Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Velg statistikkområde
Alle
Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter
Dato Tittel Type Statistikkområder
Artikkel: Ukentlige tall for import og eksport Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetning i varehandel, 3. termin 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Kommende publisering er utsatt fra 22. september til 23. oktober 2020 Fritidsbyggområder, 1. januar 2020 Publisering
 • Natur og miljø
Artikkel: Vegstrekningene med flest hjorteviltpåkjørsler Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Forskning og utvikling i næringslivet, 2019, foreløpige tall Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap, 2019 Publisering
 • Energi og industri
Næringenes økonomiske utvikling, 2019, foreløpige tall Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Energi og industri
 • Natur og miljø
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Vis flere
 • Vis færre
Artikkel: Månedlige tall over lønnstakere Publisering
 • Arbeid og lønn
Rapport: Konsekvenser av redusert petroleumsvirksomhet. Effekter av politiske tiltak for å redusere norsk produksjon av olje og gass Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen, 2020 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Detaljomsetningsindeksen, september 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 43 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eiendomsomsetning, 3. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Lufttransport, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Etterforskede lovbrudd, 2019 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Svalbard
 • Innvandring og innvandrere
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, september 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Akvakultur, 2019, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Godstransport med lastebil, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kredittindikator, september 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, september 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Overnattingar, september 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Rapport: Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2013-2017 Publisering
 • Utdanning
Økonomisk sosialhjelp, 2019 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Offentlig sektor
 • Innvandring og innvandrere
Utslipp til luft, 1990-2019 Publisering
 • Natur og miljø
SSB-analyse: Fullføringsgraden i videregående opplæring Publisering
 • Utdanning
Opna konkursar, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Bank og finansmarked
Næringspolitiske virkemidler, 2019 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
Rapport: Innvandring og innvandrere i Norden. En komparativ analyse Publisering
 • Befolkning
Artikkel: International Comparison Program 2017 - del 1 Publisering
 • Priser og prisindekser
Eksport av laks, uke 44 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Antall arbeidsforhold og lønn, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Fiskeri, 2019, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggeareal, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Finansiering av politiske partier, 2019 Publisering
 • Valg
 • Kultur og fritid
Offentlig sektor på Svalbard, 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2020 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Føretak, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Artikkel: International Comparison Program 2017 - del 2 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Harmonisert konsumprisindeks, oktober 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, oktober 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, oktober 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, oktober 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Registrerte arbeidsledige blant innvandrere, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Ledige stillingar, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 45 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggjekostnadsindeks for bustader, oktober 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Nasjonalregnskap for 3. kvartal 2020 (publiseres samtidig med nasjonalregnskap for september 2020) Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nasjonalregnskap, september 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Miljøvernutgifter, 2019 Publisering
 • Natur og miljø
 • Energi og industri
Renter i banker og kredittforetak, september 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
Kommende publisering er utsatt fra 28. oktober til 12. november 2020 Varekonsumindeksen, september 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Banker og kredittforetak, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Godstransport med lastebil, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, oktober 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Banker og kredittforetak, september 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Elektrisitetspriser, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Utenrikshandel med varer, oktober 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Elektrisitet, oktober 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Trafikkulykker med personskade, oktober 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner, 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Kultur og fritid
Nasjonale prøver, 2020 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Investeringsindeks for detaljhandel, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Eksport av laks, uke 46 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Utdanningsregnskap, 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Utdanning
Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen, 2020 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Skatterekneskap, oktober 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Arbeidskraftkostnadsindeks, 3. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Energi og industri
Sal av petroleumsprodukt, oktober 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Artikkel: Ukentlige tall for import og eksport Publisering
 • Utenriksøkonomi
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Verdipapirfond, kvartalstall, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Etablerere i næringslivet, 2018-2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Innvandring og innvandrere
Verdipapirer, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggeareal, oktober 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Befolkning, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Aktivitet i sentrumssoner, 1. januar 2020 Publisering
 • Natur og miljø
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2020, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 3. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Materialstrømsregnskap, 2019 Publisering
 • Natur og miljø
Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, 3. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Teknologi og innovasjon
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, september 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Reiseundersøkelsen, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Grensehandel, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 47 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Artikkel: Månedlige tall over lønnstakere Publisering
 • Arbeid og lønn
Sjøfiske etter laks og sjøaure, 2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, oktober 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Straffereaksjoner, 2019 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Svalbard
 • Innvandring og innvandrere
Produsentprisindekser for tjenester, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Detaljomsetningsindeksen, oktober 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Overnattingar, oktober 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Varekonsumindeksen, oktober 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Elektrisitet, 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Kredittindikator, oktober 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kommende publisering er utsatt fra 25. september til 30. november 2020. Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper, 2019, foreløpige tall Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Pengemengde, oktober 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Regnskap for private barnehager, 2019 Publisering
 • Utdanning
 • Svalbard
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Sykefravær, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
 • Innvandring og innvandrere
Utenriksregnskap, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 48 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet, 1990-2019 Publisering
 • Natur og miljø
