Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Velg statistikkområde
Alle
Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter
Dato Tittel Type Statistikkområder
Artikkel (Samferdsel og miljø): Bruk av alternative drivstoff i transport Publisering
 • Transport og reiseliv
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2021, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Meldinger til barnevernet 2020 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Eksport av laks, uke 37 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, juli 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
Kollektivtransport, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, august 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
Den europeiske studentundersøkelsen: studenters økonomiske situasjon Publisering
 • Utdanning
Antall arbeidsforhold og lønn, august 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Artikkel (Samferdsel og miljø): Godstransport i Europa Publisering
 • Transport og reiseliv
Arbeidsulykker, 2020 Publisering
 • Helse
 • Arbeid og lønn
Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja, 1. januar 2021 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Innvandring og innvandrere
Kommende publisering er utsatt fra 11. august til 27. september 2021. Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst, 2014-2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Varehandelsindeksen, august 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, august 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Kjøtproduksjon, 2. halvår 2020, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Energi og industri
Miljøøkonomiske virkemidler, 2020 Publisering
 • Natur og miljø
Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere, 2020 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
 • Offentlig sektor
Innenlandsk transport, 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 38 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Artikkel: Beregnede CO2-priser for bruk av fossile drivstoff Publisering
 • Natur og miljø
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Overnattingar, august 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Kredittindikator, august 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Godstransport med lastebil, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Pengemengde, august 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Artikkel (Samferdsel og miljø): Avfall fra samferdsel Publisering
 • Natur og miljø
 • Transport og reiseliv
Familievern, 2020 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Landbruksteljing, 2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Røyk, alkohol og andre rusmidler, 2021 Publisering
 • Helse
Artikkel: Priser og omsetning av fritidseiendommer Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Valgkampbidrag, 2021 Publisering
 • Valg
Innovasjon i næringslivet, 2018-2020 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Artikkel: Landbrukseigedomar (Jordbruk og miljø) Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Renter i banker og kredittforetak, august 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Banker og kredittforetak, august 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Befolkningen på Svalbard, 1. halvår 2021 Publisering
 • Befolkning
 • Svalbard
Etterforskede lovbrudd, 2020 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Svalbard
 • Innvandring og innvandrere
Avfallshåndtering ved avfallsanlegg, 2020 Publisering
 • Natur og miljø
Eksport av laks, uke 39 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2021, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2021 Publisering
 • Energi og industri
Nasjonalregnskap, august 2021 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggjekostnadsindeks for bustader, september 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Produsentprisindeksen, september 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, september 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, september 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, september 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Den europeiske studentundersøkelsen: internasjonalisering i høyere utdanning Publisering
 • Utdanning
Omsetning i varehandel, 3. termin 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Prisindeks for brukte boliger, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 40 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kommunalt avløp, 2020 Publisering
 • Natur og miljø
 • Offentlig sektor
Utslipp og rensing av kommunalt avløp, 2020 Publisering
 • Natur og miljø
Artikkel (Samferdsel og miljø): Utvikling i kjøretøybestanden Publisering
 • Transport og reiseliv
Overdragelser av landbrukseiendommer, 2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Bygg, bolig og eiendom
Utenrikshandel med varer, september 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Godstransport med lastebil, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kostnadsindeks for lastebiltransport, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggeareal, september 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, september 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Trafikkulykker med personskade, september 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Elektrisitet, september 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Skatterekneskap, september 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Fengslinger, 2020 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Innvandring og innvandrere
Eksport av laks, uke 41 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Den europeiske studentundersøkelsen: Studenter med barn Publisering
 • Utdanning
Sal av petroleumsprodukt, september 2021, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Økonomisk sosialhjelp, 2020 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Offentlig sektor
 • Innvandring og innvandrere
Valgdeltakelse, 13. september 2021 Publisering
 • Valg
 • Innvandring og innvandrere
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2021, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Skogavvirkning for salg, 3. kvartal 2021, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Forskning og utvikling i næringslivet, 2020, foreløpige tall Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Antall arbeidsforhold og lønn, september 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, september 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
Artikkel: Gjødsling Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Tettsteders befolkning og areal, 1. januar 2021 Publisering
 • Befolkning
 • Natur og miljø
Næringenes økonomiske utvikling, 2020, foreløpige tall Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Energi og industri
 • Natur og miljø
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Vis flere
 • Vis færre
Artikkel (Samferdsel og miljø): Vann- og grunnforurensning fra samferdsel Publisering
 • Natur og miljø
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 42 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Opna konkursar, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Bank og finansmarked
Stortingsvalet, 13. september 2021 Publisering
 • Valg
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, august 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
Varehandelsindeksen, september 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Arbeidskraftundersøkelsen, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Eiendomsomsetning, 3. kvartal 2021, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Godstransport med lastebil, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Overnattingar, september 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Lufttransport, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Pengemengde, september 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, september 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Artikkel (Samferdsel og miljø): Avgifter knyttet til transport Publisering
 • Natur og miljø
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 43 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Offentlig sektor på Svalbard, 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Utslipp til luft, 1990-2020 Publisering
 • Natur og miljø
Føretak, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Renter i banker og kredittforetak, september 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2021, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2021 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Artikkel (Samferdsel og miljø): Elbileieres sosiale profil Publisering
 • Transport og reiseliv
Banker og kredittforetak, september 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Antall arbeidsforhold og lønn, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Banker og kredittforetak, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Investeringsindeks for detaljhandel, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Harmonisert konsumprisindeks, oktober 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, oktober 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, oktober 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
