24140_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
24140
Vekst i industriproduksjonen
statistikk
2002-08-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuni 2002

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Vekst i industriproduksjonen

Det er en klar økning i industriproduksjonen fra mai til juni, viser sesongjusterte tall. Det er næringsmiddelindustrien og transportmiddelindustrien som bidrar sterkest. For første halvår viser industriproduksjonen nullvekst sammenlignet med samme periode i fjor.

Produksjonen innenfor olje- og gassutvinning steg med om lag 1 prosent fra mai til juni, viser sesongjusterte tall. I løpet av første halvår har produksjonsøkningen vært litt over 4 prosent for olje- og gassutvinning sammenlignet med samme periode i fjor, viser ukekorrigerte tall.

Produksjonsøkning for innsatsvarer

Produksjonen av innsatsvarer (treforedling, kjemisk industri, metallindustri med flere) steg med 2,0 prosent fra mai til juni, etter en oppgang på 2,5 prosent fra april til mai. Det sterkeste bidraget til økningen i juni kom fra metallindustrien, men produksjonen har også økt innenfor trelast- og trevareindustrien og i mineralproduktindustrien. Etter en kraftig oppgang for kjemiske råvarer i mai, falt produksjonen med 5 prosent i juni. På tross av økningen de siste to månedene i produksjonen av innsatsvarer har det vært et produksjonsfall på om lag 2 prosent i første halvår sammenlignet med første halvår i fjor, viser ukekorrigerte tall. Både treforedling, kjemisk industri og metallindustrien har opplevd relativt kraftig fall i produksjonen halvåret sett under ett.

God produksjonsvekst for investeringsvarer

Næringer som produserer investeringsvarer (metallvarer, maskinvarer, transportmidler, oljeplattformer med flere) har hatt den klareste produksjonsveksten det siste halvåret, med en økning på 2,2 prosent i forhold til første halvår i fjor. Fra mai til juni økte produksjonen med om lag 3 prosent, viser sesongjusterte tall. Det var spesielt næringer som produserer metallvarer og transportmidler som bidro til økningen i juni.

Stabil konsumvareproduksjon første halvår

Produksjonen av konsumvarer steg med 2,7 prosent fra mai til juni, etter en nedgang på 0,5 prosent fra april til mai. Det er en kraftig produksjonsøkning innenfor næringsmiddelindustrien som virker positivt inn på konsumvarene. Aktiviteten innenfor produksjon av fisk og fiskevarer er fremdeles lav, men økningen var kraftig i juni viser sesongjusterte tall. Ellers er næringsmiddelindustrien preget av en vedvarende produksjonsvekst av kjøtt og kjøttvarer. Ukekorrigerte tall viser at samlet produksjon av konsumvarer er om lag uendret i første halvår sett i forhold til samme periode i fjor.

Produksjonsindeksen for industrien. Juni 2002. Prosentvis endring
  Vekekorrigert1 Sesongjustert
  Juni 2001-juni 2002 Jan. 2001-juni 2001 - jan. 2002-juni 2002 Mai 2002-juni 2002 Forrige 3 md.
Totalindeksen 5,3 1,8 1,9 2,9
         
Olje- og gassutvinning 6,1 4,1 0,8 4,0
Industri 4,9 -0,1 2,4 1,4
Kraftforsyning 29,4 3,8 8,8 -0,6
         
Etter varetype        
Innsatsvarer 3,6 -2,1 2,0 2,0
Investeringsvarer 7,9 2,2 2,9 1,4
Konsumvarer 4,1 -0,2 2,7 -0,1
Energivarer 8,5 3,9 1,1 3,8
1  Omrekna til standardmånad og korrigert for ulike tal arbeidsdagar per veke.