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Arbeidskraftkostnader, 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Arbeidsavklaringspenger, 2019 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Utanrikshandel med tenester, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kommende publisering er framskyndet fra 15. desember til 4. desember 2020. Kostnadsindeks for buss, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Renter i banker og kredittforetak, oktober 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Alkoholomsetning, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Banker og kredittforetak, oktober 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2020 Publisering
 • Energi og industri
SSB-analyse: Livskvalitet blant utsatte grupper Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Artikkel: Utslipp per person- og tonnkilometer Publisering
 • Transport og reiseliv
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja, 1. januar 2020 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Innvandring og innvandrere
Farlig avfall, 2019 Publisering
 • Natur og miljø
 • Svalbard
Finansielle sektorregnskaper, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 49 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Voksenopplæring, godkjente nettskoler, 2019/2020 Publisering
 • Utdanning
Nasjonalregnskap, oktober 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, november 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, november 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, november 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, november 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konjunkturtendensene 2020/4 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Offentlige foretak, regnskap, 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Byggjekostnadsindeks for bustader, november 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Konjunkturtendensene, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for utleie av næringseiendom, 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Rapport: Holdninger til innvandrere og innvandring 2020 Publisering
 • Befolkning
Prisindeks for nye boliger, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Holdninger til innvandrere og innvandring, 2020 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Avfall fra tjenesteytende næringer, 2019 Publisering
 • Natur og miljø
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, november 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Villreinjakt, 2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Elektrisitet, november 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Trafikkulykker med personskade, november 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, november 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester, 2019 Publisering
 • Energi og industri
Eksport av laks, uke 50 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Godstransport på kysten, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Skatterekneskap, november 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Kollektivtransport, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
Omsetning i varehandel, 4. termin 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Elevar i grunnskolen, 1. oktober 2020 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
 • Offentlig sektor
Rekreasjonsareal og nærturterreng, 1. januar 2020 Publisering
 • Natur og miljø
Leiemarkedsundersøkelsen, 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Rapport: Kommunale avløp 2019 - Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2019. Gebyrer 2020 Publisering
 • Natur og miljø
Sammenlikning av prisnivå i Europa, 2017-2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Sal av petroleumsprodukt, november 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2020, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Artikkel: Ukentlige tall for import og eksport Publisering
 • Utenriksøkonomi
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, oktober 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle stiftelser, 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Byggeareal, november 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 51 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Varekonsumindeksen, november 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, november 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, november 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 52 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Overnattingar, november 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Kredittindikator, november 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 53 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Pengemengde, november 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Prisindeks for engroshandel, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Fakta om utdanning 2021 Publisering
 • Utdanning
Virksomheter, 1. januar 2021 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Fiskeri, 2020, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2020 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Banker og kredittforetak, november 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Renter i banker og kredittforetak, november 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Harmonisert konsumprisindeks, desember 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, desember 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Internasjonale reservar og valutalikviditet, desember 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produsentprisindeksen, desember 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, desember 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Prisindeks for brukte boliger, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggjekostnadsindeks for bustader, desember 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 1 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, desember 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Utenrikshandel med varer, 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kostnadsindeks for lastebiltransport, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, desember 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Trafikkulykker med personskade, desember 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Elektrisitet, desember 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Direkteinvesteringer, beholdninger og avkastning, 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Sal av petroleumsprodukt, desember 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Eksport av laks, uke 2 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggeareal, desember 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Samboere, 2017-2019 Publisering
 • Befolkning
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Navn, 2020 Publisering
 • Befolkning
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Skogavvirkning for salg, 4. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skatt for personer, 2019 Publisering
 • Inntekt og forbruk
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 3 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkelsen, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Detaljomsetningsindeksen, desember 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Elvefiske, 2020, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, november 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Kredittindikator, desember 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Overnattingar, desember 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Skogavvirkning for salg, 2020, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Pengemengde, desember 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 4 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eiendomsomsetning, 4. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Renter i banker og kredittforetak, desember 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggeareal, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Føretak, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2020 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, januar 2021, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Harmonisert konsumprisindeks, januar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, januar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, januar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Ledige stillingar, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 5 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konsumprisindeksen, januar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for bustader, januar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Lufttransport, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, desember 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Banker og kredittforetak, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Banker og kredittforetak, desember 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Inntekter, personlig næringsdrivende, 2019 Publisering
 • Inntekt og forbruk
Utenrikshandel med varer, januar 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Trafikkulykker med personskade, januar 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Elektrisitet, januar 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Elektrisitetspriser, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Kommende publisering er utsatt fra 14. januar til 16. februar 2021 Hytteformidling, 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 6 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger, 2019 Publisering
