8543_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
8543
Liten endring i industriproduksjonen
statistikk
2009-10-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningaugust 2009

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Liten endring i industriproduksjonen

Produksjonen i norsk industri gikk ned med 1,1 prosent i perioden juni-august 2009 sammenlignet med perioden mars til og med mai, viser sesongjusterte tall. Nedgangen er klart svakere enn i de to foregående tremånedersperiodene.

Det viktigste bidraget til nedgangen var et fall på 7,0 prosent i oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri. Metallvareindustrien gikk ned med 3,2 prosent, mens produksjonen i bygging av skip og plattformer ble redusert med 2,5 prosent grunnet lavere ordrereserver (se ordrestatistikk ).

Produksjonen i metallindustrien steg med 3,8 prosent i perioden juni-august 2009, etter å ha falt markert i de to foregående tremånedersperiodene. Trelast- og trevareindustri viste samtidig en oppgang på 6,5 prosent, mens næringsmiddelindustrien steg med 1,0 prosent.

Produksjonsindeksen for industri januar 1998-august 2009. 2005=100

Fra juli til august 2009

Fra juli til august 2009 gikk produksjonen i industrien opp med 0,8 prosent, viser sesongjusterte tall. Etter å ha falt hver måned siden april 2008 økte industriproduksjonen for andre måned på rad. Disse to månedlige økningene demper fallet på tremånedersbasis.

Kjemiske råvarer hadde en oppgang på 10,1 prosent fra juli til august, mens metallvareindustrien gikk opp med 4,6 prosent. I motsatt retning trakk blant annet nærings- drikkevare og tobakkindustrien og maskinreparasjon og -installasjon. Disse gikk ned med henholdsvis 1,1 og 4,0 prosent.

Fra august 2008 til august 2009

Virkedagskorrigerte tall viser at produksjonen i industrien gikk ned med 7,9 prosent fra august 2008 til august 2009. Produksjonen i metallindustrien falt med 21,9 prosent i perioden, mens trelast og trevareindustrien hadde en nedgang på 17,9 prosent. Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri gikk ned med 7,0 prosent, mens produksjonen i næringsmiddelindustrien økte med 3,8 prosent i perioden. Maskinindustrien og bygging av skip og oljeplattformer hadde en oppgang på henholdsvis 1,7 og 2,0 prosent.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriproduksjon gikk ned med 8,9 prosent fra juli 2008 til juli 2009, viser virkedagskorrigerte tall. Statistikk fra Eurostat legger til grunn at industriproduksjonen i land i eurosonen gikk ned med 16,9 prosent i samme tidsrom.

Produksjonsindeksen for industrien. August 2009. Prosentvis endring
 
 Virkedagskorrigert 1Sesongjustert
 August 2008-august 2009Januar 2008-august 2008-
Januar 2009-august 2009
Juli 2009-august 2009Mars 2009-mai 2009-
juni 2009-august 2009
 
Totalindeksen0,0-3,21,5-2,0
     
Utvinning og utvinningstenester3,2-1,11,4-2,2
Industri-7,9-7,50,8-1,1
Kraftforsyning-6,7-11,79,4-6,2
     
Etter varetype    
Innsatsvarer-11,3-10,816,7-6,5
Investeringsvarer0,33,00,80,2
Konsumvarer-3,2-6,90,2-1,8
Energivarer1,9-1,90,7-2,9
 
1  Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
 

Tabeller