8591_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
8591
Svakere vekst i industrien
statistikk
2007-10-05T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningaugust 2007

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Svakere vekst i industrien

Gjennomsnittlig industriproduksjon fra juni til august i år økte med 0,3 prosent sammenlignet med perioden mars til mai 2007, viser sesongjusterte tall. Det er fortsatt god vekst i produksjon av investeringsvarer.

Produksjonsindeksen for industri januar 1997-august 2007, 1995=100

Samlet produksjon av investeringsvarer gikk opp med 3,7 prosent fra juni til august sammenlignet med de tre månedene før. Dette skyldes i første rekke en vekst på 6,6 prosent i maskinindustrien. Det var også vekst i oljeplattformer og transportindustri, mens metallvareindustrien og elektroteknisk og optisk industri hadde en svak nedgang. Den sterke veksten i maskinindustrien har sammenheng med økt produksjon i bedrifter som leverer til norsk og internasjonal olje- og gassutvinning.

Nedgang for innsatsvarer og konsumvarer

Produksjonen av innsatsvarer gikk ned med 0,8 prosent fra juni til og med august sammenlignet med perioden mars til og med mai. Dette henger sammen med en nedgang på 3,7 prosent i trelast og trevareindustrien. Produksjon av kjemiske råvarer gikk opp med 1,8 prosent, mens mineralproduktindustrien hadde en vekst på 5,3 prosent i perioden. Det var også en oppgang i produksjon av ikke-jernholdige metaller og gummivare- og plastindustri.

Konsumvarer hadde en nedgang på 1,2 prosent fra juni til august i år sammenlignet med perioden mars til mai 2007, viser sesongjusterte tall. Produksjon i næringsmiddelindustrien gikk ned med 1,1 prosent.

Klar vekst i produksjon siden august 2006

Det var en vekst i norsk industriproduksjon på 4,2 prosent fra august 2006 til august 2007, viser virkedagskorrigerte tall. Investeringsvarer hadde den klart største veksten med 10,5 prosent. Innsatsvarer og konsumvarer gikk opp med henholdsvis 1,5 og 1,6 prosent i perioden.

Norsk industri sammenlignet med eurosona

Norsk industriproduksjon økte med 5,1 prosent fra juli 2006 til juli 2007, ifølge virkedagskorrigerte tall. Statistikk fra Eurostat legger til grunn at industriproduksjonen i land i eurosona gikk opp med 4,3 prosent i samme tidsrom.

Produksjonsindeksen for industrien.August 2007.
Prosentvis endring
 
 Virkedagskorrigert 1Sesongjustert
 Aug. 2006-
aug. 2007
Jan.-aug. 2006-
Jan.-aug. 2007
Juli-aug. 2007mar.-mai 2007-
juni-aug. 2007
 
Totalindeksen-0,6-1,9-0,1-1,3
     
Olje- og gassutvinning-5,6-6,4-0,4-4,6
Industri4,25,00,20,3
Kraftforsyning35,15,22,413,8
     
Etter varetype    
Innsatsvarer1,53,4-0,6-0,8
Investeringsvarer10,510,10,43,7
Konsumvarer1,62,52,0-1,2
Energivarer-0,8-4,30,4-1,5
 
1  Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for bevegelige helligdager.
 

Tabeller