8527_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
8527
Svak økning i industriproduksjonen
statistikk
2010-06-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningapril 2010

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Svak økning i industriproduksjonen

Produksjonen i norsk industri gikk opp med 0,9 prosent fra februar til og med april 2010 sammenlignet med tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall.

Det var en vekst i norsk metallindustri og i produksjon av kjemiske råvarer i denne siste perioden. Produksjonen i metallindustrien ble trukket opp av en viss bedring i den internasjonale etterspørselen. Dette har sørget for at tradisjonell smelteverksindustri unntatt aluminium nå produserer for tilnærmet full kapasitet igjen. Trelast- og trevareindustrien har sammen med norsk næringsmiddelindustri også hatt en økning i produksjonen. Dette henger sammen med en viss vekst i den innenlandske etterspørselen ( Se Konjunkturbarometeret, 1. kvartal 2010 ).

Industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt 1999-2010

Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt 2003-2010

I bygging av skip og plattformer gikk produksjonen ned med 2,6 prosent fra februar til og med april 2010 sammenlignet med månedene før. Det var også nedgang i data og elektrisk utstyrsindustri, på 1,3 prosent. Produksjonen i metallvare- og maskinindustrien samt maskinreparasjon og installasjon gikk derimot noe opp i siste periode, viser sesongjusterte tall.

Små endringer fra mars til april

Det var bare mindre endringer i norsk industriproduksjon fra mars til april 2010, viser sesongjusterte tall. Produksjonen i trelast- og trevareindustrien gikk ned, mens det var en økning i bygging av skip og plattformer. Norsk næringsmiddelindustri hadde også en liten oppgang.

Vekst fra april i fjor

Virkedagskorrigerte tall viser at produksjonen i industrien gikk opp 3,0 prosent fra april 2009 til april 2010. Det var en klar vekst for næringer som metallindustri, kjemiske råvarer og papir- og papirvareindustrien, mens produksjonen i bygging av skip og plattformer gikk ned med 6,1 prosent.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriproduksjon gikk opp 1,6 prosent fra mars 2009 til mars 2010, viser virkedagskorrigerte tall. Statistikk fra Eurostat viser at industriproduksjonen i land i eurosonen økte med 7,3 prosent i samme tidsrom.

Produksjonsindeksen for industrien. April 2010. Prosentvis endring
 
  Virkedagskorrigert1 Sesongjustert
  April 2009-
april 2010
Januar 2009-april 2009-
januar 2010-april 2010
Mars 2010-
april 2010
November 2009-januar 2010-
februar 2010-april 2010
 
Totalindeksen -4,6 -4,7 -0,8 -1,9
         
Utvinning og utvinningstenester -6,7 -7,2 -1,1 -1,9
Industri 3,0 0,6 0,2 0,9
Kraftforsyning -9,7 -1,7 -3,2 -11,6
         
Etter varetype        
Innsatsvarer 12,2 2,2 6,6 1,4
Investeringsvarer -1,3 -2,0 0,4 -0,7
Konsumvarer -1,2 -1,1 -0,8 0,1
Energivarer -7,8 -6,6 -0,2 -2,7
 
1  Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
 

Tabeller

Tabeller til publiseringen