Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjanuar 2017

Innhald

Arkiv for Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - månadleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
7. mars 2017 Januar 2017 Auke i industriproduksjonen
6. februar 2017 Desember 2016 Nedgangen i industriproduksjonen flatar ut
6. januar 2017 November 2016 Liten nedgang i industriproduksjonen
7. desember 2016 Oktober 2016 Tydeleg fall i industriproduksjonen
7. november 2016 September 2016 Nedgang i industriproduksjonen i 3. kvartal
7. oktober 2016 August 2016 Leverandørnæringane trekkjer industriproduksjonen ned
7. september 2016 Juli 2016 Fortsatt nedgang i industriproduksjonen
5. august 2016 Juni 2016 Nedgang i industriproduksjonen i 2. kvartal
7. juli 2016 Mai 2016 Auken i industriproduksjonen held fram
7. juni 2016 April 2016 Liten auke i industriproduksjonen
10. mai 2016 Mars 2016 Nedgangen i industriproduksjonen flatar ut
7. april 2016 Februar 2016 Framleis nedgang i industriproduksjonen
7. mars 2016 Januar 2016 Produksjonsnedgangen held fram inn i 2016
5. februar 2016 Desember 2015 Industrinedgang i alle fire kvartala i 2015
8. januar 2016 November 2015 Framleis svak industriproduksjon
7. desember 2015 Oktober 2015 Nedgangen i industriproduksjonen held fram
6. november 2015 September 2015 Fall i industriproduksjonen for tredje kvartal på rad
7. oktober 2015 August 2015 Framleis markert nedgang i industriproduksjonen
7. september 2015 Juli 2015 Markert nedgang i industriproduksjonen i somar
7. august 2015 Juni 2015 Nedgang i industriproduksjonen i 2. kvartal
7. juli 2015 Mai 2015 Små endringar i industriproduksjonen
5. juni 2015 April 2015 Liten auke i industrien
8. mai 2015 Mars 2015 Nedgang i industrien i 1. kvartal 2015
10. april 2015 Februar 2015 Framleis fallande industriproduksjon
6. mars 2015 Januar 2015 Nedgang i industriproduksjonen
6. februar 2015 Desember 2014 Vekst i industriproduksjonen i 2014
8. januar 2015 November 2014 Liten nedgang i industriproduksjonen
5. desember 2014 Oktober 2014 Auke i industriproduksjonen
7. november 2014 September 2014 Oljedriven auke i 3. kvartal
7. oktober 2014 August 2014 Oljedriven vekst i industrien
5. september 2014 Juli 2014 Fortsatt vekst i industriproduksjonen
7. august 2014 Juni 2014 Klår vekst i industrien frå 1. til 2. kvartal
7. juli 2014 Mai 2014 Industriens høge produksjon held fram
6. juni 2014 April 2014 Rekordhøg industriproduksjon
8. mai 2014 Mars 2014 Oppgang i industriproduksjonen
7. april 2014 Februar 2014 Vekst i industriproduksjonen
7. mars 2014 Januar 2014 Små endringar i industriproduksjonen
7. februar 2014 Desember 2013 Vekst i industriproduksjonen i 2013
8. januar 2014 November 2013 Fall i norsk industriproduksjon
7. november 2013 September 2013 Blanda utvikling i industriproduksjonen
6. september 2013 Juli 2013 Framleis vekst i industriproduksjonen
7. august 2013 Juni 2013 Rekordhøg produksjon i industrien
7. juni 2013 April 2013 Klår oljedriven vekst i industrien
8. mai 2013 Mars 2013 Moderat oppgang i industrien
8. april 2013 Februar 2013 Moderat oppgang i industrien
7. mars 2005 Januar 2005 Vekst i norsk industriproduksjon
7. april 2005 Februar 2005 Vekst i industrien
9. mai 2005 Mars 2005 Små endringar i industrien
7. juni 2005 April 2005 Små endringar i industrien
7. juli 2005 Mai 2005 Liten oppgang for industrien
5. august 2005 Juni 2005 Positivt for industrien
7. september 2005 Juli 2005 Brei vekst i industrien
7. oktober 2005 August 2005 Små endringar i industrien
7. november 2005 September 2005 Svak nedgang i industriproduksjonen
7. desember 2005 Oktober 2005 Nedgang i industriproduksjonen
6. januar 2006 November 2005 Ny auke i industriproduksjonen
7. februar 2006 Desember 2005 Vekst i industrien
7. mars 2006 Januar 2006 Klar auke i industriproduksjonen
7. april 2006 Februar 2006 Vekst i industriproduksjonen
8. mai 2006 Mars 2006 Auke i produksjonen av innsatsvarer
8. juni 2006 April 2006 Liten nedgang i industrien
7. juli 2006 Mai 2006 Liten nedgang i industrien
7. august 2006 Juni 2006 Vekst i første halvår 2006
7. september 2006 Juli 2006 Vekst i industrien
