24124_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
24124
Lavere produksjon i industrien
statistikk
2002-10-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningaugust 2002

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Lavere produksjon i industrien

Norsk industriproduksjon falt med 1,1 prosent fra juli til august i år, viser sesongjusterte tall. Nedgangen er størst for investeringsvarer, men også produksjonen av konsumvarer falt fra juli til august. Produksjonen av innsatsvarer steg med 0,5 prosent.

Produksjonen av investeringsvarer falt med 1,8 prosent fra juli til august. Dette kan sees i sammenheng med en klar nedgang for maskinindustrien, metallvareindustrien samt elektroteknisk og optisk industri. Innenfor transportmiddelindustrien har det også vært en liten nedgang, mens produksjonen av oljeplattformer tok seg noe opp etter produksjonsfallet fra juni til juli. Det viser sesongjusterte tall.

Produksjonsfallet for konsumvarer på 1,3 prosent fra juli til august skyldes primært en kraftig nedgang innenfor næringsmiddelindustrien, men også innenfor forlag og grafisk industri falt produksjonen.

Innsatsvarer viste en produksjonsoppgang på 0,5 prosent fra juli til august, etter en nedgang på 3,3 prosent fra juni til juli. Produksjonsøkningen fra juli til august er først og fremst knyttet til mineralproduktindustrien og treforedling som begge steg etter en tilsvarende nedgang måneden før.

Svak utvikling hittil i år for innsatsvarer

Hittil i år ligger produksjonen i industrien på om lag samme nivå som i tilsvarende periode i fjor, viser ukekorrigerte tall. Produksjonen av innsatsvarer har hatt et produksjonsfall på 1,5 prosent i perioden januar til august i år sammenlignet med samme periode i fjor. Både innenfor treforedling, kjemisk industri og metallindustrien har produksjonen falt.

Næringer som produserer investeringsvarer (metallvarer, maskinvarer, transportmidler, oljeplattformer med flere) har hatt den klareste produksjonsveksten hittil i år, med en økning på 1,8 prosent i forhold til samme periode i fjor. For produksjon av konsumvarer er bildet svakt negativt hittil i år, både for næringsmiddelindustrien og innenfor forlag og grafisk industri.

Produksjonsindeksen for industrien. August 2002. Prosentvis endring
  Ukekorrigert1 Sesongjustert
  August 2001-august 2002 Jan. 2001-august 2001 - jan. 2002-august 2002 Juli 2002-august 2002 Forrige 3 md.
Totalindeksen 1,5 1,8 -0,4 1,0
         
Olje- og gassutvinning 1,8 2,9 - -
Industri -0,2 -0,1 -1,1 1,3
Kraftforsyning 28,0 8,6 -2,1 9,8
         
Etter varetype        
Innsatsvarer 1,3 -1,5 0,5 1,9
Investeringsvarer 1,2 1,8 -1,8 2,0
Konsumvarer -2,0 -0,5 -1,3 1,6
Energivarer 4,3 3,6 -0,1 0,6
1  Omregnet til standardmåned og korrigert for ulike tall på arbeidsdager per uke.