Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Velg statistikkområde
Alle
Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter
Dato Tittel Type Statistikkområder
Jordbruk og miljø: Økologisk jordbruk Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skatterekneskap, mars 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Byggeareal, mars 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Sal av petroleumsprodukt, mars 2021, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Artikkel: Utbredelsen av tannregulering blant barn og unge Publisering
 • Helse
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mars 2021, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 15 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen, 2020 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Inntekt og forbruk
Artikkel: Vedforbruk Publisering
 • Natur og miljø
Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger (tabellene 09331, 09341, 09605, 10222 og 09607) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Inntekt og forbruk
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Skogkultur, 2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Artikkel: Sosialhjelp og innvandrere Publisering
 • Innvandring og innvandrere
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, mars 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
Husdyrhald, 1. mars 2021, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetning i varehandel, 6. termin 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Studiepoeng og fullført høyere utdanning, 2019/2020 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
SSB-analyse: Formue for 55-61-åringer Publisering
 • Inntekt og forbruk
Flyttinger, 2020 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Skogsveier, 2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Rapport: Foreldrebetaling i barnehager, januar 2021 Publisering
 • Utdanning
Statistiske analyser: Norsk mediebarometer 2020 Publisering
 • Kultur og fritid
Landbruksteljing, 2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skatt for personer, 2020, foreløpige tall Publisering
 • Inntekt og forbruk
 • Svalbard
Foreldrebetaling i barnehagar, 2021 Publisering
 • Utdanning
 • Priser og prisindekser
Norsk mediebarometer, 2020 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Teknologi og innovasjon
Detaljomsetningsindeksen, mars 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Næringenes økonomiske utvikling, 2019, endelige tall Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Energi og industri
 • Natur og miljø
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Vis flere
 • Vis færre
Varekonsumindeksen, mars 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 16 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Selskapers inntekter og fradrag, 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Eiendomsomsetning, 1. kvartal 2021, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Overnattingar, mars 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Godstransport med lastebil, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Vernede områder, 2020 Publisering
 • Natur og miljø
 • Svalbard
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Pengemengde, mars 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper, 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Kredittindikator, mars 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Lufttransport, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Artikkel: Enslige mindreårige flyktninger 1996-2019 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Jordbruk og miljø: Gjødsling i jordbruket Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Opna konkursar, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Bank og finansmarked
Banker og kredittforetak, 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kommende publisering er utsatt fra 24. februar til 4. mai 2021. Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere, 2019 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
 • Offentlig sektor
Befolkningen på Svalbard, 2. halvår 2020 Publisering
 • Befolkning
 • Svalbard
Renter i banker og kredittforetak, mars 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 17 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkelsen, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Føretak, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Bruk av IKT i offentlig sektor, 2021 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Offentlig sektor
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mars 2021 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mars 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
SSB-analyse: Blir vi stadig mer ensomme? Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Artikkel: Reiselivsregioner og endringer i norske overnattinger og reiser som følge av korona Publisering
 • Transport og reiseliv
Banker og kredittforetak, mars 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Føretak, 1. januar 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Internasjonale reservar og valutalikviditet, april 2021, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Statistikkbanktabellene 13126 og 13161 vil bli oppdatert med nye månedstall Publisering
 • Arbeid og lønn
Harmonisert konsumprisindeks, april 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, april 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Antall arbeidsforhold og lønn, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, april 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
Byggjekostnadsindeks for bustader, april 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Produsentprisindeksen, april 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Jordbruk og miljø: Arealforvaltning Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Ledige stillingar, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, april 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Hagebruksavlingar, 2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
SSB-analyse: Kvinner og menns formue Publisering
 • Inntekt og forbruk
Nasjonalregnskap, mars 2021 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Investeringsindeks for detaljhandel, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Banker og kredittforetak, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 18 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Jordbruk og miljø: Utslepp til luft frå jordbruket Publisering
 • Natur og miljø
Byggeareal, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Elektrisitetspriser, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Trafikkulykker med personskade, april 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Elektrisitet, april 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Omsetningsindeks for tjenester, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Utenrikshandel med varer, april 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Jordbruk og miljø: Jordleige Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Energibruk i industrien, 2020 Publisering
 • Energi og industri
Driftsundersøkelse for sjøfart, 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggeareal, april 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Skatterekneskap, april 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Kommende publisering er utsatt fra 14. mai til 19. mai 2021 Befolkning, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Verdipapirfond, kvartalstall, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 19 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Verdipapirer, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
Sal av petroleumsprodukt, april 2021, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Arbeidskraftkostnadsindeks, 1. kvartal 2021, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Overgang til norsk statsborgerskap, 2020 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, april 2021, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Statistikkbanktabellene 13126 og 13161 vil bli oppdatert med nye månedstall Publisering
 • Arbeid og lønn
Næringslivstjenester, omsetning etter tjenestetyper, 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Innvandrere etter innvandringsgrunn, 2020 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Personer med flyktningbakgrunn, 1. januar 2021 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Etablerere i næringslivet, 2019-2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Innvandring og innvandrere
Artikkel: Nyutdannede med fagskoleutdanning eller svennebrev på arbeidsmarkedet 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Utdanning
Fjernvarme og fjernkjøling, 2020 Publisering
 • Energi og industri
Reiseundersøkelsen, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Grensehandel, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Energi og industri
Artikkel: Koronakrisen og sysselsettingen blant innvandrere 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 20 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kollektivtransport, 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, april 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
Skogavvirkning for salg, 2020, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Trafikkulykker med personskade, 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Overnattingar, april 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Varekonsumindeksen, april 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, april 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Jordbruk og miljø: Beitebruk og seterdrift Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Pengemengde, april 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, april 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Museum og samlingar, 2020 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Svalbard
Artikkel: Nyutdannede med høyere utdanning på arbeidsmarkedet 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Utdanning
Utanrikshandel med tenester, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr, 2020, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 21 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Renter i banker og kredittforetak, april 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Utenriksregnskap, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Sykefravær, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
 • Innvandring og innvandrere
Arealbruk og arealressurser, 1. januar 2021 Publisering
 • Natur og miljø
 • Svalbard
Produsentprisindekser for tjenester, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
Banker og kredittforetak, april 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Konjunkturtendensene 2021/2 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konjunkturtendensene, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Drosjetransport, 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Omsetning i varehandel, 1. termin 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, april 2021 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mai 2021, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, april 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Kostnadsindeks for buss, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Alkoholomsetning, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Allmennlegetjenesten, 2020 Publisering
 • Helse
 • Innvandring og innvandrere
Utslipp til luft, 2020 Publisering
 • Natur og miljø
Finansielle sektorregnskaper, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Bank og finansmarked
Fag- og forskingsbibliotek, 2020 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Utdanning
 • Svalbard
Nasjonalregnskap, april 2021 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 22 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produsentprisindeksen, mai 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, mai 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
Jernbanetransport, 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Konsumprisindeksen, mai 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, mai 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
Næringspolitiske virkemidler, 2020 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
Byggjekostnadsindeks for bustader, mai 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Gjennomføring ved universiteter og høgskoler, 2019/2020 Publisering
 • Utdanning
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, mai 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Adopsjoner, 2020 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Gjennomføring i videregående opplæring, 2014-2020 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Elektrisitet, mai 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Fylkeskommuneregnskap, 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
Utenrikshandel med varer, mai 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner, 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Offentlig sektor
Kommunale boliger, 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Offentlig sektor
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2020, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Eiendomsskatt, 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
Kommunal forvaltning av landbruksarealer, 2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Offentlig sektor
Prisindeks for nye boliger, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 23 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester, 2020 Publisering
 • Helse
 • Offentlig sektor
Anmeldte lovbrudd og ofre, 2020 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Svalbard
Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere, 2020 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
 • Offentlig sektor
Landbrukseiendommer, 2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Bygg, bolig og eiendom
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kommunehelsetenesta, 2020 Publisering
 • Helse
 • Offentlig sektor
Skatterekneskap, mai 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Trafikkulykker med personskade, mai 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Registrert avgang av store rovdyr, 2020/2021 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Befolkningens utdanningsnivå, 1. oktober 2020 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Artikkel: Omsorgstjenestene – brukere og ressurser Publisering
 • Helse
Sal av petroleumsprodukt, mai 2021, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mai 2021, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggeareal, mai 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap, 2020 Publisering
 • Energi og industri
Tannhelsetenesta, 2020 Publisering
 • Helse
 • Offentlig sektor
Den norske kirke, 2020 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Offentlig sektor
Ansatte i barnehage og skole, 16. november 2020 Publisering
 • Utdanning
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Familier og husholdninger, 1. januar 2021 Publisering
 • Befolkning
Eksport av laks, uke 24 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Vareproduksjon i industri og bergverksdrift, 2020 Publisering
 • Energi og industri
Straffereaksjoner, 2020 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Svalbard
 • Innvandring og innvandrere
Kulturtilbod, 2020 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Offentlig sektor
Spesialisthelsetjenesten, 2020 Publisering
 • Helse
Utenlandske datterselskap i Norge, 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Energi og industri
Stortingsvalget, listekandidater, 24. juni 2021 Publisering
 • Valg
Kollektivtransport, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, mai 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
Norskopplæring for voksne innvandrere, 2020 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Godstransport på kysten, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Kyrkjelege fellesråd, rekneskap, 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Kultur og fritid
Varekonsumindeksen, mai 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, mai 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Sammenlikning av prisnivå i Europa, 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Brann- og ulukkesvern, 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Offentlig sektor
Porteføljeinvesteringer i utlandet, 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kommunal vannforsyning, 2020 Publisering
 • Natur og miljø
 • Offentlig sektor
Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, 2020/2021 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Økonomisk sosialhjelp, 2020 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Offentlig sektor
 • Innvandring og innvandrere
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Overnattingar, mai 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 25 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kredittindikator, mai 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, mai 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Plan- og byggesaksbehandling, 2020 Publisering
 • Natur og miljø
 • Offentlig sektor
