8555_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
8555
Videre nedgang i industriproduksjonen
statistikk
2009-04-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningfebruar 2009

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Videre nedgang i industriproduksjonen

Sesongjusterte tall viser at industriproduksjonen gikk ned 3,1 prosent i perioden desember 2008 til og med februar 2009, sammenlignet med tremånedersperioden før. Fallet må ses i sammenheng med sviktende etterspørsel i kjølvannet av finanskrisen.

Metallindustri. Januar 2000-februar 2009. 2005=100

Bygging av skip og oljeplattformer. Januar 2000-februar 2009. 2005=100

Den betydelige nedgangen i den internasjonale etterspørselen har hittil virket mest inn på produksjonen i metallindustrien, papir- og papirvareindustrien og produksjonen av kjemiske råvarer. Produksjonen i norsk metallindustri gikk for eksempel ned med 12,2 prosent fra desember 2008 til og med februar 2009, sammenlignet med de forrige tre månedene. Trelast- og trevareindustrien er også kraftig rammet gjennom det markerte fallet i byggeaktiviteten i Norge på slutten av 2008 og inn i 2009.

Fortsatt høy produksjon av investeringsvarer

Aktiviteten i norsk maskinindustri og i bygging og skip og plattformer holder derimot fram med en liten økning, viser sesongjusterte tall. Produksjonen i disse næringene gikk opp med henholdsvis 1,2 og 0,6 prosent i perioden desember 2008 til og med februar 2009, sammenlignet med månedene før. Annen verkstedindustri hadde en nedgang på 7,5 prosent på grunn av sviktende etterspørsel for norsk bildelproduksjon. Samlet sett var produksjonen av investeringsvarer om lag uendret fra desember 2008 til og med februar 2009, sammenlignet med månedene før. Dette bidrar til å dempe fallet i samlet norsk industriproduksjon inn i 2009.

Små endringer i næringsmiddelindustrien

Produksjonen i norsk næringsmiddelindustri gikk ned med 1,9 prosent fra desember 2008 til og med februar 2009, sammenlignet med månedene før. Møbelindustrien hadde en mer markert reduksjon i produksjonen.

Produksjonsindeksen for industri. Januar 1998-februar 2009. 2005=100

Fra februar 2008 til februar 2009

Virkedagskorrigerte tall viser at produksjonen i industrien gikk ned med 5,1 prosent fra februar 2008 til februar 2009. Dette er det mest markerte fallet i norsk industriproduksjon hittil etter at finanskrisen oppsto. Produksjonen i norsk metallindustri og trelast- og trevareindustri har da gått ned med henholdsvis 23,0 og 28,6 prosent. I samme tidsrom var det økning i produksjonen i bygging av skip og oljeplattformer og i maskinindustrien, på henholdsvis 11,7 og 10,7 prosent, mens norsk næringsmiddelindustri hadde en nedgang på 0,9 prosent.

Fra januar til februar 2009

Det var en nedgang på 0,1 prosent i norsk industriproduksjon fra januar til februar 2009, viser sesongjusterte tall. Produksjonen av kjemiske råvarer gikk ned med 1,4 prosent, mens bygging av skip og plattformer hadde en oppgang på 1,5 prosent.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriproduksjon gikk ned med 4,1 prosent fra januar 2008 til januar 2009, viser virkedagskorrigerte tall. Statistikk fra Eurostat legger til grunn at industriproduksjonen i land i eurosonen gikk ned med 18,9 prosent i samme tidsrom.

Produksjonsindeksen for industrien. Februar 2009. Prosentvis endring
 
 Virkedagskorrigert 1Sesongjustert
 Februar 2008-februar 2009Desember 2007-februar 2008-
desember 2008-februar 2009
Januar 2009-februar 2009September 2008-november 2008-
desember 2008-februar 2009
 
Totalindeksen2,51,82,20,8
     
Utvinning og utvinningstenester6,64,33,53,4
Industri-5,1-3,9-0,1-3,1
Kraftforsyning-3,53,2-2,9-2,1
     
Etter varetype    
Innsatsvarer11,03,69,23,7
Investeringsvarer7,27,40,70,1
Konsumvarer-8,8-6,6-1,4-4,0
Energivarer2,42,01,71,6
 
1  Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
 

Tabeller