54412_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/maaned
54412
Små endringer i industriproduksjonen
statistikk
2011-08-05T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuni 2011

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Små endringer i industriproduksjonen

Norsk industriproduksjon gikk ned med 0,4 prosent i 2. kvartal sammenlignet med 1. kvartal 2011, viser sesongjusterte tall.

Industriproduksjon. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt 2000-2011

Næringsmiddelindustrien, kjemiske råvarer og trelast- og trevareindustrien var blant næringene som hadde en vekst i produksjonen i 2. kvartal i 2011. Det var en nedgang fra 1. kvartal 2011 for flere næringer, blant annet i papir- og papirvareindustrien, metallindustrien og maskinindustrien.

Fra juni 2010 til juni 2011

Produksjonen i industrien gikk ned 2,3 prosent fra juni 2010 til juni 2011, ifølge virkedagskorrigerte tall. Det var nedgang i næringer som næringsmiddelindustrien, papir- og papirvareindustrien, metallindustrien og bygging av skip og oljeplattformer. Kjemiske råvarer samt data- og elektrisk utstyrsindustri hadde en vekst i produksjonen.

Fra mai til juni 2011

Norsk industriproduksjon gikk ned med 1,5 prosent fra mai til juni 2011, viser sesongjusterte tall. Det var da en nedgang blant annet for næringsmiddelindustrien, trelast- og trevareindustrien, bygging av skip og oljeplattformer og i metallvareindustrien.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriproduksjon gikk opp 4,2 prosent fra mai 2010 til mai 2011, viser virkedagskorrigerte tall. Statistikk fra Eurostat viser at industriproduksjonen i land i eurosonen økte med 5,8 prosent i samme tidsrom.

Produksjonsindeksen for industrien. Juni 2011. Prosentvis endring
 
  Virkedagskorrigert1 Sesongjustert
  Juni 2010-
juni 2011
Januar 2010-
juni 2010-
januar 2011-
juni 2011
Mai 2011-
juni 2011
Januar 2011-
mars 2011-
april 2011-
juni 2011
 
Totalindeksen -4,9 -7,6 5,2 -3,1
         
Utvinning og utvinningstenester -8,9 -12,0 8,5 -6,7
Industri -2,3 1,7 -1,5 -0,4
Kraftforsyning 33,1 -5,3 7,7 14,5
         
Etter varetype        
Innsatsvarer 11,2 6,3 5,2 1,2
Investeringsvarer -3,2 0,7 -2,5 -1,4
Konsumvarer -1,1 1,5 -2,9 2,1
Energivarer -11,3 -12,6 7,0 -6,9
 
1  Korrigert for at vekedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og
heilagdagar i Noreg.

Tolkning av sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer produksjonsindeksen tremåneders glidende gjennomsnitt av sesongjusterte tall. Vanligvis sammenligner en de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel april til og med juni 2011 mot januar til og med mars 2011. Sesongjusterte endringer fra måned til måned må tolkes med varsomhet.

Svarinngang

Svarinngangen i undersøkelsen for juni 2011 ble noe lavere enn normalt grunnet ferieavviklingen i næringslivet.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen