8581_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
8581
Nedgang i industriproduksjonen
statistikk
2008-03-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjanuar 2008

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i industriproduksjonen

Gjennomsnittleg industriproduksjon gjekk ned med 1,0 prosent frå november 2007 til og med januar 2008 samanlikna med august til og med oktober 2007, viser sesongjusterte tal.

Produksjonsindeksen for industri. Januar 1997-januar 2008. 1995=100

Produksjonen av innsatsvarer gjekk ned med 2,5 prosent i denne perioden. Dette var knytt til ein nedgang i kjemiske råvarer, ikkje-jarnhaldige metall og i trelastindustrien. Treforedlingsindustrien hadde også ein liten reduksjon i produksjonen. Det var dessutan ein nedgang på 0,3 prosent i produksjonen av konsumvarer frå november 2007 til og med januar 2008 samanlikna med august til og med oktober 2007. Det var berre mindre endringar i produksjonen i næringsmiddelindustrien.

Framleis oppgang i investeringsvarer

Produksjonen av investeringsvarer gjekk opp med 1,3 prosent frå november 2007 til og med januar 2008 samanlikna med månadene før. Oljeplattformer og maskinindustrien hadde framleis ein vekst, medan det var ein nedgang i elektroteknisk og optisk industri.

Auke sidan januar 2007

Industriproduksjonen hadde ein vekst på 2,6 prosent i januar 2008 samanlikna med den same månaden i 2007, viser virkedagskorrigerte tal. Det var ein markert oppgang i produksjonen av investeringsvarer, medan produksjonen av innsatsvarer gjekk ned.

Produksjonsindeksen for 2008

Sesongjusteringa av produksjonsindeksen er betra i 2008. Dette skal ta større omsyn til særnorske heilagdagar i påska og pinsa. Det er også lagt inn oppdaterte faktorar for produktivitetsutviklinga i norsk verkstadindustri og nye basisprisar til berekningane i fleire næringar.

Norsk industri samanlikna med eurosona

Norsk industriproduksjon hadde ein nedgang på 2,3 prosent i desember 2007 samanlikna med desember 2006, viser virkedagskorrigerte tal. Statistikk frå Eurostat viser at industriproduksjonen i land i eurosona hadde ein oppgang på 1,0 prosent i det same tidsrommet.

Produksjonsindeksen for industrien. Januar 2008. Prosentvis endring
 
 Virkedagskorrigert 1Sesongjustert
 Januar 2007-
januar 2008
November 2006-januar 2007-
November 2007-januar 2008
Desember 2007-
januar 2008
August 2007-oktober 2007-
november 2007-januar 2008
 
Totalindeksen-1,4-0,41,5-2,6
     
Olje- og gassutvinning-3,9-3,12,1-0,9
Industri2,61,32,8-1,0
Kraftforsyning11,616,7-2,7-15,9
     
Etter varetype    
Innsatsvarer-2,5-1,20,8-2,5
Investeringsvarer12,67,96,31,3
Konsumvarer0,6-1,12,6-0,3
Energivarer-2,3-0,10,1-1,7
 
1  Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for bevegelige helligdager.
 

Tabeller