8523_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
8523
Vekst i industriproduksjonen
statistikk
2010-08-06T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuni 2010

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Vekst i industriproduksjonen

Produksjonen i norsk industri gikk opp med 1,1 prosent i 2. kvartal sammenlignet med 1. kvartal 2010, viser sesongjusterte tall.

Produksjonsindeksen for industri. Januar 1999-juni 2010. 2005=100

Trelast- og trevareindustri samt gummi, plast og mineralsk industri bidro mest til økningen. I disse næringene økte produksjonen med henholdsvis 9,1 og 10,9 prosent. Veksten kan blant annet knyttes til en positiv utvikling i norsk byggevirksomhet. Se Byggearealstatistikken . Også papir- og papirvareindustri samt metallindustri hadde vekst i 2. kvartal. Dette er i tråd med Konjunkturbarometeret hvor industrilederne melder om økt produksjon av innsatsvarer.

Positivt for bygging av skip og oljeplattformer

Byggingen av skip og oljeplattformer økte med 2,4 prosent fra 1. til 2. kvartal i år. Dette kommer etter flere kvartaler med nedgang som følge av sviktende etterspørsel i både hjemme- og eksportmarkedet. Produksjonen i næringen ligger nå 8 prosent lavere enn da produksjonen var på topp i 1. kvartal 2009, viser sesongjusterte tall.

Utvikling i byggrelaterte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt. 2005-2010

Fra juni 2009 til juni 2010

Sesongjusterte tall fra produksjonsindeksen viser at industriproduksjonen var på det laveste i juni 2009 etter at finanskrisen gjorde seg gjeldende. Siden har det vært en vekst på 7,2 prosent, viser virkedagskorrigerte tall.

Næringer som trelast- og trevareindustri, kjemiske råvarer samt metallindustri har hatt stor vekst fra juni 2009 til juni 2010. Den største enkeltnæringen, næringsmiddelindustrien, hadde en vekst på 6,4 prosent i denne perioden.

Fra mai til juni 2010

Det var en oppgang på 3,3 prosent i industriproduksjonen fra mai til juni 2010, viser sesongjusterte tall. Produksjonen i trelast- og trevareindustri, annen verkstedsindustri samt oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest til veksten. Veksten i juni må delvis ses i sammenheng med nedgangen i mai. Månedsendringer må samtidig tolkes med varsomhet på grunn av tilfeldig variasjon som forekommer i norsk industriproduksjon.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriproduksjon gikk opp med 2,4 prosent fra mai 2009 til mai 2010, viser virkedagskorrigerte tall. Statistikk fra Eurostat legger til grunn at industriproduksjonen i land i eurosonen gikk opp med 9,8 prosent i samme tidsrom.

Produksjonsindeksen for industrien. Juni 2010. Prosentvis endring
 
  Virkedagskorrigert1 Sesongjustert
  Juni 2009-
juni 2010
    Januar 2009-juni 2009-
januar 2010-juni 2010
    Mai 2010-
juni 2010
    Januar 2010-mars 2010-
april 2010-juni 2010
 
Totalindeksen -4,4 -4,0 -1,7 -2,4
         
Utvinning og utvinningstenester -8,0 -6,1 -3,6 -2,8
Industri 7,2 2,0 3,3 1,1
Kraftforsyning -13,6 -4,9 -4,1 -16,6
         
Etter varetype        
Innsatsvarer 9,1 3,3 1,5 1,5
Investeringsvarer 2,3 -1,2 1,6 0,6
Konsumvarer 6,3 -0,1 1,5 -0,3
Energivarer -8,2 -7,1 -2,4 -3,4
 
1  Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
 

Tabeller

Tabeller til publiseringen