Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Velg statistikkområde
Alle
Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter
Dato Tittel Type Statistikkområder
Byggeareal, juni 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Sal av petroleumsprodukt, juni 2019, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Kostnadsindeks for lastebiltransport, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juni 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 29 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, mai 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Arbeidskraftundersøkelsen, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Varekonsumindeksen, juni 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, juni 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Godstransport med lastebil, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Rapport: Energy in the SNOW model Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • National accounts and business cycles
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Eksport av laks, uke 30 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Artikkel: Introduksjon til temasiden Grønt skifte Publisering
 • Natur og miljø
SSB analyse (Grønt skifte): Tiltak for å redusere ammoniakkutslipp fra husdyrgjødsel Publisering
 • Natur og miljø
Kredittindikator, juni 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Overnattingar, juni 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Byggeareal, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Pengemengde, juni 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
SSB analyse: Innvandreres religion og integrering Publisering
 • Befolkning
Skogavvirkning for salg, 2. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Elektrisitet, juni 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Småvilt- og rådyrjakt, 2018/2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Aktive jegere, 2018/2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 31 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juli 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juni 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juni 2019 Publisering
 • Energi og industri
Føretak, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Faktahefte: Dette er Norge 2019 Publisering
 • Befolkning
Produsentprisindeksen, juli 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juli 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, juli 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, juli 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
SSB analyse: Unges tidspunkt for etablering på boligmarkedet Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Renter i banker og kredittforetak, mai 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Opna konkursar, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Bank og finansmarked
Eiendomsomsetning, 2. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Banker og kredittforetak, juni 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Godstransport med lastebil, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Registrerte arbeidsledige blant innvandrere, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Antall arbeidsforhold og lønn, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 32 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
SSB analyse: Hva er elbileiernes sosiale profil? Publisering
 • Transport og reiseliv
Banker og kredittforetak, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Utenrikshandel med varer, juli 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Lufttransport, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
SSB analyse: Matvarepriser i Norden Publisering
 • Priser og prisindekser
Trafikkulykker med personskade, juli 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggjekostnadsindeks for bustader, juli 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Skatterekneskap, juli 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, juni 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett, 2019 Publisering
 • Valg
 • Innvandring og innvandrere
Befolkning, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Renter i banker og kredittforetak, juni 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Sal av petroleumsprodukt, juli 2019, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggeareal, juli 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Artikkel: Vikarjobb – veien til fast jobb? Publisering
 • Arbeid og lønn
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juli 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 33 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, juni 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Artikkel (Grønt skifte): Utviklingen i driftsformer og størrelse samt kjennetegn ved bedrifter som legges ned Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Verdipapirer, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
Verdipapirfond, kvartalstall, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 2. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Arbeidskraftkostnadsindeks, 2. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Elektrisitetspriser, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Investeringsindeks for detaljhandel, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Produsentprisindekser for tjenester, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Artikkel (Samferdsel og miljø): Klimagassutslipp fra samferdsel Publisering
 • Natur og miljø
Karakterer ved avsluttet grunnskole, 2019 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
SSB analyse: Gruppekriminalitet og tilbakefall Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Pengemengde, juli 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, 2. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Teknologi og innovasjon
Eksport av laks, uke 34 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kredittindikator, juli 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Artikkel (Grønt skifte): Grønn omstilling og klimasamarbeidet med EU Publisering
 • Natur og miljø
Reiseundersøkelsen, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Næringer på Svalbard, 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Svalbard
Kommende publisering er utsatt fra 20. til 29. august 2019 Nasjonalregnskap, juni 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Grensehandel, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Bruk av IKT i husholdningene, 2019 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Skogavvirkning for salg, 2018, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Landsskogtakseringen, 2014-2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Varekonsumindeksen, juli 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, juli 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Artikkel (Samferdsel og miljø): Utvikling i kjøretøybestanden Publisering
 • Transport og reiseliv
Elektrisitet, juli 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Ofre for anmeldte lovbrudd, 2018 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Svalbard
Artikkel: Kvalifiseringsstønad Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Overnattingar, juli 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Ledige stillingar, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Utanrikshandel med tenester, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Funksjonshemmede, arbeidskraftundersøkelsen, 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
SSB analyse: Digitalisering og KPI Publisering
 • Priser og prisindekser
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 35 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenriksregnskap, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konjunkturtendensene 2019/3 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Plan- og byggesaksbehandling, 2018 Publisering
 • Natur og miljø
 • Offentlig sektor
Sykefravær, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Finansiering av politiske partier, 2018 Publisering
 • Valg
 • Kultur og fritid
Miljøforvaltning, 2018 Publisering
 • Natur og miljø
 • Offentlig sektor
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Alkoholomsetning, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juli 2019 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juli 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nasjonalregnskap, juli 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Banker og kredittforetak, juli 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Harmonisert konsumprisindeks, august 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, august 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, august 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, august 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 36 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Artikkel (Grønt skifte): Utviklingen i jordbruksbedrifter, jordbruksareal og husdyrhold, fordelt etter sentralitetsklasse Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetning i varehandel, 2. termin 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Renter i banker og kredittforetak, juli 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggjekostnadsindeks for bustader, august 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Bruk av IKT i næringslivet, 2019 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Artikkel (Samferdsel og miljø): Luftforurensning fra samferdsel Publisering
 • Natur og miljø
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, juli 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Utenrikshandel med varer, august 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Trafikkulykker med personskade, august 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Finansielle sektorregnskaper, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Bank og finansmarked