Eksport av laks, uke 44 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produsentprisindeksen, oktober 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggeareal, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
Ledige stillingar, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
Miljøvernutgifter, 2020 Publisering
 • Natur og miljø
 • Energi og industri
Nasjonalregnskap, september 2021 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Varekonsumindeksen, september 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggjekostnadsindeks for bustader, oktober 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Utenrikshandel med varer, oktober 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Elektrisitetspriser, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Fylkesfordelt nasjonalregnskap, 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Svalbard
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, oktober 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Elektrisitet, oktober 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Trafikkulykker med personskade, oktober 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Artikkel (Samferdsel og miljø): Klimagassutslipp fra samferdsel Publisering
 • Natur og miljø
 • Transport og reiseliv
Nasjonale prøver, 2021 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Eksport av laks, uke 45 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggeareal, oktober 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Befolkning, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Energi og industri
Verdipapirer, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Skatterekneskap, oktober 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Verdipapirfond, kvartalstall, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2021, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Arbeidskraftkostnadsindeks, 3. kvartal 2021, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Sal av petroleumsprodukt, oktober 2021, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper, 2020, foreløpige tall Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Omsetningsindeks for tjenester, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Regnskap for private barnehager, 2020 Publisering
 • Utdanning
 • Svalbard
Utdanningsregnskap, 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Utdanning
Eksport av laks, uke 46 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Materialstrømsregnskap, 2020 Publisering
 • Natur og miljø
Antall arbeidsforhold og lønn, oktober 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Reiseundersøkelsen, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Sjøfiske etter laks og sjøaure, 2021 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, september 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
Grensehandel, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Produsentprisindekser for tjenester, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Varekonsumindeksen, oktober 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, oktober 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
Varehandelsindeksen, oktober 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Overnattingar, oktober 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Artikkel (Samferdsel og miljø): Prisutvikling - kollektivtransport, godstransport og drivstoff Publisering
 • Transport og reiseliv
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Pengemengde, oktober 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, oktober 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Utanrikshandel med tenester, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetning i varehandel, 4. termin 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Artikkel: Inntekts- og formuesutvikling blant eldre Publisering
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 47 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenriksregnskap, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet, 1991-2020 Publisering
 • Natur og miljø
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Sykefravær, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
 • Innvandring og innvandrere
Alkoholomsetning, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Kostnadsindeks for buss, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
Konjunkturtendensene 2021/4 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konjunkturtendensene, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Renter i banker og kredittforetak, oktober 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Banker og kredittforetak, oktober 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Artikkel (Samferdsel og miljø): Luftforurensning fra samferdsel Publisering
 • Natur og miljø
 • Transport og reiseliv
Finansielle sektorregnskaper, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Bank og finansmarked
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2021, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Arealbruk i tettsteder, 1. januar 2021 Publisering
 • Natur og miljø
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2021 Publisering
 • Energi og industri
Eksport av laks, uke 48 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Avfallsregnskapet, 2020 Publisering
 • Natur og miljø
Aktivitet i sentrumssoner, 1. januar 2021 Publisering
 • Natur og miljø
Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen, 2021 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Nasjonalregnskap, oktober 2021 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Farlig avfall, 2020 Publisering
 • Natur og miljø
 • Svalbard
Avfall fra byggeaktivitet, 2020 Publisering
 • Natur og miljø
 • Bygg, bolig og eiendom
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
Produsentprisindeksen, november 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, november 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
Konsumprisindeksen, november 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for utleie av næringseiendom, 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, november 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Artikkel (Samferdsel og miljø): Utslipp per personkilometer og tonnkilometer Publisering
 • Natur og miljø
 • Transport og reiseliv
Byggjekostnadsindeks for bustader, november 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Godstransport på kysten, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Holdninger til innvandrere og innvandring, 2021 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Fagskoler, 1. oktober 2021 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester, 2020 Publisering
 • Energi og industri
Elektrisitet, november 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Utenrikshandel med varer, november 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, november 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Villreinjakt, 2021 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Prisindeks for nye boliger, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 49 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Trafikkulykker med personskade, november 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Offentlige foretak, regnskap, 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
Kollektivtransport, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, november 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Arbeidskraftkostnader, 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Fritidsbyggområder, 1. januar 2021 Publisering
 • Natur og miljø
Kommunale avløp - Ressursinnsats, gebyrer, utslipp, rensing og slamdisponering 2020 Publisering
 • Natur og miljø
Byggeareal, november 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2021, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Sal av petroleumsprodukt, november 2021, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, november 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
Kraftnæringens økonomiske utvikling, 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Energi og industri
Elektrisitet, 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 50 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Sammenlikning av prisnivå i Europa, 2018-2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle stiftelser, 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, oktober 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
Antall arbeidsforhold og lønn, november 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Varekonsumindeksen, november 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Varehandelsindeksen, november 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 51 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Overnattingar, november 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 52 2022 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Virksomheter, 1. januar 2022 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Pengemengde, november 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, november 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2021 Publisering
 • Energi og industri
Produsentprisindeksen, desember 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, desember 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