Aksjer og kapitalutdelinger, 2020, foreløpige tall Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Bank og finansmarked
Miljøforvaltning, 2020 Publisering
 • Natur og miljø
 • Offentlig sektor
Levekår hos personer med funksjonsnedsettelse, 2020 Publisering
 • Helse
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Renter i banker og kredittforetak, mai 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Banker og kredittforetak, mai 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Barnevern, 2020 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Offentlig sektor
 • Innvandring og innvandrere
Lokale folkeavstemninger, 2020 Publisering
 • Valg
Artikkel: Koronakrisen og ledigheten blant innvandrere 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Avfall frå hushalda, 2020 Publisering
 • Natur og miljø
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Patenter, design og varemerker, 2020 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juni 2021, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mai 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 26 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Nasjonalregnskap, mai 2021 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mai 2021 Publisering
 • Energi og industri
Trafikkulykker med personskade, juni 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, juni 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggjekostnadsindeks for bustader, juni 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Godstransport med lastebil, 1. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Føretak, 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Prisindeks for brukte boliger, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Konsumprisindeksen, juni 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juni 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, juni 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, juni 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utenrikshandel med varer, juni 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 27 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skatterekneskap, juni 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Sal av petroleumsprodukt, juni 2021, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggeareal, juni 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Elektrisitet, juni 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Kostnadsindeks for lastebiltransport, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 28 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juni 2021, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 29 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, juni 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
Varekonsumindeksen, juni 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, juni 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Godstransport med lastebil, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Overnattingar, juni 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 30 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkelsen, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Føretak, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Kredittindikator, juni 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juli 2021, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Pengemengde, juni 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Banker og kredittforetak, juni 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juni 2021 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juni 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, juli 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, juli 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juli 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
Konsumprisindeksen, juli 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Antall arbeidsforhold og lønn, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Eksport av laks, uke 31 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst, 2014-2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Banker og kredittforetak, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Lufttransport, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Byggeareal, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Skogavvirkning for salg, 2. kvartal 2021, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Renter i banker og kredittforetak, juni 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Investeringsindeks for detaljhandel, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, juli 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Elektrisitet, juli 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Omsetning i varehandel, 2. termin 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggjekostnadsindeks for bustader, juli 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Trafikkulykker med personskade, juli 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Elektrisitetspriser, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, juli 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 32 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skatterekneskap, juli 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Byggeareal, juli 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Energi og industri
Befolkning, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Artikkel: Landbrukseigedomar Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Nasjonalregnskap, juni 2021 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Sal av petroleumsprodukt, juli 2021, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juli 2021, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Verdipapirer, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Verdipapirfond, kvartalstall, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Arbeidskraftkostnadsindeks, 2. kvartal 2021, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
Reiseundersøkelsen, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Grensehandel, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 33 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eiendomsomsetning, 2. kvartal 2021, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger, 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
 • Vis flere
 • Vis færre
Artikkel: Gjødsling Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Varekonsumindeksen, juli 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, juli 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, juli 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
Produsentprisindekser for tjenester, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Landsskogtakseringen, 2016-2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Pengemengde, juli 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Utanrikshandel med tenester, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kredittindikator, juli 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Næringer på Svalbard, 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Svalbard
Overnattingar, juli 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utenriksregnskap, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 34 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
Alkoholomsetning, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Ledige stillingar, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
Konjunkturtendensene 2021/3 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Renter i banker og kredittforetak, juli 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Banker og kredittforetak, juli 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Konjunkturtendensene, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juli 2021 Publisering
 • Energi og industri
Kostnadsindeks for buss, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juli 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2021, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 35 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Sykefravær, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
 • Innvandring og innvandrere
Nasjonalregnskap, juli 2021 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, august 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, august 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, august 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, august 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggjekostnadsindeks for bustader, august 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Tettsteders befolkning og areal, 1. januar 2021 Publisering
 • Befolkning
 • Natur og miljø