 • Inntekt og forbruk
 • Innvandring og innvandrere
Byggeareal, 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Skatt for selskaper, 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Norske dotterselskap i utlandet, 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Verdipapirer, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Arbeidskraftkostnadsindeks, 4. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Verdipapirfond, kvartalstall, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 7 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Grensehandel, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Reiseundersøkelsen, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Pengemengde, januar 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Videregående opplæring og annen videregående utdanning, 2020 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
 • Offentlig sektor
Produsentprisindekser for tjenester, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Kredittindikator, januar 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Overnattingar, januar 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Renter i banker og kredittforetak, januar 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Omsetning i varehandel, 5. termin 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Utanrikshandel med tenester, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 8 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenriksregnskap, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Alkoholomsetning, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Sykefravær, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
 • Innvandring og innvandrere
Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene, 2019 Publisering
 • Befolkning
Banker og kredittforetak, januar 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, februar 2021, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Styre og leiing i aksjeselskap, 1. januar 2021 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Innvandring og innvandrere
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, 1. januar 2021 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, februar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, februar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, februar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 9 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produsentprisindeksen, februar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mars 2021, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2020, foreløpige tall Publisering
 • Offentlig sektor
Utenrikshandel med varer, februar 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kostnadsindeks for buss, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kommuneregnskap, 2020, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Fylkeskommuneregnskap, 2020, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner, 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Offentlig sektor
Elektrisitet, februar 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Godstransport på kysten, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Trafikkulykker med personskade, februar 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 10 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Hjortejakt, 2020/2021, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, februar 2021, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Elgjakt, 2020/2021, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kjørelengder, 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Fagforeiningsmedlemmer og streikar, 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Kultur og fritid
Kollektivtransport, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 11 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kredittindikator, februar 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Renter i banker og kredittforetak, februar 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, februar 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Overnattingar, februar 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 12 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 13 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produsentprisindeksen, mars 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, mars 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, mars 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Banker og kredittforetak, februar 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, mars 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
Prisindeks for brukte boliger, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 14 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Trafikkulykker med personskade, mars 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, mars 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kostnadsindeks for lastebiltransport, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Elektrisitet, mars 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mars 2021, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 15 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 16 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Selskapers inntekter og fradrag, 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Overnattingar, mars 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Pengemengde, mars 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Omsetning i varehandel, 6. termin 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Kredittindikator, mars 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Lufttransport, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Renter i banker og kredittforetak, mars 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 17 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Føretak, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Banker og kredittforetak, mars 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Føretak, 1. januar 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Internasjonale reservar og valutalikviditet, april 2021, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, april 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, april 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Banker og kredittforetak, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 18 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Elektrisitet, april 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Utenrikshandel med varer, april 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 19 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Trafikkulykker med personskade, april 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Arbeidskraftkostnadsindeks, 1. kvartal 2021, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Overgang til norsk statsborgerskap, 2020 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Internasjonale reservar og valutalikviditet, april 2021, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 20 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Trafikkulykker med personskade, 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Produsentprisindekser for tjenester, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Overnattingar, april 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Pengemengde, april 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, april 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 21 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Renter i banker og kredittforetak, april 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Sykefravær, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
 • Innvandring og innvandrere
Utanrikshandel med tenester, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Banker og kredittforetak, april 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mai 2021, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kostnadsindeks for buss, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 22 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produsentprisindeksen, mai 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, mai 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
Banker og kredittforetak, 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Omsetning i varehandel, 1. termin 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Elektrisitet, mai 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Fylkeskommuneregnskap, 2020, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Utenrikshandel med varer, mai 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kommuneregnskap, 2020, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2020, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Eiendomsskatt, 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
Eksport av laks, uke 23 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Landbrukseiendommer, 2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Bygg, bolig og eiendom
