24117_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
24117
Svak vekst i industriproduksjonen
statistikk
2002-11-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningseptember 2002

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Svak vekst i industriproduksjonen

Det har vært en 0,8 prosent vekst i industriproduksjonen fra august til september, viser sesongjusterte tall. Sterk økning innenfor maskinindustri sammen med produksjon av ikke-jernholdige metaller har bidratt til dette. [Avsnittet rettet kl 10.30]

Produksjon av metallvarer har økt med 2,8 prosent fra august til september. I tillegg er det en økning i produksjonen av ikke-jernholdige metaller på 4,5 prosent. Maskinindustrien har hatt en økning med 6,3 prosent, viser sesong justerte tall. Til tross for nedgang de siste 2 måneder, har transportmiddelindustrien økt fra august til september. Produksjon av elektroteknisk- og optisk industri har økt med 1,3 prosent, etter en nedgang fra juli til august. [Avsnittet rettet kl 10.30]

Nærings- og nytelsesmiddelindustrien har fortsatt nedgang i september, viser sesongjusterte tall. Nedgangen er allikevel svakere enn nedgangen fra juli til august. Møbelindustri og annen industri viser en sterkere nedgang i september enn sist måned.

Produksjonen av oljeplattformer har hatt en økning på 2,1 prosent fra august til september.

Etter varetype

Etter en sterk nedgang fra juli til august, har investeringsvarer hatt en økning på 2,1 prosent fra august til september i år, viser sesongjusterte tall. Aktiviteten innenfor innsatsvarer har vokst med 0,2 prosent i samme periode.

Produksjonen av konsumvarer har hatt en nedgang på om lag 1 prosent siden august i år, viser sesongjusterte tall. Nedgangen innenfor varige konsumvarer har bidratt til dette.

Produksjonsindeksen for industrien. September 2002. Prosentvis endring
  Ukekorrigert1 Sesongjustert
  September 2001-september 2002 Januar-september 2001 - januar-september 2002 August-september 2002 Forrige 3 md.
Totalindeksen -10,1 0,5 -5,2 -5,0
         
Olje- og gassutvinning -18,8 0,4 -9,2 -8,4
Industri -1,3 -0,3 0,8 -0,9
Kraftforsyning 19,6 9,5 -2,2 4,3
         
Etter varetype        
Innsatsvarer -0,5 -1,4 0,2 -0,6
Investeringsvarer 0,8 1,7 2,1 -0,2
Konsumvarer -2,9 -0,8 -0,8 -1,0
Energivarer -15,5 1,4 -9,6 -7,3
1  Omregnet til standardmåned og korrigert for ulike tall på arbeidsdager per uke.