Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Velg statistikkområde
Alle
Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter
Dato Tittel Type Statistikkområder
Banker og kredittforetak, september 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Registrerte arbeidsledige blant innvandrere, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Ledige stillingar, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 45 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kommende publisering er utsatt fra 17. oktober til 14. november 2019. Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner, 2017 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Kultur og fritid
Banker og kredittforetak, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Lufttransport, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 3. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, oktober 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Tabeller i Statistikkbanken: Spesialisthelsetjenesten, tabellene 07433 og 03746 Publisering
 • Helse
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Trafikkulykker med personskade, oktober 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, oktober 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Godstransport med lastebil, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Artikkel (Grønt skifte): Hvor eksporterer vi laks og hvordan har det endret seg Publisering
 • Utenriksøkonomi
Skatterekneskap, oktober 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Miljøvernutgifter, 2018 Publisering
 • Natur og miljø
 • Energi og industri
Elektrisitetspriser, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Rapport: Nye metoder ga høyere verdiskapning. Historisk statistikk for petroleumsnæringene Publisering
 • Energi og industri
Artikkel: Norges fordringer og gjeld overfor utlandet gjennom 100 år Publisering
 • Utenriksøkonomi
SSB analyse: Petroleumsnæringenes økonomiske utvikling og framtidsutsikter Publisering
 • Energi og industri
Sal av petroleumsprodukt, oktober 2019, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 46 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Befolkning, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Verdipapirfond, kvartalstall, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Verdipapirer, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Sjøfiske etter laks og sjøaure, 2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggeareal, oktober 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Arbeidskraftkostnadsindeks, 3. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Etablerere i næringslivet, 2017-2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Innvandring og innvandrere
SSB analyse: Studenters økonomi 2013-2017 Publisering
 • Inntekt og forbruk
Investeringsindeks for detaljhandel, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Artikkel (Samferdsel og miljø): Prisutvikling - kollektivtransport, godstransport og drivstoff Publisering
 • Priser og prisindekser
Skogeiendommer, 2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produsentprisindekser for tjenester, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Eksport av laks, uke 47 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, september 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, 3. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Teknologi og innovasjon
Skattestatistikk for personer, 2018 Publisering
 • Inntekt og forbruk
 • Svalbard
Kredittindikator, oktober 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, oktober 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Elektrisitet, 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Elektrisitet, oktober 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Grensehandel, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Reiseundersøkelsen, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Detaljomsetningsindeksen, oktober 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, oktober 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Artikkel (Samferdsel og miljø): Utslippsindikatorer for veitrafikk Publisering
 • Transport og reiseliv
SSB analyse: FoU og innovasjon i Norge og Kina Publisering
 • Teknologi og innovasjon
Regnskap for private barnehager, 2018 Publisering
 • Utdanning
 • Svalbard
Utanrikshandel med tenester, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja, 1. januar 2019 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Innvandring og innvandrere
Overnattingar, oktober 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Utenriksregnskap, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 48 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konjunkturtendensene 2019/4 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Farlig avfall, 2018 Publisering
 • Natur og miljø
 • Svalbard
Sykefravær, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene, 2018 Publisering
 • Befolkning
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Alkoholomsetning, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2019 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
SSB analyse: Husholdningenes sparing Publisering
 • Inntekt og forbruk
Finansielle sektorregnskaper, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Bank og finansmarked
Nasjonalregnskap, oktober 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet, 1990-2018 Publisering
 • Natur og miljø
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Voksenopplæring, godkjente nettskoler, 2018/2019 Publisering
 • Utdanning
Artikkel: Frivillig arbeid blant norskfødte med innvandrerforeldre Publisering
 • Kultur og fritid
Harmonisert konsumprisindeks, november 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, november 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, november 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, november 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Artikkel (Grønt skifte): Utvikling i næringene vindkraft, fjernvarme og solceller Publisering
 • Energi og industri
Eksport av laks, uke 49 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Renter i banker og kredittforetak, oktober 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggjekostnadsindeks for bustader, november 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Banker og kredittforetak, oktober 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Avfall fra tjenesteytende næringer, 2018 Publisering
 • Natur og miljø
 • Varehandel og tjenesteyting
Statistiske analyser: Kulturstatistikk 2018 Publisering
 • Kultur og fritid
Straffereaksjoner, 2018 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Svalbard
 • Innvandring og innvandrere
Offentlige foretak, regnskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Godstransport på kysten, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, november 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for utleie av næringseiendom, 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Artikkel: Så mye handler vi for i julestria Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Villreinjakt, 2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internett-målinga, 2019 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Svalbard
Prisindeks for nye boliger, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Fritidsbyggområder, 1. januar 2019 Publisering
 • Natur og miljø
Kostnadsindeks for buss, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, november 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Utenrikshandel med varer, november 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Trafikkulykker med personskade, november 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger, 2018 Publisering
 • Inntekt og forbruk
 • Innvandring og innvandrere
Leiemarkedsundersøkelsen, 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Holdninger til innvandrere og innvandring, 2019 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Familievern, 2018 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
BNP per innbygger, prisnivåjustert, 2016-2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger, 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
 • Vis flere
 • Vis færre
Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere, 2018 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
 • Offentlig sektor
Eksport av laks, uke 50 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Inntekter, personlig næringsdrivende, 2018 Publisering
 • Inntekt og forbruk
Materialstrømsregnskap, 2018 Publisering
 • Natur og miljø
Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester, 2018 Publisering
 • Energi og industri
Rapport: Kommunale avløp 2018 - Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2018. Gebyrer 2019 Publisering
 • Natur og miljø
Elevar i grunnskolen, 1. oktober 2019 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
 • Offentlig sektor
Kollektivtransport, 3. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Omsetning i varehandel, 4. termin 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Utslipp og rensing av kommunalt avløp, 2018 Publisering
 • Natur og miljø
Artikkel (Samferdsel og miljø): Utslippsindikatorer for lufttransport Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatt for selskaper, 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Sal av petroleumsprodukt, november 2019, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggeareal, november 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 51 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Varekonsumindeksen, november 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, november 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Elektrisitet, november 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 52 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, oktober 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Prisindeks for engroshandel, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Banker og kredittforetak, november 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, november 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, november 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Overnattingar, november 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2019 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, desember 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 1 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Virksomheter, 2019/2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Nasjonalregnskap, november 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggjekostnadsindeks for bustader, desember 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Produsentprisindeksen, desember 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, desember 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, desember 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, desember 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Fiskeri, 2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, desember 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Renter i banker og kredittforetak, november 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 2 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, desember 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Artikkel (Grønt skifte): Utvikling i forbruk av utvalgte energiprodukt Publisering
 • Energi og industri
Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter, 1. november 2019 Publisering
 • Valg
 • Innvandring og innvandrere
Trafikkulykker med personskade, desember 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Prisindeks for brukte boliger, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Skatterekneskap, desember 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Røyk, alkohol og andre rusmidler, 2019 Publisering
 • Helse
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Sal av petroleumsprodukt, desember 2019, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Kostnadsindeks for lastebiltransport, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Skogavvirkning for salg, 4. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Direkteinvesteringer, beholdninger og avkastning, 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 3 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Navn, 2019 Publisering
 • Befolkning
Byggeareal, desember 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, november 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Arbeidskraftundersøkelsen, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye, 2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Nasjonale prøver, 2019 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Korn og oljevekster, areal og avlinger, 2018/2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skogavvirkning for salg, 2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 4 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Registrerte arbeidsledige, 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Artikkel (Grønt skifte): Ressurser i omløp - fra en lineær til en sirkulær økonomi Publisering
 • Inntekt og forbruk
Detaljomsetningsindeksen, desember 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Elektrisitet, desember 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Pengemengde, desember 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Handelsflåten, norskregistrerte skip, 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eiendomsomsetning, 4. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Kredittindikator, desember 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Overnattingar, desember 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Opna konkursar, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Bank og finansmarked
Byggeareal, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Lønn, 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Eksport av laks, uke 5 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Banker og kredittforetak, desember 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Samiske forhold, 2018-2019 Publisering
 • Befolkning
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2019 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nasjonalregnskap, desember 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Internasjonale reservar og valutalikviditet, januar 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Konsumprisindeksen, januar 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, januar 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, januar 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, januar 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Føretak, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Antall arbeidsforhold og lønn, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Registrerte arbeidsledige blant innvandrere, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr, 2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 6 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 4. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Elektrisitetspriser, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Byggjekostnadsindeks for bustader, januar 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Renter i banker og kredittforetak, desember 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Sysselsetting, registerbasert, 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Svalbard
Lufttransport, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Banker og kredittforetak, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, januar 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Elektrisitet, januar 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Utenrikshandel med varer, januar 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Trafikkulykker med personskade, januar 2020, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, januar 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Byggeareal, 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 7 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Ledige stillingar, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Norske dotterselskap i utlandet, 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Energi og industri
Potet- og grovfôravlingar, 2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Bygningsmassen, 1. januar 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Investeringsindeks for detaljhandel, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Hytteformidling, 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Arbeidskraftkostnadsindeks, 4. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, desember 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 8 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produsentprisindekser for tjenester, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert, 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Videregående opplæring og annen videregående utdanning, 2019 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
 • Offentlig sektor
Selskapers inntekter og fradrag, 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Befolkning, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Befolkning, 1. januar 2020 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Detaljomsetningsindeksen, januar 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Reiseundersøkelsen, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Helse- og sosialpersonell, 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Grensehandel, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Kredittindikator, januar 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, januar 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Internasjonale reservar og valutalikviditet, desember 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Overnattingar, januar 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Internasjonale reservar og valutalikviditet, januar 2020, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 9 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenriksregnskap, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utanrikshandel med tenester, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Gårdbrukernes inntekter og gjeld, 2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Inntekt og forbruk
Banker og kredittforetak, januar 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, februar 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Nasjonalregnskap, januar 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, januar 2020 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, januar 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Styre og leiing i aksjeselskap, 1. januar 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Innvandring og innvandrere