Trafikkulykker med personskade, mai 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mai 2021, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 24 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Godstransport på kysten, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Kyrkjelege fellesråd, rekneskap, 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Kultur og fritid
Overnattingar, mai 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Kredittindikator, mai 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 25 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Pengemengde, mai 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Banker og kredittforetak, mai 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juni 2021, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Føretak, 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Prisindeks for brukte boliger, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juni 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, juni 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utenrikshandel med varer, juni 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Trafikkulykker med personskade, juni 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for lastebiltransport, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juni 2021, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Overnattingar, juni 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Kredittindikator, juni 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juli 2021, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Pengemengde, juni 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Banker og kredittforetak, juni 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Produsentprisindeksen, juli 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juli 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
Banker og kredittforetak, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Lufttransport, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, juli 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Trafikkulykker med personskade, juli 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juli 2021, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Arbeidskraftkostnadsindeks, 2. kvartal 2021, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Omsetning i varehandel, 2. termin 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Produsentprisindekser for tjenester, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Pengemengde, juli 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, juli 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Næringer på Svalbard, 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Svalbard
Overnattingar, juli 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Banker og kredittforetak, juli 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kostnadsindeks for buss, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2021, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Sykefravær, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
 • Innvandring og innvandrere
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, august 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, august 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utenrikshandel med varer, august 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Trafikkulykker med personskade, august 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Verdipapirfond, 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2021, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Fritidsbyggområder, 1. januar 2021 Publisering
 • Natur og miljø
Overnattingar, august 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Kredittindikator, august 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, august 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Banker og kredittforetak, august 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2021, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produsentprisindeksen, september 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, september 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
Prisindeks for brukte boliger, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Utenrikshandel med varer, september 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Trafikkulykker med personskade, september 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Omsetning i varehandel, 3. termin 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2021, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kostnadsindeks for lastebiltransport, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Lufttransport, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Overnattingar, september 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Pengemengde, september 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, september 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2021, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Banker og kredittforetak, september 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Banker og kredittforetak, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, oktober 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, oktober 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utenrikshandel med varer, oktober 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Trafikkulykker med personskade, oktober 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2021, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Arbeidskraftkostnadsindeks, 3. kvartal 2021, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Produsentprisindekser for tjenester, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Overnattingar, oktober 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Pengemengde, oktober 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, oktober 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Sykefravær, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
 • Innvandring og innvandrere
Kostnadsindeks for buss, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Banker og kredittforetak, oktober 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2021, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetning i varehandel, 4. termin 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Produsentprisindeksen, november 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, november 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
Utenrikshandel med varer, november 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Trafikkulykker med personskade, november 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2021, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Overnattingar, november 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Pengemengde, november 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, november 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Produsentprisindeksen, desember 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, desember 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
Prisindeks for brukte boliger, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, desember 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Trafikkulykker med personskade, desember 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for lastebiltransport, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Pengemengde, desember 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, desember 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, januar 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, januar 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utenrikshandel med varer, januar 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Lufttransport, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Arbeidskraftkostnadsindeks, 4. kvartal 2021, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Produsentprisindekser for tjenester, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Pengemengde, januar 2022 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, januar 2022 Publisering
 • Bank og finansmarked
Produsentprisindeksen, februar 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, februar 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2021, foreløpige tall Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2021, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Fylkeskommuneregnskap, 2021, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Utenrikshandel med varer, februar 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, mars 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, mars 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produsentprisindeksen, april 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, april 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, mai 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, mai 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
Fylkeskommuneregnskap, 2021, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2021, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2021, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juni 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, juni 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produsentprisindeksen, juli 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juli 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
Til toppen