54408_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/maaned
54408
Små endringer i industrien
statistikk
2011-06-08T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningapril 2011

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Små endringer i industrien

Norsk industriproduksjon var uendret fra februar til og med april 2011 sammenlignet med tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall.

Trelast- og trevareindustrien og data- og elektrisk utstyrsindustri hadde vekst i produksjonen siste periode, mens det var en nedgang i papir- og papirvareindustrien og i næringsmiddelindustrien. Midlertidig driftsstans på enkelte anlegg i disse næringene virket inn på produksjonen i perioden. Det var også en nedgang i bygging av skip og oljeplattformer og i maskinreparasjon og -installasjon fra februar til og med april 2011 sammenlignet med månedene før.

Industriproduksjon. Sesongjustert og trend. Januar 2000-april 2011. 2005=100

Fra april 2010 til april 2011

Produksjonen i industrien gikk opp 0,6 prosent fra april 2010 til april 2011, ifølge virkedagskorrigerte tall. Næringer som bidro til tolvmånedersveksten var blant annet oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, trelast- og trevareindustri og data- og elektrisk utstyrsindustri. Det var ellers nedgang i næringer som papir- og papirvareindustrien, maskinindustri og bygging av skip og oljeplattformer.

Fra mars til april 2011

Det var en nedgang på 1,1 prosent i norsk industriproduksjon fra mars til april 2011, viser sesongjusterte tall. Det var nedgang i papir- og papirvareindustrien og i data- og elektrisk utstyrsindustri. Produksjonen gikk også ned i næringer som maskinindustri og bygging av skip og oljeplattformer.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriproduksjon gikk opp 2,7 prosent fra mars 2010 til mars 2011, viser virkedagskorrigerte tall. Statistikk fra Eurostat viser at industriproduksjonen i land i eurosonen økte med 6,5 prosent i samme tidsrom.

Produksjonsindeksen for industrien. April 2011. Prosentvis endring
 
 Virkedagskorrigert 1Sesongjustert
 April 2010-april 2011Januar 2010-april 2010-
januar 2011-april 2011
Mars 2011-april 2011November 2010-jauar 2011-
februar 2011-april 2011
 
Totalindeksen-8,7-6,9-1,7-3,6
     
Utvinning og utvinningstenester-12,5-10,2-2,5-4,9
Industri0,62,2-1,1-
Kraftforsyning-3,7-14,12,3-9,2
     
Etter varetype    
Innsatsvarer1,65,1-2,30,2
Investeringsvarer-1,40,7-1,9-1,3
Konsumvarer3,60,52,5-1,6
Energivarer-13,3-11,4-1,9-5,1
 
1  Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.

Tolkning av sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer produksjonsindeksen tremåneders glidende gjennomsnitt av sesongjusterte tall. Vanligvis sammenligner en de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel februar til og med april 2011 mot november 2010 til og med januar 2011. Sesongjusterte endringer fra måned til måned må tolkes med varsomhet.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen