54404_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/maaned
54404
Små endringer i industriproduksjonen
statistikk
2011-04-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningfebruar 2011

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Små endringer i industriproduksjonen

Norsk industriproduksjon gikk ned med 0,4 prosent fra desember 2010 til og med februar 2011 sammenlignet med tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall. Flere tilfeller av midlertidig driftsstans påvirket industriproduksjonen i februar.

Industriproduksjon. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt. 2000-2011

Nedgangen i de tre siste månedene kom som en følge av blant annet svakere produksjon i næringsmiddelindustrien, trelast- og trevareindustrien samt innenfor oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri. I positiv retning trakk næringer som metallindustri, dataindustri og elektrisk utstyrsindustri, samt annen verkstedindustri. Dette kan knyttes til økende ordretilgang og ordrereserver (se kvartalsvis ordrestatistikk ). Det var også vekst i maskinreparasjon og installasjon, mens produksjonen i metallvareindustrien gikk noe ned fra desember 2010 til og med februar 2011 sammenlignet med månedene før.

Vekst fra februar 2010 til februar 2011

Produksjonen i industrien gikk opp 2,0 prosent fra februar 2010 til februar 2011, ifølge virkedagskorrigerte tall. Næringer som bidro til tolvmånedersveksten var blant annet maskinindustri, bygging av skip og oljeplattformer og data og elektrisk utstyrsindustri. Næringsmiddelindustrien og papir- og papirvareindustrien hadde en nedgang i produksjonen fra februar 2010 til februar 2011, viser virkedagskorrigerte tall.

Industriproduksjon. Sesongjustert og trend. Januar 2000-februar 2011. 2005=100

Midlertidig driftsstans påvirket produksjonen

Det var en nedgang på 0,3 prosent i norsk industriproduksjon fra januar til februar 2011, viser sesongjusterte tall. I februar var det midlertidig driftsstans på flere anlegg i norsk industri, som følge av vedlikeholdsarbeid og ulykker. Dette påvirket produksjonen i næringer som næringsmiddelindustrien, papir- og papirvareindustrien, kjemiske råvarer og ikke-jernholdige metaller. Verkstedindustrien opplevde en oppgang i produksjonen fra januar til februar, med vekst i næringer som maskinindustri, bygging av skip og oljeplattformer, maskinreparasjon og installasjon samt annen verkstedindustri.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriproduksjon gikk opp 3,3 prosent fra januar 2010 til januar 2011, viser virkedagskorrigerte tall. Statistikk fra Eurostat viser at industriproduksjonen i land i eurosonen økte med 8,2 prosent i samme tidsrom.

Produksjonsindeksen for industrien. Februar 2011. Prosentvis endring
 
  Virkedagskorrigert1 Sesongjustert
  Februar 2010-
februar 2011
    Desember 2009-februar 2010-
desember 2010-februar 2011
    Januar 2011-
februar 2011
    September 2010-november 2010-
desember 2010-februar 2011
 
Totalindeksen -6,1 -5,0 0,1 0,1
         
Utvinning og utvinningstenester -9,3 -7,9 -0,6 0,9
Industri 2,0 2,4 -0,3 -0,4
Kraftforsyning -16,4 -13,0 4,3 -4,7
         
Etter varetype        
Innsatsvarer 4,2 6,7 0,3 2,1
Investeringsvarer 2,3 1,7 0,5 0,4
Konsumvarer -1,2 -0,5 -1,3 -3,9
Energivarer -10,3 -9,1 -1,6 0,1
 
1  Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.

Tolkning av sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer produksjonsindeksen tremåneders glidende gjennomsnitt av sesongjusterte tall. Vanligvis sammenligner en de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel desember 2010 til og med februar 2011 mot september til og med november 2010. Sesongjusterte endringer fra måned til måned må tolkes med varsomhet.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen