Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Velg statistikkområde
Alle
Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter
Dato Tittel Type Statistikkområder
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, november 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Arbeidskraftundersøkelsen, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Virksomheter, 2018/2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye, 2018, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Artikkel: Ikke bare bøker i folkebibliotekene Publisering
 • Kultur og fritid
SSB analyse: Førstefødsel blant kvinner med og uten innvandrerbakgrunn Publisering
 • Befolkning
Korn og oljevekster, areal og avlinger, 2017/2018, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Artikkel: Forskjeller i utbetalt sosialhjelp mellom innvandrere og øvrig befolkning Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Registrerte arbeidsledige, 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Nasjonale prøver, 2018 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
SSB analyse: Bruk av kontantstøtte 1999-2017 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Varekonsumindeksen, desember 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 4 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Detaljomsetningsindeksen, desember 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Kredittindikator, desember 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, desember 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eiendomsomsetning, 4. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggeareal, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Overnattingar, desember 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Skogeiendommer, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Handelsflåten, norskregistrerte skip, 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
SSB analyse: Valgdeltakelse ved Stortingsvalg 1969-2017 Publisering
 • Valg
Lønn, 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Artikkel: Eiere og overskudd i private barnehager Publisering
 • Utdanning
Opna konkursar, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Bank og finansmarked
Landbruksundersøkinga, 2016, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
SSB analyse: Valgdeltakelse og vedvarende hjemmesitting Publisering
 • Valg
Eksport av laks, uke 5 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Internasjonale reservar og valutalikviditet, januar 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2018 Publisering
 • Energi og industri
Elektrisitet, desember 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
SSB analyse: Kommuneforvaltningens gjeld Publisering
 • Offentlig sektor
Lufttransport, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Føretak, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Nasjonalregnskap, desember 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produsentprisindeksen, januar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, januar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, januar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, januar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Artikkel: Hvem er de norske fiskerne? Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggjekostnadsindeks for bustader, januar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Strukturen i jordbruket, 2018, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Gårdbrukernes inntekter og gjeld, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Inntekt og forbruk
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 4. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 6 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Banker og kredittforetak, desember 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Antall arbeidsforhold og lønn, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Artikkel: Importpriser fra 2017 til 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Registrerte arbeidsledige blant innvandrere, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Ledige stillingar, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Banker og kredittforetak, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, januar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Skogeiernes inntekt, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Inntekt og forbruk
Utenrikshandel med varer, januar 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Veitrafikkulykker med personskade, januar 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Godstransport med lastebil, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for lastebiltransport, januar 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Artikkel: Barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt Publisering
 • Inntekt og forbruk
Omsetning i varehandel, 5. termin 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Skatterekneskap, januar 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Byggeareal, 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Potet- og grovfôravlingar, 2018, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Bygningsmassen, 1. januar 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Norske dotterselskap i utlandet, 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 7 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Sal av petroleumsprodukt, januar 2019, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggeareal, januar 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Verdipapirer, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Ekteskap og skilsmisser, 2018 Publisering
 • Befolkning
Verdipapirfond, kvartalstall, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Befolkning, 1. januar 2019 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Befolkning, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Elektrisitetspriser, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Internett-målinga, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Svalbard
Sysselsetting, registerbasert, 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Svalbard
Forskning og utvikling i næringslivet, 2017, endelige tall Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Videregående opplæring og annen videregående utdanning, 2018 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
 • Offentlig sektor
Produsentprisindekser for tjenester, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Landbruksundersøkinga, 2017, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kommende publisering er utsatt fra 4. desember 2018 til 26. februar 2019. Arealbruk i tettsteder, 1. januar 2018 Publisering
 • Natur og miljø
Artikkel: Unge utenfor: hva kjennetegner dem i årene før og etter? Publisering
 • Arbeid og lønn
Artikkel: Eksport av våpen 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Detaljomsetningsindeksen, januar 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Selskapers inntekter og fradrag, 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Eksport av laks, uke 8 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Varekonsumindeksen, januar 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, desember 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, 4. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Teknologi og innovasjon
Pengemengde, januar 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Arbeidskraftkostnadsindeks, 4. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Kredittindikator, januar 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Internasjonale reservar og valutalikviditet, desember 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Helse- og sosialpersonell, 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Overnattingar, januar 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Investeringsindeks for detaljhandel, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Artikkel: Kvinner i primærnæringene Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utanrikshandel med tenester, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, januar 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, 1. januar 2019 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Elektrisitet, januar 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert, 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Alkoholomsetning, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Utenriksregnskap, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 9 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Voksenopplæring, godkjente nettskoler, 2018 Publisering
 • Utdanning
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konjunkturtendensene 2019/1 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, januar 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Døde, 2018 Publisering
 • Befolkning
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, januar 2019 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, februar 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kommende publisering er framskyndet fra 8. til 7. mars 2019 Fødte, 2018 Publisering
 • Befolkning
