54416_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/maaned
54416
Fortsatt nedgang i industriproduksjonen
statistikk
2011-10-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningaugust 2011

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Fortsatt nedgang i industriproduksjonen

Norsk industriproduksjon gikk ned med 1,7 prosent fra juni til og med august 2011 sammenlignet med tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall.

Det var nedgang blant annet i næringsmiddelindustri, trelast- og trevarelastindustri, kjemiske råvarer og i metallindustri. Endringene i kjemiske råvarer skyldes delvis nedgang i solcellerelatert industri. Papir og papirvare, maskinindustri og annen verkstedindustri hadde en vekst i produksjonen fra juni til og med august 2011 sammenlignet med den forrige tremånedersperioden.

Industriproduksjon. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt. 2000-2011

Fra august 2010 til august 2011

Produksjonen i industrien gikk opp 1,9 prosent fra august 2010 til august 2011, ifølge virkedagskorrigerte tall. Næringer med vekst i produksjonen var dataindustri og elektrisk utstyrsindustri, maskinindustri samt annen verkstedindustri. Det var nedgang i næringer som metallindustri, og i trelast- og trevareindustrien. I tillegg opplevde også kjemiske råvarer en produksjonsnedgang i samme periode.

Fra juli til august 2011

Norsk industriproduksjon gikk opp med 3,3 prosent fra juli til august 2011, viser sesongjusterte tall. Det var blant annet en økning i næringer som maskinindustri, bygging av skip og plattformer, og for maskinreparasjon og installasjon. I tillegg var det vekst i produksjonen i næringsmiddelindustrien. For bygging av skip og oljeplattformer og maskinindustrien har økt ordretilgang i de senere kvartaler gitt grunnlag for produksjonsveksten (se ordrestatistikk for 2. kvartal 2011 ). Av næringer som hadde en nedgang fra juli til august kan vi blant annet nevne trelast- og trevareindustrien samt kjemiske råvarer.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriproduksjon gikk ned 5,0 prosent fra juli 2010 til juli 2011, viser virkedagskorrigerte tall. Statistikk fra Eurostat viser at industriproduksjonen i land i eurosonen økte med 5,1 prosent i samme tidsrom.

Produksjonsindeksen for industrien. August 2011. Prosentvis endring
 
  Virkedagskorrigert1 Sesongjustert
  August 2010-
august 2011
   Januar 2010-august 2010-
januar 2011-august 2011
   Juli 2011-
august 2011
   Mars 2011-mai 2011-
juni 2011-august 2011
 
Totalindeksen 6,1 -5,6 3,6 3,3
         
Utvinning og utvinningstenester 5,8 -9,7 4,1 2,2
Industri 1,9 1,2 3,3 -1,7
Kraftforsyning 34,9 2,7 0,7 25,8
         
Etter varetype        
Innsatsvarer 8,1 6,2 1,6 1,5
Investeringsvarer 8,1 1,3 7,2 1,7
Konsumvarer -4,0 -0,2 1,2 -3,4
Energivarer 6,8 -9,6 3,7 3,6
 
1  Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.

Tolkning av sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer produksjonsindeksen tremåneders glidende gjennomsnitt av sesongjusterte tall. Vanligvis sammenligner en de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel juni til og med august 2011 mot mars til og med mai 2011. Sesongjusterte endringer fra måned til måned må tolkes med varsomhet.

Tabeller

Tabeller til publiseringen