Elektrisitet, august 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Prisindeks for nye boliger, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Godstransport på kysten, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 36 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, august 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, august 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Bruk av IKT i næringslivet, 2021 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Trafikkulykker med personskade, august 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Bruk av IKT i husholdningene, 2021 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
Skatterekneskap, august 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Verdipapirfond, 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
Sal av petroleumsprodukt, august 2021, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggeareal, august 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2021, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 37 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fritidsbyggområder, 1. januar 2021 Publisering
 • Natur og miljø
Kollektivtransport, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, august 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
Overdragelser av landbrukseiendommer, 2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Bygg, bolig og eiendom
Arbeidsulykker, 2020 Publisering
 • Helse
 • Arbeid og lønn
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Detaljomsetningsindeksen, august 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, august 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Kjøtproduksjon, 2. halvår 2020, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Energi og industri
Miljøøkonomiske virkemidler, 2020 Publisering
 • Natur og miljø
Eksport av laks, uke 38 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Overnattingar, august 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Kredittindikator, august 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Godstransport med lastebil, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Pengemengde, august 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Røyk, alkohol og andre rusmidler, 2021 Publisering
 • Helse
Renter i banker og kredittforetak, august 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Banker og kredittforetak, august 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 39 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2021, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2021 Publisering
 • Energi og industri
Nasjonalregnskap, august 2021 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggjekostnadsindeks for bustader, september 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Produsentprisindeksen, september 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, september 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, september 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, september 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Omsetning i varehandel, 3. termin 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Prisindeks for brukte boliger, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 40 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, september 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Godstransport med lastebil, 2. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggeareal, september 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, september 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Trafikkulykker med personskade, september 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Elektrisitet, september 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Skatterekneskap, september 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 41 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Sal av petroleumsprodukt, september 2021, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2021, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kostnadsindeks for lastebiltransport, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Skogavvirkning for salg, 3. kvartal 2021, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Forskning og utvikling i næringslivet, 2020, foreløpige tall Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, september 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 42 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Detaljomsetningsindeksen, september 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Eiendomsomsetning, 3. kvartal 2021, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Godstransport med lastebil, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Overnattingar, september 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Lufttransport, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Pengemengde, september 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, september 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 43 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Føretak, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Renter i banker og kredittforetak, september 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2021, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2021 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Banker og kredittforetak, september 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Banker og kredittforetak, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Investeringsindeks for detaljhandel, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Harmonisert konsumprisindeks, oktober 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, oktober 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, oktober 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
Eksport av laks, uke 44 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produsentprisindeksen, oktober 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggeareal, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
Ledige stillingar, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
Miljøvernutgifter, 2020 Publisering
 • Natur og miljø
 • Energi og industri
Nasjonalregnskap, september 2021 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Varekonsumindeksen, september 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggjekostnadsindeks for bustader, oktober 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Utenrikshandel med varer, oktober 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Elektrisitetspriser, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Fylkesfordelt nasjonalregnskap, 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Svalbard
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, oktober 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Elektrisitet, oktober 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Trafikkulykker med personskade, oktober 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 45 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggeareal, oktober 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Befolkning, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Energi og industri
Verdipapirer, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Skatterekneskap, oktober 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Verdipapirfond, kvartalstall, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2021, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Arbeidskraftkostnadsindeks, 3. kvartal 2021, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Sal av petroleumsprodukt, oktober 2021, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Eksport av laks, uke 46 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Reiseundersøkelsen, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Sjøfiske etter laks og sjøaure, 2021 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Grensehandel, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Produsentprisindekser for tjenester, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Varekonsumindeksen, oktober 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, oktober 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
Detaljomsetningsindeksen, oktober 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Overnattingar, oktober 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Pengemengde, oktober 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, oktober 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Utanrikshandel med tenester, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetning i varehandel, 4. termin 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Eksport av laks, uke 47 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenriksregnskap, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Sykefravær, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