Grensehandel, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Reiseundersøkelsen, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Nasjonalregnskap, januar 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Styre og leiing i aksjeselskap, 1. januar 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Innvandring og innvandrere
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, februar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, februar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, februar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, februar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggjekostnadsindeks for bustader, februar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Banker og kredittforetak, januar 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Finansielle sektorregnskaper, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Bank og finansmarked
Hytteformidling, 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Renter i banker og kredittforetak, desember 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 10 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Barnehager, 2018, endelige tall Publisering
Godstransport på kysten, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Prisindeks for nye boliger, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, februar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Helseregnskap, 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Helse
Fylkeskommuneregnskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Kostnadsindeks for lastebiltransport, februar 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2018, foreløpige tall Publisering
 • Offentlig sektor
Utenrikshandel med varer, februar 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Skatterekneskap, februar 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Veitrafikkulykker med personskade, februar 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Kollektivtransport, 4. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Rekreasjonsareal og nærturterreng, 1. januar 2018 Publisering
 • Natur og miljø
Kjøtproduksjon, 2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Energi og industri
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Elgjakt, 2018/2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Sykefravær, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Eksport av laks, uke 11 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Hjortejakt, 2018/2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kostnadsindeks for buss, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Internasjonale reservar og valutalikviditet, februar 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggeareal, februar 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Kjørelengder, 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kvadratmeterpriser for eneboliger, 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Satellittregnskap for turisme, 2016-2017 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Transport og reiseliv
Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen, 2018 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Overgang til norsk statsborgerskap, 2018 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Anmeldte lovbrudd, 2018 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Svalbard
Utdanningsregnskap, 2016 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Utdanning
Eksport av laks, uke 12 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, januar 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Pengemengde, februar 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Renter i banker og kredittforetak, januar 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, februar 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Studenter i høyere utdanning, 1. oktober 2018 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Registrerte kjøretøy, 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Varekonsumindeksen, februar 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, februar 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Overnattingar, februar 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Elektrisitet, februar 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Avfallsregnskapet, 2017 Publisering
 • Natur og miljø
Eksport av laks, uke 13 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Avfall fra byggeaktivitet, 2017 Publisering
 • Natur og miljø
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for engroshandel, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, februar 2019 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mars 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, februar 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Banker og kredittforetak, februar 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Artikkel: Omsetning og priser på fjell- og sjøhytter i perioden 2015-2018. Kommunetall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Registrerte jegere, 2018/2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Nasjonalregnskap, februar 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Straffereaksjoner, 2017 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Svalbard
 • Innvandring og innvandrere
Eksport av laks, uke 14 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, mars 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, mars 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, mars 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, mars 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen, 2018 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for bustader, mars 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Skattestatistikk for personer, 2018, foreløpige tall Publisering
 • Inntekt og forbruk
 • Svalbard
Prisindeks for brukte boliger, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Veitrafikkulykker med personskade, mars 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for lastebiltransport, mars 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Boliger, 1. januar 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, april 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Utenrikshandel med varer, mars 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Skatterekneskap, mars 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 15 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Sal av petroleumsprodukt, mars 2019, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggeareal, mars 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mars 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Statistiske analyser: Norsk mediebarometer 2018 Publisering
 • Kultur og fritid
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Skogkultur, 2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Norsk mediebarometer, 2018 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Teknologi og innovasjon
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 16 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skipsanløp i norske og utenlandske havner, 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper, 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett, 2019, foreløpige tall Publisering
 • Valg
 • Innvandring og innvandrere
Flyttinger, 2018 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Skogsveier, 2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skogavvirkning for salg, 1. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Renter i banker og kredittforetak, februar 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Bruk av IKT i offentlig sektor, 2019 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Offentlig sektor
Arbeidskraftundersøkelsen, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Detaljomsetningsindeksen, mars 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, februar 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Varekonsumindeksen, mars 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fagskoler, 1. oktober 2018 Publisering
 • Utdanning
Godstransport med lastebil, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggeareal, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 17 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Pengemengde, mars 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, mars 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eiendomsomsetning, 1. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Ekteskap og skilsmisser, 2018 Publisering
 • Befolkning
