8563_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
8563
Nedgang i produksjon av innsatsvarer
statistikk
2008-12-05T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningoktober 2008

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i produksjon av innsatsvarer

Gjennomsnittlig norsk industriproduksjon gikk ned med 0,9 prosent i perioden august til oktober 2008 sammenlignet med de tre foregående månedene, viser sesongjusterte tall. Dette henger sammen med en nedgang i produksjon av innsatsvarer.

Produksjonen av innsatsvarer gikk ned med 2,8 prosent i perioden august til oktober 2008 sammenlignet med de tre foregående månedene. Mineralproduktindustri, metallindustri og gummivare- og plastindustri hadde alle en klar nedgang. Nedgangen i norsk metallindustri skyldes en markert svikt i den internasjonale etterspørselen høsten 2008, mens mineralproduktindustrien påvirkes av redusert byggeaktivitet i Norge, se byggearealstatistikken . I motsatt retning trekker kjemiske råvarer, som hadde en produksjonsøkning på 4,8 prosent.

Sesongjusterte tall viser en økning på 0,3 prosent i produksjonen av investeringsvarer i perioden august til oktober 2008 sammenlignet med foregående tre måneder. Produksjonen innenfor maskinindustri og oljeplattformer gikk opp med henholdsvis 1,6 og 1,4 prosent, mens transportmiddelindustri hadde en nedgang på 3,0 prosent.

Produksjonen av konsumvarer gikk opp med 0,7 prosent i perioden august til oktober. Dette skyldes vekst innenfor næringsmiddelindustri samt tekstil- og bekledningsindustri. Forlag og grafisk industri hadde en nedgang på 1,1 prosent.

Produksjonsindeksen for industri. Januar 1997-oktober 2008. 1995=100

Liten nedgang fra september til oktober 2008

Sesongjusterte tall viser at det var en nedgang i norsk industriproduksjon på 0,4 prosent fra september til oktober i år. Produksjonen av innsatsvarer og investeringsvarer gikk ned med henholdsvis 2,7 og 0,1 prosent. Konsumvarer gikk opp med 0,5 prosent.

Vekst fra oktober 2007

Industriproduksjonen gikk opp med 1,0 prosent fra oktober 2007 til oktober 2008, viser virkedagskorrigerte tall. Investeringsvarer hadde en økning på 12,3 prosent. Produksjonen av innsatsvarer og konsumvarer gikk ned med henholdsvis 5,3 og 1,3 prosent.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriproduksjon økte med 2,4 prosent fra september 2007 til september 2008, viser virkedagskorrigerte tall. Statistikk fra Eurostat legger til grunn at industriproduksjonen i land i eurosonen gikk ned med 2,7 prosent i samme tidsrom.

Produksjonsindeksen for industrien. Oktober 2008. Prosentvis endring
 
 Virkedagskorrigert 1Sesongjustert
 Oktober 2007-
oktober 2008
Januar 2007-oktober 2007-
januar 2008-oktober 2008
September 2008-
oktober 2008
Mai 2008-juli 2008-
august 2008-oktober 2008
 
Totalindeksen-0,9-0,23,1-2,5
     
Olje- og gassutvinning-0,8-1,34,8-3,0
Industri1,03,4-0,4-0,9
Kraftforsyning1,53,22,3-2,7
     
Etter varetype    
Innsatsvarer-5,30,6-2,7-2,8
Investeringsvarer12,313,5-0,10,3
Konsumvarer-1,3-1,70,50,7
Energivarer-1,0-0,95,0-3,6
 
1  Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for bevegelige helligdager.
 

Tabeller

Tabeller til publiseringen