 • Innvandring og innvandrere
Alkoholomsetning, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Kostnadsindeks for buss, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
Konjunkturtendensene 2021/4 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konjunkturtendensene, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Renter i banker og kredittforetak, oktober 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Banker og kredittforetak, oktober 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2021, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2021 Publisering
 • Energi og industri
Eksport av laks, uke 48 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Nasjonalregnskap, oktober 2021 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
Produsentprisindeksen, november 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, november 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
Konsumprisindeksen, november 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for utleie av næringseiendom, 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, november 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for bustader, november 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Godstransport på kysten, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Elektrisitet, november 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Utenrikshandel med varer, november 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, november 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Villreinjakt, 2021 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Prisindeks for nye boliger, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 49 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Trafikkulykker med personskade, november 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Offentlige foretak, regnskap, 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
Kollektivtransport, 3. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, november 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Sammenlikning av prisnivå i Europa, 2018-2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Byggeareal, november 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2021, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Sal av petroleumsprodukt, november 2021, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, november 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 50 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Varekonsumindeksen, november 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, november 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 51 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Overnattingar, november 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 52 2022 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Virksomheter, 1. januar 2022 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Pengemengde, november 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, november 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2021 Publisering
 • Energi og industri
Produsentprisindeksen, desember 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, desember 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
Konsumprisindeksen, desember 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, desember 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for brukte boliger, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 1 2022 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, desember 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Trafikkulykker med personskade, desember 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 2 2022 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggeareal, desember 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Areal av land og ferskvatn, 1. januar 2022 Publisering
 • Natur og miljø
 • Svalbard
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, desember 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Sal av petroleumsprodukt, desember 2021, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Detaljomsetningsindeksen, desember 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, desember 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Kostnadsindeks for lastebiltransport, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Pengemengde, desember 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, desember 2021 Publisering
 • Bank og finansmarked
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2021 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggeareal, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Ledige stillingar, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Arbeid og lønn
Harmonisert konsumprisindeks, januar 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, januar 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
Konsumprisindeksen, januar 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, januar 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Elektrisitetspriser, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Byggeareal, 2021 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Utenrikshandel med varer, januar 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Lufttransport, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Arbeidskraftkostnadsindeks, 4. kvartal 2021, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Reiseundersøkelsen, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Produsentprisindekser for tjenester, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Grensehandel, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Pengemengde, januar 2022 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, januar 2022 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kostnadsindeks for buss, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Styre og leiing i aksjeselskap, 1. januar 2022 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Innvandring og innvandrere
Produsentprisindeksen, februar 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, februar 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, februar 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, februar 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2021, foreløpige tall Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
Fylkeskommuneregnskap, 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
Utenrikshandel med varer, februar 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kollektivtransport, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 4. kvartal 2021 Publisering
 • Transport og reiseliv
Prisindeks for brukte boliger, 1. kvartal 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Konsumprisindeksen, mars 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, mars 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, mars 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, mars 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, april 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, april 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, april 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, april 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, mai 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, mai 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, mai 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, mai 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
Fylkeskommuneregnskap, 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2021 Publisering
 • Offentlig sektor
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2021, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Den norske kirke, 2021 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Offentlig sektor
Føretak, 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Konsumprisindeksen, juni 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juni 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, juni 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, juni 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produsentprisindeksen, juli 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, juli 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, juli 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juli 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, august 2022 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2022, foreløpige tall Publisering
 • Offentlig sektor
Til toppen