8579_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
8579
Liten nedgang i industriproduksjonen
statistikk
2008-04-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningfebruar 2008

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Liten nedgang i industriproduksjonen

Gjennomsnittlig industriproduksjon fra desember 2007 til og med februar 2008 gikk ned med 0,4 prosent sammenlignet med perioden september til og med november 2007, viser sesongjusterte tall.

Produksjonsindeksen for industri. Januar 1997-februar 2008. 1995=100

Produksjonen av investeringsvarer økte med 2,2 prosent i det samme tidsrommet. Dette hang sammen med videre oppgang i maskinindustrien, oljeplattformer og transportmiddelindustrien grunnet de høye investeringene i norsk olje- og gassvirksomhet, og den svært gode ordresituasjon for disse næringene. I elektroteknisk og optisk industri gikk produksjonen ned fra desember 2007 til og med februar 2008 sammenlignet med månedene før.

Det var en nedgang på 2,9 prosent i produksjonen av innsatsvarer for desember 2007 til og med februar 2008 sammenlignet med september til og med november 2007. Kjemiske råvarer og trelast- og trevareindustri hadde en nedgang i produksjonen og det var en liten reduksjon i ikke-jernholdige metaller.

Det var bare mindre endringer i produksjonen av konsumvarer fra desember 2007 til og med februar 2008 sammenlignet med de forrige tre månedene. Produksjonen i nærings- og nytelsesmiddelindustrien gikk noe ned, mens produksjonen i forlag og grafisk industri var tilnærmet uendret.

Vekst siden februar 2007

Industriproduksjonen steg med 3,8 prosent fra februar 2007 til februar 2008, viser virkedagskorrigerte tall. Produksjonen av investeringsvarer gikk opp med 12,9 prosent, mens produksjonen av konsumvarer økte med 1,4 prosent. For innsatsvarer var det bare små endringer siden februar 2007.

Produksjonsindeksen for januar 2008

Ny informasjon har gjort det nødvendig å beregne produksjonsindeksen for januar 2008 på nytt. Industriproduksjonen for januar 2008 ble justert noe opp dersom vi sammenligner med januar 2007, viser virkedagskorrigerte tall.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriproduksjon økte med 3,3 prosent fra januar 2007 til januar 2008, viser virkedagskorrigerte tall. Statistikk frå Eurostat legger til grunn at industriproduksjonen i land i eurosonen gikk opp med 3,4 prosent i samme tidsrom.

Produksjonsindeksen for industrien. Februar 2008. Prosentvis endring
 
 Virkedagskorrigert 1Sesongjustert
 Februar 2007-februar 2008Desember 2006-februar 2007-desember 2007-februar 2008Januar 2008-februar 2008September 2007-november 2007-desember 2007-februar 2008
 
Totalindeksen0,3-0,5-1,4-2,8
     
Olje- og gassutvinning-0,1-2,7-2,2-1,6
Industri3,81,80,6-0,4
Kraftforsyning1,310,3-4,5-14,8
     
Etter varetype    
Innsatsvarer0,5-1,61,3-2,9
Investeringsvarer12,99,51,32,2
Konsumvarer1,4-0,3-1,20,5
Energivarer-1,2-1,1-0,4-1,9
 
1  Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for bevegelige helligdager.
 

Tabeller