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, februar 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, februar 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, februar 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, februar 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Renter i banker og kredittforetak, januar 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 10 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Sykefravær, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Konjunkturtendensene 2020/1 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Døde, 2019 Publisering
 • Befolkning
Byggjekostnadsindeks for bustader, februar 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Godstransport på kysten, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Fødte, 2019 Publisering
 • Befolkning
Helseregnskap, 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Helse
Prisindeks for nye boliger, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, februar 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Utenrikshandel med varer, februar 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kommuneregnskap, 2019, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Fylkeskommuneregnskap, 2019, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner, 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Offentlig sektor
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2019, foreløpige tall Publisering
 • Offentlig sektor
Trafikkulykker med personskade, februar 2020, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Vernede områder, 2018 Publisering
 • Natur og miljø
 • Svalbard
Elektrisitet, februar 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Skatterekneskap, februar 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 11 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kjøtproduksjon, 2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Energi og industri
Kostnadsindeks for buss, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Hjortejakt, 2019/2020, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Elgjakt, 2019/2020, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, februar 2020, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kjørelengder, 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 12 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fagforeiningsmedlemmer og streikar, 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Kultur og fritid
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, januar 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Kollektivtransport, 4. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Detaljomsetningsindeksen, februar 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Kredittindikator, februar 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Bilparken, 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Overgang til norsk statsborgerskap, 2019 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Pengemengde, februar 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Registrerte jegere, 2019/2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 13 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Overnattingar, februar 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Boforhold, registerbasert, 1. januar 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Innvandring og innvandrere
Renter i banker og kredittforetak, februar 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Prisindeks for engroshandel, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Banker og kredittforetak, februar 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, februar 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, februar 2020 Publisering
 • Energi og industri
Nasjonalregnskap, februar 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 14 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produsentprisindeksen, mars 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, mars 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, mars 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mars 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, mars 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Utenrikshandel med varer, mars 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggjekostnadsindeks for bustader, mars 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Kostnadsindeks for lastebiltransport, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 15 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Boliger, 1. januar 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Prisindeks for brukte boliger, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Skatterekneskap, mars 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Elektrisitet, mars 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Trafikkulykker med personskade, mars 2020, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mars 2020, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Skogsveier, 2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 16 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skogkultur, 2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, februar 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Arbeidskraftundersøkelsen, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper, 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Skogavvirkning for salg, 1. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Detaljomsetningsindeksen, mars 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 17 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Kredittindikator, mars 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Overnattingar, mars 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Pengemengde, mars 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eiendomsomsetning, 1. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Føretak, 1. januar 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Eksport av laks, uke 18 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Antall arbeidsforhold og lønn, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Renter i banker og kredittforetak, mars 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Banker og kredittforetak, mars 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mars 2020 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, april 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mars 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produsentprisindeksen, april 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, april 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, april 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, april 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Nasjonalregnskap, mars 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggjekostnadsindeks for bustader, april 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 19 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Registrerte arbeidsledige blant innvandrere, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Elektrisitetspriser, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Elektrisitet, april 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Utenrikshandel med varer, april 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Banker og kredittforetak, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Utenrikshandel med varer, 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Trafikkulykker med personskade, april 2020, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Arbeidskraftkostnadsindeks, 1. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Skatterekneskap, april 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Energibruk i industrien, 2019 Publisering
 • Energi og industri
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 1. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 20 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Investeringsindeks for detaljhandel, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Internasjonale reservar og valutalikviditet, april 2020, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Reiseundersøkelsen, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Grensehandel, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Energi og industri
Eksport av laks, uke 21 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produsentprisindekser for tjenester, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, mars 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Detaljomsetningsindeksen, april 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Kollektivtransport, 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Husdyrhald, 1. mars 2020, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skogavvirkning for salg, 2019, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Trafikkulykker med personskade, 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Pengemengde, april 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, april 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Overnattingar, april 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenriksregnskap, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Befolkningsframskrivinger, 2020-2100 Publisering
 • Befolkning
Konjunkturtendensene 2020/2 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Jernbanetransport, 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Utanrikshandel med tenester, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 22 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Banker og kredittforetak, april 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Renter i banker og kredittforetak, april 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Drosjetransport, 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mai 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, april 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, april 2020 Publisering
