23881_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
23881
Små endringar i industrien
statistikk
2005-05-09T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningmars 2005

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Små endringar i industrien

Norsk industriproduksjon var om lag uendra i første kvartal i år samanlikna med fjerde kvartal i fjor, viser sesongjusterte tal. Det var ein liten nedgang i produksjonen av innsatsvarer og konsumvarer.

Produksjonen av innsatsvarer gjekk ned med 1,1 prosent. Dette hang saman med ein nedgang i treforedling og kjemiske råvarer. Trelast- og trevareindustrien og ikkje-jarnhaldige metall hadde ein auke i produksjonen.

Konsumvarer

Produksjonen av konsumvarer hadde ein liten nedgang i første kvartal i år samanlikna med fjerde kvartal i fjor. Dette var knytt til norsk næringsmiddelindustri som hadde ein nedgang på 5,5 prosent, noko som mellom anna hang saman med ein nedgang i produksjonen av fisk og fiskevarer.

Investeringsvarer

Det var små endringar i produksjonen av investeringsvarer i siste periode. Transportmiddelindustrien og elektroteknisk og optisk industri hadde ein liten auke i produksjonen, medan oljeplattformer og metallvareindustrien hadde ein liten nedgang i første kvartal i år samanlikna med fjerde kvartal i fjor.

Produksjonsindeksen for industrien. Mars 2005. Prosentvis endring
 
 Vekekorrigert 1Sesongjustert
 Mars 2004-
mars 2005
Januar-mars 2004-
januar-mars 2005
Februar-mars 2005Oktober-desember 2004-
januar-mars 2005
 
Totalindeksen-7,0-4,6-2,0-1,7
Olje- og gassutvinning-11,8-9,0-3,1-3,6
Industri-0,42,8-0,4-0,1
Kraftforsyning34,022,33,422,8
     
Etter varetype    
Innsatsvarer-1,63,7-3,1-1,1
Investeringsvarer4,56,50,60,0
Konsumvarer-3,1-1,4-0,4-1,1
Energivarer-7,6-6,0-2,2-1,1
 
1  Omrekna til standardmånad og korrigert for ulike tal arbeidsdagar per veke.
 

Tabeller

Tabeller til publiseringen