24100_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
24100
Industrien produserer mindre
statistikk
2003-01-08T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningnovember 2002

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Industrien produserer mindre

Produksjonen innanfor industrien viser ein nedgang på 0,4 prosent frå januar til november 2002 samanlikna med same periode i 2001, viser vekekorrigerte tal. Dette kjem av ein nedgang i produksjonen av konsumvarer. Frå oktober til november 2002 fall industriproduksjonen med 1,1 prosent, viser sesongkorrigerte tal.

Produksjonen av konsumvarer har gått ned med 1,2 prosent i perioden januar til november 2002 samanlikna med same periode i 2001, viser vekekorrigerte tal. Dette heng spesielt saman med ei svak utvikling innanfor produksjonen av varige konsumvarer, men også produksjonen av ikkje-varige konsumvarer viste nedgang. For ikkje-varige konsumvarer er nedgangen knytt til aktiviteten innanfor næringsmiddelindustrien og i forlag og grafisk industri. For varige konsumvarer var det produksjonen innanfor møbelindustrien som var hovudårsaka.

Auke i produksjonen av investeringsvarer

Det har vore ein auke på 1,7 prosent i produksjonen av investeringsvarer frå januar til november 2002 samanlikna med same periode i 2001, viser vekekorrigerte tal. Dette heng saman med ein klår produksjonsauke innanfor oljeplattformer.

Negativ utvikling for konsumvarer

Det har vore ein nedgang på om lag 4 prosent i produksjonen av konsumvarer dei tre siste månadene samanlikna med månadene før, viser sesongjusterte tal. Varige konsumvarer har i denne perioden hatt ein nedgang på om lag 6 prosent knytt til ei svak utvikling innanfor møbelindustrien. Ikkje-varige konsumvarer har hatt ein nedgang på 3,6 prosent.

Produksjonsindeksen for industrien. November 2002. Prosentvis endring
  Vekekorrigert1 Sesongjustert
  November 2001-november 2002 Januar 2001-november 2001- januar 2002-november 2002 Oktober 2002-november 2002 Siste 3 md.
Totalindeksen -5,1 0,1 0,5 -3,0
         
Olje- og gassutvinning -6,9 -0,1 2,5 -3,9
Industri -1,6 -0,4 -1,1 -1,9
Kraftforsyning -6,4 9,3 -7,8 -2,2
         
Etter varetype        
Innsatsvarer -0,8 -1,0 0,0 -1,6
Investeringsvarer 1,6 1,7 -1,6 -0,5
Konsumvarer -5,2 -1,2 -2,3 -3,9
Energivarer -7,6 0,8 1,2 -4,5
1  Omrekna til standardmånad og korrigert for ulike tal arbeidsdagar per veke.