 • Energi og industri
Adopsjoner, 2019 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Nasjonalregnskap, april 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 23 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, mai 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, mai 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, mai 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, mai 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Sykefravær, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Byggjekostnadsindeks for bustader, mai 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Fylkeskommuneregnskap, 2019, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2019, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Utenrikshandel med varer, mai 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kommuneregnskap, 2019, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Trafikkulykker med personskade, mai 2020, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Eiendomsskatt, 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
Elektrisitet, mai 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Registrert avgang av store rovdyr, 2019/2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kostnadsindeks for buss, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 24 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kommunal forvaltning av landbruksarealer, 2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Offentlig sektor
Skatterekneskap, mai 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mai 2020, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 25 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, april 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Landbrukseiendommer, 2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Bygg, bolig og eiendom
Kollektivtransport, 1. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Vareproduksjon i industri og bergverksdrift, 2019 Publisering
 • Energi og industri
Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen, 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Detaljomsetningsindeksen, mai 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Kyrkjelege fellesråd, rekneskap, 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Kultur og fritid
Porteføljeinvesteringer i utlandet, 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Pengemengde, mai 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, mai 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, 2019/2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Overnattingar, mai 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 26 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Barnevern, 2019 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Offentlig sektor
 • Innvandring og innvandrere
Banker og kredittforetak, mai 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Prisindeks for engroshandel, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggjekostnadsindeks for bustader, juni 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mai 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mai 2020 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juni 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 27 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Nasjonalregnskap, mai 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Trafikkulykker med personskade, juni 2020, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Renter i banker og kredittforetak, mai 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juni 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, juni 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, juni 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, juni 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 28 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, juni 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Skatterekneskap, juni 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juni 2020, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 29 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, mai 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Arbeidskraftundersøkelsen, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, juni 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 30 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Overnattingar, juni 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 31 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juli 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Pengemengde, juni 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, juni 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juni 2020 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juni 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Banker og kredittforetak, juni 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juli 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, juli 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Kostnadsindeks for lastebiltransport, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Konsumprisindeksen, juli 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, juli 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Skogavvirkning for salg, 2. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 32 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Antall arbeidsforhold og lønn, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Registrerte arbeidsledige blant innvandrere, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Eiendomsomsetning, 2. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggjekostnadsindeks for bustader, juli 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Renter i banker og kredittforetak, juni 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, juli 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Trafikkulykker med personskade, juli 2020, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 33 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skatterekneskap, juli 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juli 2020, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Arbeidskraftkostnadsindeks, 2. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Investeringsindeks for detaljhandel, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Nasjonalregnskap, juni 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Reiseundersøkelsen, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Eksport av laks, uke 34 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, juni 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Grensehandel, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Detaljomsetningsindeksen, juli 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindekser for tjenester, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Næringer på Svalbard, 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Svalbard
Pengemengde, juli 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, juli 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Overnattingar, juli 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 35 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Sykefravær, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenriksregnskap, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utanrikshandel med tenester, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Funksjonshemmede, arbeidskraftundersøkelsen, 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Banker og kredittforetak, juli 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Renter i banker og kredittforetak, juli 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juli 2020 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juli 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Nasjonalregnskap, juli 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 36 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konjunkturtendensene 2020/3 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, august 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, august 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, august 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, august 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for bustader, august 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Utenrikshandel med varer, august 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Trafikkulykker med personskade, august 2020, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 37 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Verdipapirfond, 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Skatterekneskap, august 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Føretak, 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Kostnadsindeks for buss, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Overdragelser av landbrukseiendommer, 2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Bygg, bolig og eiendom
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2020, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, juli 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 38 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kollektivtransport, 2. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Detaljomsetningsindeksen, august 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Arbeidsulykker, 2019 Publisering
