8547_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
8547
Fortsatt svake tall for industrien
statistikk
2009-08-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuni 2009

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Fortsatt svake tall for industrien

Produksjonen i norsk industri gikk ned med 3,0 prosent i 2. kvartal sammenlignet med 1. kvartal 2009, viser sesongjusterte tall.

De fleste næringer har hatt nedgang i produksjonen i 2. kvartal, sammenlignet med 1. kvartal i år. For første gang siden 1. kvartal 2004 registreres det en klar kvartalsvis nedgang i aktiviteten i bygging av skip og oljeplattformer. Sviktende etterspørsel og lavere ordrereserver (se konjunkturbarometeret og kvartalsvis ordrestatistikk ) bidro til en reduksjon i produksjonen på 2,7 prosent fra 1. til 2. kvartal 2009.

Svakere nedgang i metallproduksjonen

Produksjonen i metallindustrien har falt mye det siste året, og i 2. kvartal 2009 gikk produksjonen ned med ytterligere 4,7 prosent. Nedgangen i metallindustrien settes i sammenheng med sviktende internasjonal etterspørsel som følge av finanskrisen. Nedgangen i 2. kvartal er likevel lavere enn i de foregående kvartalene, og aktiviteten i næringen økte med 4,3 prosent siste måneden i 2. kvartal 2009.

Økt produksjon i trelast- og trevareindustrien

Produksjonen i trelast- og trevareindustrien har falt kraftig siden 1. kvartal 2007, men har nå en klar økning i aktivitetsnivå. Fra 1. til 2. kvartal 2009 økte produksjonen med 9,7 prosent.

Produksjonsindeksen for industri. Januar 1998-juni 2009. 2005=100

Fra juni 2008 til juni 2009

Virkedagskorrigerte tall viser at produksjonen i industrien gikk ned med 10,1 prosent fra juni 2008 til juni 2009. Alle næringer bortsett fra maskinindustrien viser en nedgang i perioden. Produksjonen i norsk metallindustri har gått ned med 25,6 prosent, mens produksjonen i oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri ble redusert med 20,2 prosent. Næringsmiddelindustrien har hatt en svak nedgang, mens produksjonen i maskinindustrien økte med 5,7 prosent fra juni 2008 til juni 2009.

Fra mai til juni 2009

Det var en nedgang på 0,6 prosent i industriproduksjonen fra mai til juni 2009, viser sesongjusterte tall. Produksjonen i oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri gikk ned med 7,6 prosent, mens bygging av skip og oljeplattformer hadde en nedgang på 2,7 prosent. I motsatt retning trakk metallindustrien og trelast- og trevareindustrien, med en økning på henholdsvis 4,3 og 4,5 prosent.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriproduksjon gikk ned med 10,0 prosent fra mai 2008 til mai 2009, viser virkedagskorrigerte tall. Statistikk fra Eurostat legger til grunn at industriproduksjonen i land i eurosonen gikk ned med 21,0 prosent i samme tidsrom.

Produksjonsindeksen for industrien. Juni 2009. Prosentvis endring
 
 Virkedagskorrigert 1Sesongjustert
 Juni 2008-juni 2009Januar 2008-juni 2008-
januar 2009-juni 2009
Mai 2009-juni 2009Januar 2009-mars 2009-
april 2009-juni 2009
 
Totalindeksen-6,3-3,00,8-5,0
     
Utvinning og utvinningstenester-4,3-0,91,8-5,2
Industri-10,1-7,3-0,6-3,0
Kraftforsyning-27,1-10,7-7,2-11,4
     
Etter varetype    
Innsatsvarer-14,8-7,3-5,1-7,2
Investeringsvarer-1,44,2-0,1-1,6
Konsumvarer-10,7-7,9-4,7-3,1
Energivarer-7,8-2,0-3,4-2,8
 
1  Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.

Dokumentasjon av sesongjustering

Statistisk sentralbyrå har utarbeidet generell og statistikkspesifkk dokumentasjon av sesongjusteringsrutiner. Dokumentasjonene er basert på anbefalinger fra European Statistical System (ESS): Guidelines on seasonal adjustment . På denne måten ønsker vi å tydeliggjøre rutiner som er i bruk i SSB. Dokumentasjonene gjør det også enklere å sammenligne rutiner og kvalitet mellom statistikkene som sesongjusteres. Ulike kvalitetsindikatorer er også publisert under den statistikkspesifikke dokumentasjonen. Den statistikkspesifikke dokumentasjonen finnes i venstre marg under Om sesongjustering . Den generelle dokumentasjonen finnes under: http://www.ssb.no/metadata/metode/sesongjustering.pdf

 

Tabeller