6. oktober 2006 August 2006 Vekst i produksjonen av investeringsvarer
7. november 2006 September 2006 Framleis vekst i investeringsvarer
7. desember 2006 Oktober 2006 Vekst i norsk industri
8. januar 2007 November 2006 Brei vekst i industrien
7. februar 2007 Desember 2006 Rekordhøg produksjon av investeringsvarer
7. mars 2007 Januar 2007 Framleis god vekst i industrien
11. april 2007 Februar 2007 Veksten i industrien held fram
8. mai 2007 Mars 2007 Framleis vekst i industrien
7. juni 2007 April 2007 Framleis vekst i industrien
6. juli 2007 Mai 2007 Rekordhøg produksjon av investeringsvarer
7. august 2007 Juni 2007 Gode halvårstal for industrien
7. september 2007 Juli 2007 Veksten i industrien held fram
5. oktober 2007 August 2007 Svakere vekst i industrien
7. november 2007 September 2007 Framleis produksjonsvekst i industrien
7. desember 2007 Oktober 2007 Produksjonsveksten i industrien fortsetter
8. januar 2008 November 2007 Vekst i produksjonen av innsatsvarer
7. februar 2008 Desember 2007 Klar vekst i industriproduksjonen i 2007
7. mars 2008 Januar 2008 Nedgang i industriproduksjonen
7. april 2008 Februar 2008 Liten nedgang i industriproduksjonen
8. mai 2008 Mars 2008 Vekst i industriproduksjonen
6. juni 2008 April 2008 Økt aktivitetsnivå i industrien
7. juli 2008 Mai 2008 Veksten i industriproduksjonen held fram
7. august 2008 Juni 2008 Videre vekst i industriproduksjonen
5. september 2008 Juli 2008 Framleis vekst i industriproduksjonen
7. oktober 2008 August 2008 Små endringer i industriproduksjonen
7. november 2008 September 2008 Svakare produksjon i industrien
5. desember 2008 Oktober 2008 Nedgang i produksjon av innsatsvarer
8. januar 2009 November 2008 Lågare produksjon av innsatsvarer
6. februar 2009 Desember 2008 Nedgang i 2. halvår gav lavere vekst
6. mars 2009 Januar 2009 Klår nedgang i industriproduksjonen
7. april 2009 Februar 2009 Videre nedgang i industriproduksjonen
8. mai 2009 Mars 2009 Klår nedgang i industriproduksjonen
5. juni 2009 April 2009 Markert nedgang i industriproduksjonen
7. juli 2009 Mai 2009 Framleis nedgang i industriproduksjonen
7. august 2009 Juni 2009 Fortsatt svake tall for industrien
7. september 2009 Juli 2009 Nedgang i industriproduksjonen
7. oktober 2009 August 2009 Liten endring i industriproduksjonen
6. november 2009 September 2009 Vekst i industriproduksjonen
7. desember 2009 Oktober 2009 Oppgang i industriproduksjonen
8. januar 2010 November 2009 Betring i industriproduksjonen
5. februar 2010 Desember 2009 Svakt år for norsk industri
8. juni 2011 April 2011 Små endringer i industrien
7. februar 2012 Desember 2011 Liten vekst i industriproduksjonen
11. april 2012 Februar 2012 Små endringer i industriproduksjonen
8. mai 2012 Mars 2012 Små endringar i industriproduksjonen
7. juni 2012 April 2012 Flat utvikling i industriproduksjonen
6. juli 2012 Mai 2012 Moderat vekst i industriproduksjonen
7. september 2012 Juli 2012 Oppsving i industrien
7. november 2012 September 2012 Vekst i industriproduksjonen
7. desember 2012 Oktober 2012 Økt industriproduksjon
8. januar 2013 November 2012 Aukande skilnadar i industrien
7. mars 2013 Januar 2013 Små endringar i industrien
8. februar 2013 Desember 2012 Oljedrevet oppgang i industrien
6. januar 2012 November 2011 Framleis oppgang i industriproduksjonen
5. mars 2010 Januar 2010 Uendra industriproduksjon
9. april 2010 Februar 2010 Liten nedgang i industriproduksjonen
7. mai 2010 Mars 2010 Små endringar i industriproduksjonen
7. juni 2010 April 2010 Svak økning i industriproduksjonen
7. juli 2010 Mai 2010 Små endringar i industriproduksjonen
6. august 2010 Juni 2010 Vekst i industriproduksjonen
7. september 2010 Juli 2010 Betring i industriproduksjonen
7. oktober 2010 August 2010 Vekst i industriproduksjonen
5. november 2010 September 2010 Gradvis auke i industriproduksjonen
7. desember 2010 Oktober 2010 Små endringer i industriproduksjonen
7. januar 2011 November 2010 Om lag uendra industriproduksjon
7. februar 2011 Desember 2010 Gradvis bedring i 2010
7. mars 2011 Januar 2011 Gradvis auke i industriproduksjonen