 • Helse
 • Arbeid og lønn
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Kredittindikator, august 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 39 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Pengemengde, august 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst, 2013-2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Overnattingar, august 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Prisindeks for engroshandel, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 40 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Banker og kredittforetak, august 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2020 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Renter i banker og kredittforetak, august 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Nasjonalregnskap, august 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggjekostnadsindeks for bustader, september 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Konsumprisindeksen, september 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, september 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, september 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, september 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 41 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kostnadsindeks for lastebiltransport, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, september 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Trafikkulykker med personskade, september 2020, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, september 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2020, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 42 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skogavvirkning for salg, 3. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Arbeidskraftundersøkelsen, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, august 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen, 2020 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Detaljomsetningsindeksen, september 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 43 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eiendomsomsetning, 3. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Kredittindikator, september 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, september 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Overnattingar, september 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 44 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Antall arbeidsforhold og lønn, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2020 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Produsentprisindeksen, oktober 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, oktober 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, oktober 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, oktober 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Registrerte arbeidsledige blant innvandrere, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Eksport av laks, uke 45 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggjekostnadsindeks for bustader, oktober 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Nasjonalregnskap, september 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Renter i banker og kredittforetak, september 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Banker og kredittforetak, september 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Utenrikshandel med varer, oktober 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Trafikkulykker med personskade, oktober 2020, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 46 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen, 2020 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Arbeidskraftkostnadsindeks, 3. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Skatterekneskap, oktober 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Energi og industri
Etablerere i næringslivet, 2018-2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Innvandring og innvandrere
Investeringsindeks for detaljhandel, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2020, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, september 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Reiseundersøkelsen, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Eksport av laks, uke 47 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Grensehandel, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Produsentprisindekser for tjenester, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Detaljomsetningsindeksen, oktober 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Overnattingar, oktober 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Kredittindikator, oktober 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, oktober 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 48 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenriksregnskap, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Sykefravær, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Konjunkturtendensene 2020/4 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Renter i banker og kredittforetak, oktober 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Banker og kredittforetak, oktober 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2020 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 49 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Nasjonalregnskap, oktober 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, november 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Konsumprisindeksen, november 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, november 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, november 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggjekostnadsindeks for bustader, november 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Kostnadsindeks for buss, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Villreinjakt, 2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Trafikkulykker med personskade, november 2020, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, november 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 50 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skatterekneskap, november 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Kollektivtransport, 3. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2020, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, oktober 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 51 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Detaljomsetningsindeksen, november 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Eksport av laks, uke 52 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 53 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kredittindikator, november 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, november 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Prisindeks for engroshandel, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2020 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Renter i banker og kredittforetak, november 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Konsumprisindeksen, desember 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, desember 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for bustader, desember 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 1 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kostnadsindeks for lastebiltransport, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, desember 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Arbeidskraftundersøkelsen, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, november 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Kredittindikator, desember 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, desember 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2020 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, januar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, januar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for bustader, januar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Renter i banker og kredittforetak, desember 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Arbeidskraftkostnadsindeks, 4. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Produsentprisindekser for tjenester, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenriksregnskap, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, februar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, februar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2020, foreløpige tall Publisering
 • Offentlig sektor
Kostnadsindeks for buss, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kollektivtransport, 4. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Konsumprisindeksen, mars 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, mars 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Overgang til norsk statsborgerskap, 2020 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2020, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Føretak, 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2021, foreløpige tall Publisering
 • Offentlig sektor
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2021, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Til toppen