23890_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
23890
Vekst i industrien
statistikk
2005-04-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningfebruar 2005

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Vekst i industrien

Norsk industriproduksjon auka med 1,0 prosent i perioden desember 2004-februar 2005 samanlikna med dei tre månadene før, viser sesongjusterte tal. Innsatsvarer og investeringsvarer hadde klar vekst i produksjonen.

Produksjonen av innsatsvarer auka med 2,0 prosent, noko som hang saman med ein vekst innanfor trelast- og trevareindustri, treforedling og kjemiske råvarer. Aukande byggjeaktivitet i Noreg og god eksportretta etterspurnad trakk opp produksjonen i desse næringane.

Investeringsvarer

Produksjonen av investeringsvarer auka med 2,7 prosent frå november i fjor til februar i år samanlikna med perioden før. Verkstadnæringane hadde då vekst i produksjonen.

Konsumvarer

Produksjonen av konsumvarer gjekk ned med 0,4 prosent i siste periode, noko som hang saman med ein nedgang i produksjonen av næringsmiddel.

Produksjonsindeksen for januar 2005

Ny informasjon har gjort det nødvendig å berekne tal for januar 2005 på nytt saman med publiseringa av tal for februar 2005.

Produksjonsindeksen for industrien. Februar 2005. Prosentvis endring
 
 Vekekorrigert 1Sesongjustert
 Februar 2004- februar 2005Desember 2003- februar 2004-Desember 2004- februar 2005Januar 2005-februar 2005September- november 2004- desember 2004- februar 2005
 
Totalindeksen-2,0-2,41,7-2,4
     
Olje- og gassutvinning-5,9-8,62,5-4,8
Industri3,04,8-0,81,0
Kraftforsyning25,414,211,217,1
     
Etter varetype    
Innsatsvarer4,86,7-2,52,0
Investeringsvarer5,58,0-0,92,7
Konsumvarer-1,5-0,1-0,9-0,4
Energivarer-3,0-6,53,1-2,6
 
1  Omrekna til standardmånad og korrigert for ulike tal arbeidsdagar per veke.
 

Tabeller

Tabeller til publiseringen