23858_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
23858
Positivt for industrien
statistikk
2005-08-05T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuni 2005

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Positivt for industrien

Norsk industriproduksjon kan vise til en klar vekst i andre kvartal sammenlignet med første kvartal i år, viser sesongjusterte tall. Produksjon av både innsatsvarer, investeringsvarer og konsumvarer utviklet seg positivt.

Produksjonen av innsatsvarer steg med 1,8 prosent fra første til andre kvartal. Dette henger sammen med en økning innenfor oljeraffinering og deler av kjemisk industri, mineralproduktindustrien, treforedling samt deler av metallindustrien. Økningen dempes noe av nedgangen innenfor produksjon av gummivare og plast, kjemiske råvarer og ikke-jernholdige metaller.

Investeringsvarer

Investeringsvarer kan også skilte med positive fortegn, og produksjonen innenfor denne varegruppen har økt med 2,5 prosent fra første til andre kvartal i år. Det har vært en klar vekst i næringer som oljeplattformer, maskinindustrien og i transportmiddelindustrien.

Konsumvarer

Produksjonen av konsumvarer økte klart i andre kvartal sammenlignet med første kvartal i år. Det har da vært en vekst i næringsmiddelindustrien, bortsett fra produksjon av fisk og fiskevarer, i tillegg til at både møbelindustrien og forlag og grafisk har hatt en økning i produksjonen.

Produksjonsindeksen for industrien. Juni 2005. Prosentvis
endring
 
 Ukekorrigert 1Sesongjustert
 Juni 2004-
juni 2005
Januar-juni 2004-
januar-juni 2005
Mai 2005-
juni 2005
Januar-mars 2005-
april-juni 2005
 
Totalindeksen-9,5-2,7-6,02,9
     
Olje- og gassutvinning-17,4-6,6-9,63,7
Industri2,93,70,92,0
Kraftforsyning23,725,4-3,5-
     
Etter varetype    
Innsatsvarer4,63,73,01,8
Investeringsvarer5,67,0-0,42,5
Konsumvarer-2,30,4-0,61,3
Energivarer-16,0-3,9-10,93,2
 
1  Omregnet til standardmåned og korrigert for ulike antall arbeidsdager per uke.
 

Tabeller

Tabeller til publiseringen