8567_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
8567
Små endringer i industriproduksjonen
statistikk
2008-10-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningaugust 2008

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Små endringer i industriproduksjonen

Gjennomsnittlig norsk industriproduksjon var uendret i perioden juni til og med august i år sammenlignet med de tre foregående månedene, viser sesongjusterte tall.

Produksjonen av investeringsvarer steg med 5,1 prosent i det samme tidsrommet. Dette var knyttet til videre oppgang i blant annet maskinindustrien og oljeplattformer, som følge av de store investeringene på norsk sokkel over tid og de høye ordrereservene i industrien i 2008. Næringer som metallvare- og transportmiddelindustrien hadde også en vekst, sammen med elektroteknisk og optisk industri.

Det var en nedgang på 1,4 prosent i produksjonen av innsatsvarer i perioden juni til og med august i år sammenlignet med mars til og med mai. Norsk trelast- og trevareindustri og mineralproduktindustrien hadde da en nedgang i produksjonen. Dette skyldes i stor grad lavere aktivitet i byggebransjen . Videre måtte treforedlingsindustrien registrere en tilbakegang, mens ikke-jernholdige metaller fikk en vekst i produksjonen.

Produksjonen av konsumvarer gikk ned med 3,9 prosent i juni til og med august i år sammenlignet med de tre månedene før. Norsk næringsmiddelindustri fikk en nedgang, mens produksjonen i forlag og grafisk industri gikk noe opp.

Produksjonsindeksen for industri. Januar 1997-august 2008. 1995=100

Liten nedgang fra juli til august 2008

Sesongjusterte tall viser at det var en nedgang i norsk industriproduksjon på 0,3 prosent fra juli til august i år. Produksjonen av innsatsvarer og konsumvarer var uendret, mens investeringsvarer hadde en nedgang på 2,5 prosent.

Vekst siden august 2007

Industriproduksjonen gikk opp med 2,8 prosent fra august 2007 til august 2008, viser virkedagskorrigerte tall. Investeringsvarer hadde da en økning på 14,3 prosent. Videre hadde innsatsvarer en vekst på 1,9 prosent, mens produksjonen av konsumvarer gikk ned med 6,5 prosent.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriproduksjon økte med 3,6 prosent fra juli 2007 til juli 2008, viser virkedagskorrigerte tall. Statistikk fra Eurostat legger til grunn at industriproduksjonen i land i eurosonen gikk ned med 1,9 prosent i samme tidsrom.

Produksjonsindeksen for industrien. August 2008. Prosentvis endring
 
 Virkedagskorrigert 1Sesongjustert
 August 2007-
august 2008
Januar 2007-august 2007-
januar 2008-august 2008
Juli 2008-
august 2008
Mars 2008-mai 2008-
juni 2008-august 2008
 
Totalindeksen-6,10,4-5,7-1,8
     
Olje- og gassutvinning-8,6-1,0-7,9-2,7
Industri2,83,9-0,3-0,1
Kraftforsyning-11,35,5-7,50,2
     
Etter varetype    
Innsatsvarer1,91,60,0-1,4
Investeringsvarer14,313,5-2,55,1
Konsumvarer-6,5-1,70,0-3,9
Energivarer-9,0-0,1-8,5-2,7
 
1  Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for bevegelige helligdager.

Tabeller