 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Barnevern, 2019 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Offentlig sektor
Til toppen