8571_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
8571
Videre vekst i industriproduksjonen
statistikk
2008-08-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuni 2008

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Videre vekst i industriproduksjonen

Den norske industriproduksjonen gikk opp med 3,7 prosent fra 1. til 2. kvartal i år, viser sesongjusterte tall. Dette henger sammen med vekst i produksjonen av innsatsvarer og en videre oppgang for investeringsvarer.

Produksjonsindeksen for industri januar 1997- juni 2008. 1995=100

Produksjonen av innsatsvarer hadde en økning på 5,5 prosent i 2. kvartal i år sammenlignet med 1. kvartal. Det var særlig vekst innenfor produksjon av kjemiske råvarer og i metallindustrien. Dette er blant annet knyttet til norsk solcelleindustri og produksjon av innsatsfaktorer til denne virksomheten. I trelast- og trevareindustrien var det bare mindre endringer.

Høye ordrereserver

I andre kvartal i år gikk produksjonen av investeringsvarer opp med 6,9 prosent sammenlignet med kvartalet før, viser sesongjusterte tall. Næringer som maskin- og plattformindustri fortsatte med en klar økning i aktiviteten. Det var de høye ordrereservene i norsk verkstedindustri og innenfor skip og plattformer som bidro til produksjonsoppgangen. Blant annet har arbeid med installasjoner for olje- og gassutvinning på havbunnen hatt en klar vekst. Ordrereservene har også sørget for videre oppgang i transportmiddel- og metallvareindustrien i 2. kvartal i år sammenlignet med 1. kvartal 2008.

Produksjonen av konsumvarer gikk ned med 1,3 prosent i 2. kvartal 2008 sammenlignet med 1. kvartal 2008. Norsk næringsmiddelindustri hadde en nedgang i produksjonen, mens det var en økning innenfor forlag og grafisk industri.

Nedgang fra mai til juni 2008

Sesongjusterte tall viser at det var en nedgang i norsk industriproduksjon på 1,2 prosent fra mai til juni i år. Produksjonen av innsatsvarer og konsumvarer gikk ned med henholdsvis 2,5 og 1,9 prosent, mens investeringsvarer hadde en nedgang 1,0 prosent.

Vekst siden juni 2007

Industriproduksjonen gikk opp med 4,7 prosent fra juni 2007 til juni 2008, viser virkedagskorrigerte tall. Investeringsvarer hadde en økning på 12,8 prosent. Innsatsvarer hadde en vekst på 4,2 prosent, mens produksjonen av konsumvarer gikk ned med 3,2 prosent.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriproduksjon økte med 5,6 prosent fra mai 2007 til mai 2008, viser virkedagskorrigerte tall. Statistikk fra Eurostat legger til grunn at industriproduksjonen i land i eurosonen gikk ned med 0,5 prosent i samme tidsrom.

Produksjonsindeksen for industrien. Juni 2008. Prosentvis endring
 
 Virkedagskorrigert 1Sesongjustert
 Juni 2007-juni 2008Januar 2007-juni 2007-
Januar 2008-juni 2008
Mai 2008-juni 2008Januar 2008-mars 2008-
april 2008-juni 2008
 
Totalindeksen5,91,4-0,7-0,9
     
Olje- og gassutvinning8,9-0,1-0,9-3,6
Industri4,74,1-1,23,7
Kraftforsyning9,39,14,26,7
     
Etter varetype    
Innsatsvarer4,21,7-2,55,5
Investeringsvarer12,812,7-1,06,9
Konsumvarer-3,2-0,7-1,9-1,3
Energivarer8,31,0-0,9-2,5
 
1  Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for bevegelige helligdager.

Tabeller