Kostnadsindeks for buss, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, august 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 37 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Artikkel: Utslippsindikator, jernbane Publisering
 • Transport og reiseliv
Verdipapirfond, 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Godstransport på kysten, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Prisindeks for nye boliger, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Sal av petroleumsprodukt, august 2019, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Føretak, 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Overdragelser av landbrukseiendommer, 2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Bygg, bolig og eiendom
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggeareal, august 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
SSB analyse: Skattetilpasning i konserner Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kommende publisering er utsatt fra 26. august til 24. september 2019 Museum og samlingar, 2018 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Svalbard
Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper, 2018, foreløpige tall Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Innenlandske transportytelser, 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, juli 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Norskopplæring for voksne innvandrere, 2018 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Eksport av laks, uke 38 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Artikkel (Samferdsel og miljø): Bruk av alternative drivstoff i transport Publisering
 • Energi og industri
Arbeidsulykker, 2018 Publisering
 • Helse
 • Arbeid og lønn
Aktivitet i sentrumssoner, 1. januar 2019 Publisering
 • Natur og miljø
Fengslinger, 2017 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Innvandring og innvandrere
Kollektivtransport, 2. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Kjøtproduksjon, 1. halvår 2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Energi og industri
Miljøøkonomiske virkemidler, 2018 Publisering
 • Natur og miljø
Kredittindikator, august 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, august 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Detaljomsetningsindeksen, august 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Elektrisitet, august 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Varekonsumindeksen, august 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 39 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Artikkel (Samferdsel og miljø): Vann- og grunnforurensning fra samferdsel Publisering
 • Natur og miljø
Valgkampbidrag, 2019 Publisering
 • Valg
Prisindeks for engroshandel, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Overnattingar, august 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2019 Publisering
 • Energi og industri
Banker og kredittforetak, august 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Nasjonalregnskap, august 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 40 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Renter i banker og kredittforetak, august 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Fylkesfordelt nasjonalregnskap, 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Svalbard
Harmonisert konsumprisindeks, september 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, september 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, september 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, september 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst, 2012-2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Godstransport med lastebil, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Økonomisk sosialhjelp, 2019 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Offentlig sektor
Prisindeks for brukte boliger, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Utenrikshandel med varer, september 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Artikkel (Grønt skifte): Næringsaktivitet og strukturendringer på landbrukseiendommer Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kostnadsindeks for lastebiltransport, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kommende publisering er utsatt fra 10. oktober til 16. april 2019 Byggjekostnadsindeks for bustader, september 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, august 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 41 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Artikkel (Samferdsel og miljø): Infrastruktur (ladepunkter, landstrøm) Publisering
 • Transport og reiseliv
Utdanningsregnskap, 2017 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Utdanning
Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner, 2017 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Kultur og fritid
Skogavvirkning for salg, 3. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skatterekneskap, september 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Trafikkulykker med personskade, september 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Arbeidsavklaringspenger, 2018 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Sal av petroleumsprodukt, september 2019, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggeareal, september 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 42 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Etterforskede lovbrudd, 2018 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Svalbard
 • Innvandring og innvandrere
Akvakultur, 2018, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkelsen, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, august 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Omsetning i varehandel, 3. termin 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Eiendomsomsetning, 3. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Artikkel (Samferdsel og miljø): Avfall fra samferdsel Publisering
 • Natur og miljø
Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen, 2018-2019 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Varekonsumindeksen, september 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, september 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 43 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Godstransport med lastebil, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
SSB analyse (Grønt skifte): Utviklingen i kollektivtransport 2009-2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Kredittindikator, september 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, september 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggeareal, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Elektrisitet, september 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Overnattingar, september 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle stiftelser, 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Utslipp til luft, 1990-2018, endelige tall Publisering
 • Natur og miljø
Artikkel (Samferdsel og miljø): Avgifter knyttet til transport Publisering
 • Natur og miljø
Røyk, alkohol og andre rusmidler, 2019 Publisering
 • Helse
Bygge- og anleggsvirksomhet, strukturstatistikk, 2018, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Næringslivstjenester, strukturstatistikk, 2018, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Transport og lagring, strukturstatistikk, 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Informasjon og kommunikasjon, strukturstatistikk, 2018, foreløpige tall Publisering
 • Teknologi og innovasjon
Strukturstatistikk for vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet, 2018, foreløpige tall Publisering
 • Natur og miljø
Varehandel, strukturstatistikk, 2018, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Overnattings- og serveringsvirksomhet, strukturstatistikk, 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Annen tjenesteyting, strukturstatistikk, 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Strukturstatistikk for industri og bergverksdrift, 2018, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 44 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2019 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Fiskeri, 2018, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Barnevernsinstitusjoner, 2018 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Konsumprisindeksen, oktober 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, oktober 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, oktober 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, oktober 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Artikkel (Samferdsel og miljø): Godstransport i Europa Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggjekostnadsindeks for bustader, oktober 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Nasjonalregnskap, september 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Renter i banker og kredittforetak, september 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Antall arbeidsforhold og lønn, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 45 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Banker og kredittforetak, september 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Registrerte arbeidsledige blant innvandrere, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Ledige stillingar, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, september 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Lufttransport, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 3. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Banker og kredittforetak, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Trafikkulykker med personskade, oktober 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, oktober 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Godstransport med lastebil, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Artikkel (Grønt skifte): Hvor eksporterer vi laks og hvordan har det endret seg Publisering
 • Utenriksøkonomi
Elektrisitetspriser, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Skatterekneskap, oktober 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Miljøvernutgifter, 2018 Publisering
 • Natur og miljø
 • Energi og industri
Sal av petroleumsprodukt, oktober 2019, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 46 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Befolkning, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Verdipapirfond, kvartalstall, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Verdipapirer, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Sjøfiske etter laks og sjøaure, 2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggeareal, oktober 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Arbeidskraftkostnadsindeks, 3. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Etablerere i næringslivet, 2017-2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Innvandring og innvandrere
Artikkel (Grønt skifte): Utvikling i næringene vindkraft, fjernvarme og solceller Publisering
 • Energi og industri
Investeringsindeks for detaljhandel, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Artikkel (Samferdsel og miljø): Prisutvikling - kollektivtransport, godstransport og drivstoff Publisering
 • Priser og prisindekser
Eksport av laks, uke 47 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, september 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Kredittindikator, oktober 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, oktober 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Elektrisitet, oktober 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Grensehandel, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Reiseundersøkelsen, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Detaljomsetningsindeksen, oktober 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, oktober 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utanrikshandel med tenester, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Overnattingar, oktober 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Utenriksregnskap, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 48 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konjunkturtendensene 2019/4 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Sykefravær, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene, 2018 Publisering
 • Befolkning
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Alkoholomsetning, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2019 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Nasjonalregnskap, oktober 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet, 1990-2018 Publisering
 • Natur og miljø
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, november 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, november 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, november 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, november 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 49 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Renter i banker og kredittforetak, oktober 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggjekostnadsindeks for bustader, november 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Banker og kredittforetak, oktober 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Statistiske analyser: Kulturstatistikk 2018 Publisering
 • Kultur og fritid
Offentlige foretak, regnskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Godstransport på kysten, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, oktober 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for utleie av næringseiendom, 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Villreinjakt, 2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internett-målinga, 2019 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Svalbard
Prisindeks for nye boliger, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Kostnadsindeks for buss, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, november 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Utenrikshandel med varer, november 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Trafikkulykker med personskade, november 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
BNP per innbygger, prisnivåjustert, 2016-2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger, 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Utdanning
Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere, 2018 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
 • Offentlig sektor
Eksport av laks, uke 50 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester, 2018 Publisering
 • Energi og industri
Kollektivtransport, 3. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Omsetning i varehandel, 4. termin 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Sal av petroleumsprodukt, november 2019, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggeareal, november 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 51 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Varekonsumindeksen, november 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, november 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Eksport av laks, uke 52 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Pengemengde, november 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, november 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, oktober 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Prisindeks for engroshandel, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2019 Publisering
 • Energi og industri
Eksport av laks, uke 1 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fiskeri, 2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Artikkel (Grønt skifte): Ressurser i omløp - fra en lineær til en sirkulær økonomi Publisering
 • Inntekt og forbruk
Virksomheter, 2019/2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Byggjekostnadsindeks for bustader, desember 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Konsumprisindeksen, desember 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, desember 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, november 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 2 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, desember 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Artikkel (Grønt skifte): Utvikling i forbruk av utvalgte energiprodukt Publisering
 • Energi og industri
Prisindeks for brukte boliger, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Sal av petroleumsprodukt, desember 2019, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Kostnadsindeks for lastebiltransport, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 3 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggeareal, desember 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, november 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Arbeidskraftundersøkelsen, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye, 2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 4 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Detaljomsetningsindeksen, desember 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Handelsflåten, norskregistrerte skip, 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggeareal, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 5 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2019 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, januar 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, januar 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr, 2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 6 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 4. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggjekostnadsindeks for bustader, januar 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Lufttransport, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, desember 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Utenrikshandel med varer, januar 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggeareal, 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 7 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Ledige stillingar, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Potet- og grovfôravlingar, 2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Bygningsmassen, 1. januar 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Investeringsindeks for detaljhandel, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Arbeidskraftkostnadsindeks, 4. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 8 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Reiseundersøkelsen, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Grensehandel, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 9 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenriksregnskap, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utanrikshandel med tenester, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Gårdbrukernes inntekter og gjeld, 2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Inntekt og forbruk
Styre og leiing i aksjeselskap, 1. januar 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Innvandring og innvandrere
