24010_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
24010
Nedgang for innsatsvarer
statistikk
2003-12-05T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningoktober 2003

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang for innsatsvarer

Produksjonen av innsatsvarer har hatt en nedgang de siste tre månedene sammenlignet med perioden før, viser sesongjusterte tall. Dette har påvirket nedgangen i samlet industriproduksjon.

Produksjonen av innsatsvarer har hatt en nedgang på 2 prosent. Metallindustrien har hatt en liten nedgang på 0,2 prosent, mens kjemiske råvarer har hatt en nedgang på 1,4 prosent. Mineralproduktindustrien og trelast- og trevareindustrien har også hatt tilbakegang. Treforedling har hatt en økning på 2,3 prosent.

Investeringsvarer

Det har vært en nedgang i produksjonen av investeringsvarer på 1,5 prosent de siste tre månedene sammenlignet med perioden før. Dette er knyttet til aktiviteten i transportmidler og oljeplattformer. Det har også vært en tilbakegang for maskin- og metallvareindustrien.

Konsumvarer

Produksjonen av konsumvarer har hatt en økning på rundt 1 prosent de siste tre månedene. Dette er knyttet til en økning i ikke-varige konsumvarer. Forlag og grafisk industri har hatt en positiv utvikling.

Nye beregninger for 3. kvartal

Ny informasjon om produksjonen av ikke-jernholdige metall har gjort det nødvendig å beregne tall 3. kvartal i år på nytt. Produksjonen i metallindustrien blir da om lag 4 prosent lavere enn hva som er lagt til grunn tidligere. Dette har også virket inn på produksjonen av innsatsvarer.

Produksjonsindeksen for industrien. Oktober 2003. Prosentvis endring
  Vekekorrigert1 Sesongjustert
  Oktober 2002-
oktober 2003
Januar-oktober 2002 -
januar-oktober 2003
September-oktober 2003 Førre 3 md.
Totalindeksen -3,6 -3,8 0,7 1,0
         
Olje- og gassutvinning -2,7 -2,0 1,1 2,2
Industri -4,1 -4,5 -0,4 -1,0
Kraftforsyning -12,4 -17,9 5,5 8,1
         
Etter varetype        
Innsatsvarer -3,1 -3,9 1,0 -2,0
Investeringsvarer -8,4 -6,1 -2,4 -1,5
Konsumvarer -2,4 -4,4 -1,2 0,8
Energivarer -3,2 -3,2 1,6 1,9
1  Omrekna til standardmånad og korrigert for ulike tal arbeidsdagar per veke.