23914_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
23914
Liten vekst i industrien
statistikk
2005-01-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningnovember 2004

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Liten vekst i industrien

Det har vore ein liten vekst i norsk industriproduksjon frå september til november 2004, viser sesongjusterte tal. Produksjonen av innsatsvarer, konsumvarer og investeringsvarer har då hatt ein liten auke.

Treforedling, kjemiske råvarer og metallindustrien har hatt ein vekst i produksjonen frå september til november 2004. Dette heng saman med god eksportretta etterspurnad og auka produksjonskapasitet i norsk produksjon av aluminium. Det har også vore ein mindre auke i norsk trelast- og trevareindustri, medan gummi- og plastvareindustrien har hatt ein nedgang i perioden.

Konsumvarer

Produksjonen av varige konsumvarer har hatt ein auke frå september til november 2004. Dette heng saman med ein auke i norsk møbelproduksjon. Det har berre vore mindre endringar i norsk nærings- og nytingsmiddelindustri og i forlag og grafisk industri gjennom perioden.

Investeringsvarer

Norsk produksjon av investeringsvarer har hatt ein liten vekst frå september til november 2004, viser sesongjusterte tal. Metallvareindustri, maskinindustri og oljeplattformer har då hatt ein liten vekst. Transportmiddelindustrien har berre hatt mindre endringar. Dersom ein samanliknar produksjonen i perioden frå september til november med perioden frå juni til august 2004, har det vore ein auke i produksjonen av transportmiddel. Norsk skipsbygging har då hatt ein klar vekst. Dette heng saman med den aukande etterspurnaden retta mot bygging og særskild utrusting av skip i Noreg gjennom 2004.

Produksjonsindeksen for industrien. November 2004. Prosentvis endring
  Vekekorrigert1 Sesongjustert
        November 2003-
november 2004
       Januar-november 2003 -
januar-november 2004
       Oktober 2004-
november 2004
       Juni-august 2004 -
     september-november 2004
Totalindeksen 0,9 2,1 -1,3 -0,6
         
Olje- og gassutvinning -3,7 -0,8 -2,5 -0,6
Industri 3,9 1,1 1,3 -0,6
Kraftforsyning 4,6 0,6 2,4 2,0
         
Etter varetype        
Innsatsvarer 4,3 3,3 0,2 -0,5
Investeringsvarer 4,9 -2,1 2,3 0,8
Konsumvarer 1,4 1,0 1,7 -0,8
Energivarer -3,1 -0,7 -1,8 -1,0
1  Omrekna til standardmånad og korrigert for ulike tal arbeidsdagar per veke.