Konsumprisindeksen, februar 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, februar 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Hytteformidling, 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 10 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggjekostnadsindeks for bustader, februar 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Godstransport på kysten, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Utenrikshandel med varer, februar 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kommuneregnskap, 2019, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Fylkeskommuneregnskap, 2019, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2019, foreløpige tall Publisering
 • Offentlig sektor
Eksport av laks, uke 11 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kjøtproduksjon, 2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Energi og industri
Kostnadsindeks for buss, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 12 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Registrerte jegere, 2019/2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 13 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Boforhold, registerbasert, 1. januar 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Eksport av laks, uke 14 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konsumprisindeksen, mars 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, mars 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Utenrikshandel med varer, mars 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggjekostnadsindeks for bustader, mars 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Kostnadsindeks for lastebiltransport, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 15 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Boliger, 1. januar 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Prisindeks for brukte boliger, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Skogsveier, 2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 16 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skogkultur, 2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 17 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Føretak, 1. januar 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Eksport av laks, uke 18 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konsumprisindeksen, april 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, april 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for bustader, april 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 19 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, april 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Energibruk i industrien, 2019 Publisering
 • Energi og industri
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 1. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 20 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Overgang til norsk statsborgerskap, 2019 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Eksport av laks, uke 21 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenriksregnskap, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 22 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Drosjetransport, 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 23 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Harmonisert konsumprisindeks, mai 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, mai 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for bustader, mai 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Fylkeskommuneregnskap, 2019, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2019, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Utenrikshandel med varer, mai 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kommuneregnskap, 2019, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Kostnadsindeks for buss, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 24 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 25 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Vareproduksjon i industri og bergverksdrift, 2019 Publisering
 • Energi og industri
Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen, 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Kyrkjelege fellesråd, rekneskap, 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Kultur og fritid
Befolkningsframskrivinger, 2020-2100 Publisering
 • Befolkning
Eksport av laks, uke 26 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Barnevern, 2019 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Offentlig sektor
Byggjekostnadsindeks for bustader, juni 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 27 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Konsumprisindeksen, juni 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, juni 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 28 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, juni 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 29 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 30 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 31 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Harmonisert konsumprisindeks, juli 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Kostnadsindeks for lastebiltransport, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Konsumprisindeksen, juli 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 32 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggjekostnadsindeks for bustader, juli 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Utenrikshandel med varer, juli 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 33 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 34 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 35 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenriksregnskap, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 36 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Harmonisert konsumprisindeks, august 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, august 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for bustader, august 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Utenrikshandel med varer, august 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 37 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Føretak, 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Kostnadsindeks for buss, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 38 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 39 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Innovasjon i næringslivet, 2016-2018 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Eksport av laks, uke 40 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggjekostnadsindeks for bustader, september 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Konsumprisindeksen, september 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, september 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 41 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kostnadsindeks for lastebiltransport, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, september 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 42 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 43 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 44 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konsumprisindeksen, oktober 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, oktober 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 45 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggjekostnadsindeks for bustader, oktober 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Utenrikshandel med varer, oktober 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 46 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 47 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 48 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenriksregnskap, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 49 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konsumprisindeksen, november 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, november 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for bustader, november 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Kostnadsindeks for buss, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, november 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 50 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 51 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 52 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 53 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konsumprisindeksen, desember 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, desember 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for bustader, desember 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 1 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kostnadsindeks for lastebiltransport, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, desember 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Harmonisert konsumprisindeks, januar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, januar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for bustader, januar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenriksregnskap, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, februar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, februar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2020, foreløpige tall Publisering
 • Offentlig sektor
Kostnadsindeks for buss, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Konsumprisindeksen, mars 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, mars 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Overgang til norsk statsborgerskap, 2020 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2020, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2021, foreløpige tall Publisering
 • Offentlig sektor
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2021, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Til toppen