Elektrisitet, mars 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Overnattingar, mars 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Føretak, 1. januar 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Hagebruksavlingar, 2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Boforhold, registerbasert, 1. januar 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Studiepoeng og fullført høyere utdanning, 2017/2018 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mars 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Antall arbeidsforhold og lønn, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 18 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mars 2019 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Lufttransport, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Internasjonale reservar og valutalikviditet, april 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, april 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Konsumprisindeksen, april 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, april 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, april 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggjekostnadsindeks for bustader, april 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Innvandrere etter innvandringsgrunn, 2018 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Nasjonalregnskap, mars 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Banker og kredittforetak, mars 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Personer med flyktningbakgrunn, 1. januar 2019 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Husdyrhald, 1. mars 2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, mars 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Utenrikshandel med varer, april 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Godstransport med lastebil, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 19 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kostnadsindeks for lastebiltransport, april 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, april 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Ledige stillingar, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Banker og kredittforetak, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggeareal, april 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Sal av petroleumsprodukt, april 2019, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Artikkel: De beste lakseelvene Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Veitrafikkulykker med personskade, april 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Internasjonale reservar og valutalikviditet, april 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 20 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Verdipapirer, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Energibruk i industrien, 2018 Publisering
 • Energi og industri
Verdipapirfond, kvartalstall, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Elektrisitetspriser, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, mars 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Artikkel: Omsetning og priser på boliger i perioden 2015-2018. Kommunetall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Arealbruk og arealressurser, 1. januar 2019 Publisering
 • Natur og miljø
 • Svalbard
Kollektivtransport, 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
Veitrafikkulykker med personskade, 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Renter i banker og kredittforetak, mars 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, april 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Akvakultur, 2018, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Pengemengde, april 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Detaljomsetningsindeksen, april 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 21 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Varekonsumindeksen, april 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Adopsjoner, 2018 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Arbeidskraftkostnadsindeks, 1. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Patenter, design og varemerker, 2018 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
Overnattingar, april 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Utanrikshandel med tenester, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Elektrisitet, april 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Jernbanetransport, 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 22 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Utenriksregnskap, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Drosjetransport, 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Konjunkturtendensene 2019/2 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Alkoholomsetning, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Finansielle sektorregnskaper, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Bank og finansmarked
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, april 2019 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mai 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Nasjonalregnskap, april 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, april 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, mai 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, mai 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, mai 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, mai 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for nye boliger, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggjekostnadsindeks for bustader, mai 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Banker og kredittforetak, april 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 23 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Sykefravær, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Livslang læring, 2019 Publisering
 • Utdanning
Registrert avgang av store rovdyr, 2018/2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Transport med små godsbiler, 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, april 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Utenrikshandel med varer, mai 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Fylkeskommuneregnskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Eiendomsskatt, 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Veitrafikkulykker med personskade, mai 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2018, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Kostnadsindeks for buss, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, mai 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 24 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kollektivtransport, 1. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Sal av petroleumsprodukt, mai 2019, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Landbrukseiendommer, 2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Bygg, bolig og eiendom
Befolkningens utdanningsnivå, 1. oktober 2018 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere, 2018 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
 • Offentlig sektor
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Godstransport på kysten, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mai 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggeareal, mai 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Renter i banker og kredittforetak, april 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kommunale boliger, 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Offentlig sektor
Gjennomføring ved universiteter og høgskoler, 2017/2018 Publisering
 • Utdanning
Utenlandske datterselskap i Norge, 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Energi og industri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, april 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Kyrkjelege fellesråd, rekneskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Kultur og fritid
Eksport av laks, uke 25 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Detaljomsetningsindeksen, mai 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Porteføljeinvesteringer i utlandet, 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kulturtilbod, 2018 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Offentlig sektor
Varekonsumindeksen, mai 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Pengemengde, mai 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, mai 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, 2018/2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Vareproduksjon i industri og bergverksdrift, 2018 Publisering
 • Energi og industri
Artikkel: Omsetning av sjøhytter - Familieoverdragelser og fritt salg i perioden 2015-2018. Kommunetall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Overnattingar, mai 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 26 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Barnevern, 2018 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Offentlig sektor
Prisindeks for engroshandel, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggjekostnadsindeks for bustader, juni 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mai 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mai 2019 Publisering
 • Energi og industri