Konsumprisindeksen, desember 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, desember 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for brukte boliger, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 1 2022 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, desember 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Trafikkulykker med personskade, desember 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 2 2022 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggeareal, desember 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Areal av land og ferskvatn, 1. januar 2022 Publisering
 • Natur og miljø
 • Svalbard
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, desember 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Sal av petroleumsprodukt, desember 2021, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Varehandelsindeksen, desember 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, desember 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Elvefiske, 2021, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Kostnadsindeks for lastebiltransport, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Pengemengde, desember 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, desember 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2021 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Føretak, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Antall arbeidsforhold og lønn, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Lønn, 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Byggeareal, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Ledige stillingar, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
Harmonisert konsumprisindeks, januar 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, januar 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
Konsumprisindeksen, januar 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, januar 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Elektrisitetspriser, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Byggeareal, 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Utenrikshandel med varer, januar 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Lufttransport, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Verdipapirer, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Verdipapirfond, kvartalstall, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Arbeidskraftkostnadsindeks, 4. kvartal 2021, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Skatt for selskaper, 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Omsetning i varehandel, 5. termin 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Reiseundersøkelsen, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Produsentprisindekser for tjenester, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Grensehandel, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Pengemengde, januar 2022 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, januar 2022 Publisering
 • Bank og finansmarked
Utanrikshandel med tenester, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Sykefravær, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
 • Innvandring og innvandrere
Finansielle sektorregnskaper, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Bank og finansmarked
Kostnadsindeks for buss, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Styre og leiing i aksjeselskap, 1. januar 2022 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Innvandring og innvandrere
Alkoholomsetning, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, 1. januar 2022 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Produsentprisindeksen, februar 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, februar 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, februar 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, februar 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2021, foreløpige tall Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
Fylkeskommuneregnskap, 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
Utenrikshandel med varer, februar 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Godstransport på kysten, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Prisindeks for nye boliger, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Kollektivtransport, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Prisindeks for brukte boliger, 1. kvartal 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Konsumprisindeksen, mars 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, mars 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, mars 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, mars 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Omsetning i varehandel, 6. termin 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Selskapers inntekter og fradrag, 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Føretak, 1. kvartal 2022 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Digitalisering og IKT i offentlig sektor, 2022 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Offentlig sektor
Føretak, 1. januar 2021 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Lufttransport, 1. kvartal 2022 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Konsumprisindeksen, april 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, april 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, april 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, april 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Driftsundersøkelse for sjøfart, 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Verdipapirer, 1. kvartal 2022 Publisering
 • Bank og finansmarked
Verdipapirfond, kvartalstall, 1. kvartal 2022 Publisering
 • Bank og finansmarked
Etablerere i næringslivet, 2020-2021 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Innvandring og innvandrere
Utanrikshandel med tenester, 1. kvartal 2022 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Sykefravær, 1. kvartal 2022 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
 • Innvandring og innvandrere
Alkoholomsetning, 1. kvartal 2022 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Landbrukseiendommer, 2021 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Bygg, bolig og eiendom
Omsetning i varehandel, 1. termin 2022 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Produsentprisindeksen, mai 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, mai 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, mai 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, mai 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
Fylkeskommuneregnskap, 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2021, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Eiendomsskatt, 2022 Publisering
 • Offentlig sektor
Prisindeks for nye boliger, 1. kvartal 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Godstransport på kysten, 1. kvartal 2022 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Den norske kirke, 2021 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Offentlig sektor
Økonomisk sosialhjelp, 2021 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Offentlig sektor
 • Innvandring og innvandrere
Kyrkjelege fellesråd, rekneskap, 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Kultur og fritid
Porteføljeinvesteringer i utlandet, 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Føretak, 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Konsumprisindeksen, juni 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juni 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, juni 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, juni 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produsentprisindeksen, juli 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, juli 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, juli 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juli 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
Omsetning i varehandel, 2. termin 2022 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Næringer på Svalbard, 2021 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Svalbard
Utanrikshandel med tenester, 2. kvartal 2022 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Sykefravær, 2. kvartal 2022 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
 • Innvandring og innvandrere
Alkoholomsetning, 2. kvartal 2022 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Harmonisert konsumprisindeks, august 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for nye boliger, 2. kvartal 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Godstransport på kysten, 2. kvartal 2022 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Verdipapirfond, 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Skogeiendommer, 2021 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetning i varehandel, 3. termin 2022 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Omsetning i varehandel, 4. termin 2022 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Sykefravær, 3. kvartal 2022 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
 • Innvandring og innvandrere
Alkoholomsetning, 3. kvartal 2022 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Prisindeks for nye boliger, 3. kvartal 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2022, foreløpige tall Publisering
 • Offentlig sektor
Til toppen