7. april 2011 Februar 2011 Små endringer i industriproduksjonen
6. mai 2011 Mars 2011 Små endringar i industriproduksjonen
5. august 2011 Juni 2011 Små endringer i industriproduksjonen
7. oktober 2011 August 2011 Fortsatt nedgang i industriproduksjonen
7. desember 2011 Oktober 2011 Vekst i industriproduksjonen
5. juli 1999 Mai 1999 Energinæringane løfta produksjonen
6. august 1999 Juni 1999 Svak produksjonsutvikling
4. oktober 1999 August 1999 Svak produksjonsutvikling
6. september 1999 Juli 1999 Energinæringane løfta produksjonen
3. desember 1999 Oktober 1999 Olja løfter totalproduksjonen
5. november 1999 September 1999 Nedgang i verkstadnæringane
11. januar 2000 November 1999 Små endringar i industrien
7. april 2000 Februar 2000 Investeringsvarer trekkjer ned
10. mars 2000 Januar 2000 Små endringar i industrien
6. juni 2000 April 2000 Nedgang for industrien
7. juli 2000 Mai 2000 Auka produksjon i energinæringane
8. august 2000 Juni 2000 Nedgang i 1. halvår
8. mai 2000 Mars 2000 Energinæringane løfta produksjonen
6. oktober 2000 August 2000 Ein liten auke for industrien
7. september 2000 Juli 2000 Små endringar i industrien
8. januar 2001 November 2000 Svak nedgang for industrien
8. desember 2000 Oktober 2000 Moderat auke i industrien
6. november 2000 September 2000 Ein liten auke i industriproduksjonen
7. februar 2001 Desember 2000 Nedgang for industrien
8. mars 2001 Januar 2001 Svak auke innan industrien
7. mai 2001 Mars 2001 Små endringar i industrien
6. april 2001 Februar 2001 Låg gassproduksjon i februar
7. juni 2001 April 2001 Svak utvikling i industrien
6. juli 2001 Mai 2001 Lågare produksjon av energivarer
7. september 2001 Juli 2001 Auka produksjon av investeringsvarer
8. oktober 2001 August 2001 Små endringar i produksjonen
7. august 2001 Juni 2001 Industriproduksjonen litt ned
8. januar 2002 November 2001 Svak nedgang i industriproduksjonen
7. november 2001 September 2001 Nedgang i industriproduksjonen
7. desember 2001 Oktober 2001 Svak auke i industriproduksjonen
7. februar 2002 Desember 2001 Nedgang i industriproduksjonen
8. mars 2002 Januar 2002 Nedgang i oljeproduksjonen
8. april 2002 Februar 2002 Liten nedgang i industrien
7. juni 2002 April 2002 Små endringar i industrien
7. mai 2002 Mars 2002 Om lag uendra produksjon
5. juli 2002 Mai 2002 Små endringar i produksjonen
7. august 2002 Juni 2002 Vekst i industriproduksjonen
6. september 2002 Juli 2002 Lågare produksjon av innsatsvarer
7. november 2002 September 2002 Svak vekst i industriproduksjonen
7. oktober 2002 August 2002 Lavere produksjon i industrien
8. januar 2003 November 2002 Industrien produserer mindre
6. desember 2002 Oktober 2002 Industriproduksjonen går tilbake
7. mars 2003 Januar 2003 Nedgang i konsum- og innsatsvarer
7. februar 2003 Desember 2002 Klår nedgang i industriproduksjonen
7. april 2003 Februar 2003 Klår nedgang i industriproduksjonen
6. juni 2003 April 2003 Klår nedgang for investeringsvarer
8. mai 2003 Mars 2003 Framleis nedgang i industrien
7. juli 2003 Mai 2003 Auke i produksjonen av innsatsvarer
5. september 2003 Juli 2003 Auke i produksjonen av innsatsvarer
7. august 2003 Juni 2003 Nedgang for norsk industriproduksjon
7. november 2003 September 2003 Auke i industriproduksjonen
7. oktober 2003 August 2003 Vekst i industriproduksjonen
5. desember 2003 Oktober 2003 Nedgang for innsatsvarer
6. februar 2004 Desember 2003 Nedgang for norsk industri
8. januar 2004 November 2003 Liten nedgang for industrien
7. april 2004 Februar 2004 Små endringar i industrien
5. mars 2004 Januar 2004 Framleis nedgang i industrien
7. mai 2004 Mars 2004 Auke i industriproduksjonen
7. juni 2004 April 2004 Auke i industriproduksjonen
7. juli 2004 Mai 2004 Auke i industriproduksjonen
6. august 2004 Juni 2004 Auke i industriproduksjonen
7. september 2004 Juli 2004 Auke i industriproduksjonen
7. oktober 2004 August 2004 Auke i industriproduksjonen
7. januar 2005 November 2004 Liten vekst i industrien
5. november 2004 September 2004 Vekst i industrien
7. desember 2004 Oktober 2004 Auke i produksjonen av aluminium
7. februar 2005 Desember 2004 Vekst i industriproduksjonen