8575_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
8575
Økt aktivitetsnivå i industrien
statistikk
2008-06-06T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningapril 2008

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Økt aktivitetsnivå i industrien

Gjennomsnittlig industriproduksjon steg med 2,6 prosent i perioden februar til og med april i år sammenlignet med de foregående tre månedene, viser sesongjusterte tall.

Produksjonsindeksen for industri januar 1997-april 2008. 1995=100

Produksjon av investeringsvarer steg med 5,1 prosent i det samme tidsrommet. Dette skyldes en videre oppgang i maskinindustrien, oljeplattformer og transportmiddelindustrien grunnet de høye investeringene i norsk olje- og gassvirksomhet og den svært gode ordresituasjonen for disse næringene. Dette bidro også til at produksjonen i elektroteknisk og optisk industri gikk opp med 5,1 prosent i perioden.

Det var en oppgang på 2,6 prosent i produksjon av innsatsvarer i perioden februar til og med april i år. Dette skyldes i hovedsak en oppgang på 7,6 prosent i mineralproduktindustrien. Det var også en økning i metallindustrien og gummivare- og plastindustrien. Produksjonen av kjemiske råvarer viste en svak vekst. I trelast- og trevareindustrien var det en liten nedgang i produksjonen.

Det var en nedgang på 0,3 prosent i produksjon av konsumvarer for februar til og med april 2008 sammenlignet med de tre foregående månedene. Næringsmiddelindustrien gikk noe opp, mens forlag og grafisk industri hadde en nedgang i produksjonen.

Vekst siden april 2008

Industriproduksjonen gikk opp med 7,5 prosent fra april 2007 til april 2008, viser virkedagskorrigerte tall. De virkedagskorrigerte tallene tar hensyn til at påsken falt i april i fjor og mars i år. Investeringsvarer hadde en økning på 16,7 prosent. Innsatsvarer og konsumvarer hadde en vekst på henholdsvis 5,7 og 5,9 prosent.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriproduksjon økte med 0,1 prosent fra mars 2007 til mars 2008, viser virkedagskorrigerte tall. Statistikk fra Eurostat legger til grunn at industriproduksjonen i land i eurosonen gikk opp med 0,2 prosent i samme tidsrom.

Oljeplattformer og sesongjustering

På grunn av en mindre justering i metoden for sesongjustering er tallene for mars 2008 for oljeplattformer noe høyere enn ved forrige publisering.

Produksjonsindeksen for industrien. April 2008. Prosentvis endring
 
 Virkedagskorrigert 1Sesongjustert
 April 2007-april 2008Januar 2007-april 2007-
Januar 2008-April 2008
Mars 2008-april 2008November 2007-januar 2008-
februar 2008-april 2008
 
Totalindeksen-4,40,0-2,40,7
     
Olje- og gassutvinning-10,8-2,2-6,50,1
Industri7,53,66,02,6
Kraftforsyning11,610,83,43,7
     
Etter varetype    
Innsatsvarer5,7-0,27,42,6
Investeringsvarer16,712,28,45,1
Konsumvarer5,91,24,8-0,3
Energivarer-8,0-0,7-6,80,2
 
1  Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for bevegelige helligdager.
 

Tabeller