Kostnadsindeks for lastebiltransport, juni 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juni 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Nasjonalregnskap, mai 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juni 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, juni 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, juni 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 27 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konsumprisindeksen, juni 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Skatterekneskap, juni 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, mai 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for brukte boliger, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Utenrikshandel med varer, juni 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 28 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Veitrafikkulykker med personskade, juni 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juni 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Sal av petroleumsprodukt, juni 2019, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggeareal, juni 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 29 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkelsen, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, mai 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Detaljomsetningsindeksen, juni 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, juni 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Godstransport med lastebil, 1. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 30 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggeareal, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Overnattingar, juni 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Skogavvirkning for salg, 2. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juli 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Aktive jegere, 2018/2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 31 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Småvilt- og rådyrjakt, 2018/2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juni 2019 Publisering
 • Energi og industri
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juni 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, juli 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, juli 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juli 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, juli 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Godstransport med lastebil, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eiendomsomsetning, 2. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 32 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Antall arbeidsforhold og lønn, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Lufttransport, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Utenrikshandel med varer, juli 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Veitrafikkulykker med personskade, juli 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggjekostnadsindeks for bustader, juli 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Skatterekneskap, juli 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Sal av petroleumsprodukt, juli 2019, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Nasjonalregnskap, juni 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, juni 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 33 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juli 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Verdipapirfond, kvartalstall, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
Verdipapirer, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Elektrisitetspriser, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Arbeidskraftkostnadsindeks, 2. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 34 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Bruk av IKT i husholdningene, 2019 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
Næringer på Svalbard, 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Svalbard
Detaljomsetningsindeksen, juli 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, juli 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Landsskogtakseringen, 2014-2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skogavvirkning for salg, 2018, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utanrikshandel med tenester, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Overnattingar, juli 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Ledige stillingar, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Utenriksregnskap, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 35 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Konjunkturtendensene 2019/3 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Finansiering av politiske partier, 2018 Publisering
 • Valg
 • Kultur og fritid
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juli 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juli 2019 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Nasjonalregnskap, juli 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produsentprisindeksen, august 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, august 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Konsumprisindeksen, august 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, august 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for bustader, august 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Bruk av IKT i næringslivet, 2019 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Sykefravær, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Eksport av laks, uke 36 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Veitrafikkulykker med personskade, august 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, august 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Skatterekneskap, august 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 37 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kostnadsindeks for buss, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Sal av petroleumsprodukt, august 2019, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Godstransport på kysten, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Føretak, 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Overdragelser av landbrukseiendommer, 2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Bygg, bolig og eiendom
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, juli 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 38 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kjøtproduksjon, 1. halvår 2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Energi og industri
Varekonsumindeksen, august 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, august 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Eksport av laks, uke 39 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Overnattingar, august 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Prisindeks for engroshandel, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2019 Publisering
 • Energi og industri
Fylkesfordelt nasjonalregnskap, 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 40 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Nasjonalregnskap, august 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, september 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, september 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, september 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, september 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggjekostnadsindeks for bustader, september 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst, 2012-2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Godstransport med lastebil, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, september 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Prisindeks for brukte boliger, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 41 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Veitrafikkulykker med personskade, september 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Skogavvirkning for salg, 3. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skatterekneskap, september 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Sal av petroleumsprodukt, september 2019, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 42 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, august 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Arbeidskraftundersøkelsen, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Eiendomsomsetning, 3. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Detaljomsetningsindeksen, september 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Godstransport med lastebil, 2. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 43 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen, 2018-2019 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Varekonsumindeksen, september 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Overnattingar, september 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 44 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2019 Publisering
 • Energi og industri
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, oktober 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, oktober 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, oktober 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, oktober 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Antall arbeidsforhold og lønn, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Nasjonalregnskap, september 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggjekostnadsindeks for bustader, oktober 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Ledige stillingar, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 45 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Lufttransport, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Veitrafikkulykker med personskade, oktober 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Godstransport med lastebil, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, oktober 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Skatterekneskap, oktober 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Elektrisitetspriser, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Eksport av laks, uke 46 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Sal av petroleumsprodukt, oktober 2019, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
