8531_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
8531
Liten nedgang i industriproduksjonen
statistikk
2010-04-09T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningfebruar 2010

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Liten nedgang i industriproduksjonen

Sesongjusterte tall for desember til og med februar viser at industriproduksjonen gikk ned med 0,5 prosent fra foregående tremånedersperiode. Lavere produksjon av skip og oljeplattformer var en medvirkende årsak til dette.

Industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt 1999-2010

Produksjonen av skip og oljeplattformer gikk ned med 5,5 prosent i perioden. Nedgangen kommer som et resultat av lav ordretilgang og markert fall i ordrereservene gjennom 2009. Se også Ordrestatistikk for 4. kvartal 2009 . Produksjonen i denne næringen har nå falt 10 prosent siden toppnivået i mars 2009.

Næringsmiddel- og drikkevareindustrien hadde en nedgang på 1,4 prosent fra desember 2009 til februar 2010 sammenlignet med månedene før. Næringen er den største i industrien, og står for 17 prosent av samlet produksjon. Nedgangen var blant annet forårsaket av lavere slakterivirksomhet på grunn av streng kulde i vinter.

Oppgang i metallindustri og kjemiske råvarer

Det var en vekst på 7,8 prosent i norsk metallindustri i tidsrommet desember 2009-februar 2010 sammenlignet med månedene før. Denne næringen ble hardt rammet av finanskrisen, og produksjonen nådde et bunnivå i mai 2009. Siden den gang har produksjonsaktiviteten økt med 24 prosent. Produksjonen er likevel fortsatt klart lavere enn i tiden før finanskrisen. Fremstillingen av kjemiske råvarer økte også kraftig i siste tremånedersperiode, med 12,3 prosent. Dette er blant annet knyttet til produksjonsvekst i solcellerelatert virksomhet.

Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt 2003-2010

Fra januar til februar 2010

Sesongjusterte tall viser at det var en oppgang i norsk industriproduksjon på 0,8 prosent fra januar til februar 2010. Dette kom etter to måneder med nedgang. Oppgangen kan blant annet knyttes til vekst i næringsmiddel- og drikkevareindustrien hvor produksjonen økte med 1,6 prosent. Også produksjonen av kjemiske råvarer bidro, med en vekst på 7,6 prosent. Produksjonen i gummi, plast og mineralsk industri økte med 6,8 prosent etter flere perioder med nedgang.

Uendra fra februar 2009 til februar 2010

Virkedagskorrigerte tall viser at produksjonen i industrien økte med 0,2 prosent fra februar 2009 til februar 2010. Det var en klar vekst i næringer som metallindustri, kjemiske råvarer samt papir- og papirvare, mens produksjonen i bygging av skip og plattformer gikk ned med 9,7 prosent.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriproduksjon gikk ned 2,0 prosent fra januar 2009 til januar 2010, viser virkedagskorrigerte tall. Statistikk fra Eurostat viser at industriproduksjonen i land i eurosonen økte med 1,4 prosent i samme tidsrom.

Produksjonsindeksen for industrien. Februar 2010. Prosentvis endring
 
  Virkedagskorrigert1 Sesongjustert
  Februar 2009-
februar 2010
Desember 2008-februar 2009-
desember 2009-februar 2010
Januar 2010-
februar 2010
September 2009-november 2009-
desember 2009-february 2010
 
Totalindeksen -6,2 -5,3 -0,5 -0,5
         
Utvinning og utvinningstenester -9,6 -7,5 -0,5 -0,3
Industri 0,2 -1,4 0,8 -0,5
Kraftforsyning 2,7 3,3 -5,1 -0,4
         
Etter varetype        
Innsatsvarer -7,6 -3,7 1,8 1,7
Investeringsvarer -1,5 -1,9 0,3 -1,2
Konsumvarer -0,3 -2,0 1,5 -0,9
Energivarer -7,3 -5,9 -2,2 0,1
 
1  Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.

Tremåneders glidende gjennomsnitt av sesongjusterte tall

Indeksverdier for tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene er nå tilgjengelige i Statistikkbanken for alle publiserte serier. Tremåneders glidende gjennomsnitt brukes for å dempe effekten av tilfeldige variasjoner i de sesongjusterte månedstallene, slik at konjunkturutviklingen beskrives på best mulig måte. Indeksverdien for tre måneders glidende gjennomsnitt for en måned er gjennomsnittet av de tre siste månedlige indeksverdiene.

 

Eksempel: Tre måneders glidende gjennomsnitt for februar er gjennomsnittet av månedsindeksene for februar, januar og desember.

Tabeller

Tabeller til publiseringen