8551_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
8551
Markert nedgang i industriproduksjonen
statistikk
2009-06-05T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningapril 2009

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Markert nedgang i industriproduksjonen

Sesongjusterte tall viser at det var en nedgang på 2,8 prosent i norsk industriproduksjon i perioden februar til april 2009, sammenlignet med foregående tremånedersperiode.

Fallet i industriproduksjonen settes i sammenheng med den markerte svikten i etterspørselen i inn- og utland etter finanskrisen. Dette har blant annet ført til at produksjonen i metallindustrien og i trelast- og trevareindustrien gikk ned med henholdsvis 9,9 og 7,3 prosent de siste tre månedene. Papir- og papirvareindustrien er også hardt rammet, og produksjonen gikk ned med hele 10,6 prosent i siste tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Samtidig gikk produksjonen i norsk metallvareindustri og i data- og elektrisk utstyrindustri også ned, mens for bygging av skip og plattformer var det fremdeles en vekst fra februar til april 2009 sammenlignet med foregående tremånedersperiode.

Nedgang i næringsmiddelindustrien

Produksjonen i norsk næringsmiddelindustri gikk ned med 1,6 prosent fra februar til og med april i 2009 sammenlignet med månedene før. Møbelindustrien hadde en mer markert reduksjon i produksjonen.

Produksjonsindeksen for industri. Januar 1998-april 2009. 2005=100

Fra april 2008 til april 2009

Virkedagskorrigerte tall viser at produksjonen i industrien gikk ned med 10,6 prosent fra april 2008 til april 2009. Dette er det mest markerte fallet i norsk industriproduksjon hittil etter finanskrisen. Produksjonen i norsk metallindustri og trelast- og trevareindustri har i denne perioden gått ned med henholdsvis 28,0 og 26,0 prosent. I samme tidsrom var det økning i produksjonen i bygging av skip og oljeplattformer og i maskinindustrien, henholdsvis 4,0 og 5,3 prosent, mens norsk næringsmiddelindustri hadde en nedgang på 3,1 prosent.

Produksjonsindeksen for industrien for mars og april 2009 er vanskelig å sammenligne med tilsvarende måneder i 2008 på grunn av påsken. De sesongjusterte og virkedagskorrigerte indeksene tar hensyn til påskens plassering. Det kan likevel være vanskelig å korrigere fullt ut for blant annet økt omfang av driftsstans i år, på grunn av problemene i norsk industri. Den sesongjusterte indeksen for mars og april er derfor noe mer usikker enn de sesongjusterte indeksene for resten av året.

Fra mars til april 2009

Det var en nedgang på 1,4 prosent i industriproduksjonen fra mars til april 2009, viser sesongjusterte tall. Produksjonen i kjemiske råvarer og i ikke-jernholdige metaller gikk ned med 3,4 og 3,3 prosent, mens det var en liten vekst i maskinindustrien.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriproduksjon gikk ned med 3,2 prosent fra mars 2008 til mars 2009, viser virkedagskorrigerte tall. Statistikk fra Eurostat legger til grunn at industriproduksjonen i land i eurosonen gikk ned med 20,6 prosent i samme tidsrom.

Produksjonsindeksen for industrien. April 2009. Prosentvis endring
 
 Virkedagskorrigert 1Sesongjustert
 April 2008-
april 2009
Januar 2008-april 2008-
januar 2009-april 2009
Mars 2009-
april 2009
November 2008-januar 2009-
februar 2009-april 2009
 
Totalindeksen-4,0-0,9-1,6-1,3
     
Utvinning og utvinningstenester-0,81,5-1,5-0,4
Industri-10,6-5,7-1,4-2,8
Kraftforsyning-15,9-6,3-4,6-9,8
     
Etter varetype    
Innsatsvarer-9,9-4,82,00,2
Investeringsvarer0,97,1-1,50,3
Konsumvarer-8,9-7,51,5-3,2
Energivarer-0,5-0,4-0,4-1,2
 
1  Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
 

Tabeller