23864_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
23864
Liten oppgang for industrien
statistikk
2005-07-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningmai 2005

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Liten oppgang for industrien

Norsk industriproduksjon kan vise til en liten økning i perioden mars til mai 2005 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Produksjonen av investeringsvarer har økt, mens det har vært nedgang for innsatsvarer.

Transportmiddelindustrien og maskinindustrien kan vise til vekst i den siste tremånedersperioden sammenlignet med månedene før. Deler av elektroteknisk og optisk industri har også hatt en positiv utvikling som følge av økt etterspørsel i eksportmarkedet. Nedgangen i produksjon av oljeplattformer skyldes først og fremst en tilbakegang i begynnelsen av siste periode, mens næringen har økt produksjonen etter det.

Innsatsvarer gikk ned

Produksjonen av innsatsvarer har gått ned med 2,4 prosent i perioden mars til mai 2005 sammenlignet med perioden før. Nedgangen skyldes først og fremst en tilbakegang for treforedling og kjemiske råvarer. Det har vært en økning i mineralproduktindustrien siste tremånedersperiode, selv om det var en nedgang fra april til mai.

Opp for konsumvarer

Produksjonen av varige konsumvarer viser en klar økning i perioden mars til mai 2005 sammenlignet med månedene før. Ikke-varige konsumvarer har hatt en liten nedgang. Nærings- og nytelsesmiddelindustrien har da hatt en nedgang, mens det har vært vekst for forlag og grafisk.

Produksjonsindeksen for industrien. Mai 2005. Prosentvis endring
 
 Vekekorrigert 1Sesongjustert
 Mai 2004-
mai 2005
Januar 2004-mai 2004-
januar 2005- mai 2005
April 2005-
mai 2005
Desember 2004-februar 2005-
mars 2005-mai 2005
 
Totalindeksen1,9-1,40,13,7
     
Olje- og gassutvinning0,3-4,50,55,0
Industri5,03,8-0,50,3
Kraftforsyning27,725,7-2,410,9
     
Etter varetype    
Innsatsvarer1,83,4-2,4-2,4
Investeringsvarer8,77,31,20,9
Konsumvarer5,40,90,70,1
Energivarer2,5-1,51,24,7
 
1  Omrekna til standardmånad og korrigert for ulike tal arbeidsdagar per veke.
 

Tabeller

Tabeller til publiseringen