Verdipapirer, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Verdipapirfond, kvartalstall, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Etablerere i næringslivet, 2017-2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Innvandring og innvandrere
Arbeidskraftkostnadsindeks, 3. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, september 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 47 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Varekonsumindeksen, oktober 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, oktober 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Overnattingar, oktober 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Utanrikshandel med tenester, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 48 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Konjunkturtendensene 2019/4 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene, 2018 Publisering
 • Befolkning
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2019 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Nasjonalregnskap, oktober 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, november 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, november 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, november 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, november 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for bustader, november 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Sykefravær, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Eksport av laks, uke 49 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Godstransport på kysten, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Kostnadsindeks for buss, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Villreinjakt, 2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Veitrafikkulykker med personskade, november 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, november 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Skatterekneskap, november 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 50 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 3. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Sal av petroleumsprodukt, november 2019, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2019, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 51 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Detaljomsetningsindeksen, november 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, november 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 52 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, oktober 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Prisindeks for engroshandel, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Eksport av laks, uke 1 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2019 Publisering
 • Energi og industri
Byggjekostnadsindeks for bustader, desember 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Virksomheter, 2019/2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Utenrikshandel med varer, 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, desember 2019, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 2 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Sal av petroleumsprodukt, desember 2019, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 3 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Arbeidskraftundersøkelsen, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, november 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 4 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Detaljomsetningsindeksen, desember 2019 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 5 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2019 Publisering
 • Energi og industri
Eksport av laks, uke 6 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggjekostnadsindeks for bustader, januar 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Lufttransport, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Utenrikshandel med varer, januar 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Ledige stillingar, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 7 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftkostnadsindeks, 4. kvartal 2019, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 8 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utanrikshandel med tenester, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 9 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 10 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2019, foreløpige tall Publisering
 • Offentlig sektor
Utenrikshandel med varer, februar 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Fylkeskommuneregnskap, 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Eksport av laks, uke 11 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 12 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 13 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 14 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, mars 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 15 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 16 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skipsanløp i norske og utenlandske havner, 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 17 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 18 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 19 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, april 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 20 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Overgang til norsk statsborgerskap, 2019 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Eksport av laks, uke 21 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 22 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 23 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kommuneregnskap, 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Utenrikshandel med varer, mai 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2019, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Fylkeskommuneregnskap, 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Eksport av laks, uke 24 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 25 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen, 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Befolkningsframskrivinger, 2020-2100 Publisering
 • Befolkning
Eksport av laks, uke 26 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 27 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, juni 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 28 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 29 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 30 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 31 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 32 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, juli 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 33 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 34 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 35 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 36 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, august 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 37 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 38 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 39 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 40 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 41 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, september 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 42 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 43 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 44 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 45 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, oktober 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 46 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 47 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 48 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 49 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, november 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 50 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 51 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 52 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 53 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 1 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, desember 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2020, foreløpige tall Publisering
 • Offentlig sektor
Overgang til norsk statsborgerskap, 2020 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2020, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2021, foreløpige tall Publisering
 • Offentlig sektor
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2021, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Til toppen