8559_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
8559
Nedgang i 2. halvår gav lavere vekst
statistikk
2009-02-06T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningdesember 2008

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i 2. halvår gav lavere vekst

Industriproduksjonen økte med 2,7 prosent i 2008 sammenlignet med 2007, viser virkedagskorrigerte tall. Etter klar vekst i 1. halvår bidro svikt i etterspørselen til nedgang i 2. halvår 2008, ifølge sesongjusterte tall. Dette rammet produksjonen av innsatsvarer.

Veksten i norsk industriproduksjon ble klart lavere i 2008 enn i 2007. Dette hang sammen med det markerte omslaget og nedgangen som satte inn høsten 2008. Produksjonen gikk ned med 2,1 prosent fra 3. til 4. kvartal, etter en reduksjon på 1,6 prosent fra 2. til 3. kvartal 2008, viser sesongjusterte tall. Markert svikt i etterspørselen hjemme og ute på grunn av finanskrisen sørget blant annet for en nedgang på 6,5 prosent i produksjonen av innsatsvarer i 4. kvartal 2008 sammenlignet med kvartalet før. Metallindustrien hadde for eksempel en nedgang på 13,9 prosent i 4. kvartal. Deler av verkstednæringene utenom leverandørindustrien ble også rammet. Dette gjaldt blant annet produksjon av deler og utstyr til internasjonal bilindustri. Mineralproduktindustrien og trelast- og trevareindustrien ble rammet av svikten i hjemmemarkedet på grunn av lavere byggevirksomhet i Norge i 2008. Samlet gikk produksjonen av innsatsvarer ned med 0,6 prosent i 2008 sammenlignet med 2007, ifølge virkedagskorrigerte tall.

Virkedagskorrigerte tall viser at produksjonen av konsumvarer gikk ned med 1,9 prosent fra 2007 til 2008. Produksjonen i norsk nærings- og nytelsesmiddelindustri samt forlag og grafisk industri var om lag uendret i 2008 i forhold til året før. Møbelindustrien hadde derimot et klart fall på grunn av svikten i etterspørselen.

Produksjonsindeksen for industri januar 1997-desember 2008. 1995=100

Høye ordrereserver og høy eksport

Ordrereservene i norsk industri var fremdeles svært høye i 3. kvartal 2008, viser ordrestatistikken for industrien. Dette gjelder spesielt næringer med leveranser til norsk olje- og gassvirksomhet. Dette har gitt grunnlag for videre vekst i produksjonen av investeringsvarer i 2008, som steg med 13,0 prosent fra 2007 til 2008, ifølge virkedagskorrigerte tall. Plattformindustrien hadde en oppgang i produksjonen på 15,3 prosent sammenlignet med 2007. Det har i tillegg vært en markert vekst i eksporten av verkstedprodukter i 2008 sammenlignet med året før, viser statistikk for utenrikshandel. Sammen med leveransene til norsk sokkel har dette sørget for en vekst på 16,4 prosent i produksjonen i maskinindustrien i 2008 i forhold til 2007. Den markerte veksten i produksjonen av investeringsvarer bidro til at norsk industri hadde en rekordhøy produksjon i 2008. Fra 3. til 4. kvartal 2008 falt imidlertid produksjonen av investeringsvarene med 2,0 prosent, viser sesongjusterte tall. Dette skyldes hovedsakelig nedgang i produksjonen i metallvareindustrien og transportmiddelindustrien.

Nedgang fra november til desember 2008

Sesongjusterte tall viser at det var en nedgang i norsk industriproduksjon på 2,4 prosent fra november til desember 2008. Alle varetyper utenom energivarer hadde nedgang, og produksjonen av innsatsvarer ble redusert med 4,6 prosent. Sesongjusterte tall for desember 2008 må tolkes med forsiktighet. Dette henger sammen med usikkerhet rundt hvordan feriefraværet ved jul og nyttår har påvirket produksjonen i norsk industri.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriproduksjon økte med 0,2 prosent fra november 2007 til november 2008, viser virkedagskorrigerte tall. Statistikk fra Eurostat legger til grunn at industriproduksjonen i land i eurosonen gikk ned med 8,4 prosent i samme tidsrom.

Produksjonsindeksen for industrien. Desember 2008. Prosentvis endring
 
 Virkedagskorrigert 1Sesongjustert
 Desember 2007-
desember 2008
Januar 2007-desember 2007-
Januar 2008-desember 2008
November 2008-
desember 2008
Juli 2008-september 2008-
oktober 2008-desember 2008
 
Totalindeksen3,70,20,53,1
     
Olje- og gassutvinning5,3-0,61,35,6
Industri-1,32,7-2,4-2,1
Kraftforsyning10,94,12,93,1
     
Etter varetype    
Innsatsvarer-9,0-0,6-4,6-6,5
Investeringsvarer11,113,0-1,7-2,0
Konsumvarer-2,7-1,9-0,71,6
Energivarer4,9-0,11,25,3
 
1  Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for bevegelige helligdager.

Viktig melding: Snart ny næringsklassifisering

Fra januar 2009 vil det bli brukt en ny versjon av Eurostats næringsklassifisering NACE, en nomenklatur for klassifisering av bedrifter og foretak i ulike næringer. Produksjonsindeksen for industrien (PII) vil påvirkes av endringene i nomenklaturen fra og med publiseringen av indeksene for januar 2009. Klikk her for å lese mer om hva dette betyr for brukere, beregninger og publiseringer .

Tabeller

Tabeller til publiseringen