8577_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
8577
Vekst i industriproduksjonen
statistikk
2008-05-08T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningmars 2008

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Vekst i industriproduksjonen

Det var ein auke på 1,0 prosent i norsk industriproduksjon i 1. kvartal 2008 samanlikna med 4. kvartal 2007, viser sesongjusterte tal. Dette heng saman med vidare vekst i produksjonen av investeringsvarer.

Produksjonsindeksen for industri. Januar 1997-mars 2008. 1995=100

Produksjonen av investeringsvarer hadde ein oppgang på 4,1 prosent i 1. kvartal 2008 samanlikna med 4. kvartal 2007. Dette var knytt til vekst i maskin- og transportmiddelindustrien. Metallvare- og plattformindustrien hadde også ein auke, medan det berre var mindre endringar i elektroteknisk og optisk industri. Det er den sterke ordresituasjonen over fleire år for norsk verkstadindustri og skip og plattformer som har gjeve grunnlaget for dette.

Innsatsvarer og konsumvarer

Det var ein nedgang på 1,8 prosent i produksjonen av innsatsvarer i det første kvartalet av 2008 samanlikna med det siste kvartalet i 2007. Produksjonen i trelast- og trevareindustrien, kjemiske råvarer og metallindustrien gjekk ned, medan det var auke i mineralprodukt- og gummi- og plastindustrien.

Produksjonen av konsumvarer gjekk opp med 0,5 prosent i 1. kvartal i år samanlikna med siste kvartalet i fjor. Dette var knytt til ein liten auke i nærings- og nytingsmiddelindustrien. I forlag og grafisk industri var det ein nedgang i produksjonen.

Nedgang sidan mars 2007

Virkedagskorrigerte tal viser at produksjonen i industrien gjekk ned med 0,4 prosent i mars 2008 samanlikna med mars 2007. Investeringsvarer hadde ein auke på 6,6 prosent, medan innsatsvarer og konsumvarer gjekk ned med høvesvis 4,4 og 4,5 prosent.

Norsk industri samanlikna med eurosona

Norsk industriproduksjon hadde ein oppgang på 3,8 prosent i februar 2008 samanlikna med februar 2007, viser virkedagskorrigerte tal. Statistikk frå Eurostat viser at industriproduksjonen i land i eurosona hadde ein vekst på 3,2 prosent i det same tidsrommet.

Produksjonsindeksen for industrien. Mars 2008. Prosentvis endring
 
 Virkedagskorrigert 1Sesongjustert
 Mars 2007-
mars 2008
Jauar 2007-mars 2007
-Januar 2008-mars 2008
Februar 2008-
mars 2008
Oktober 2007-desember 2007-
januar 2008-mars 2008
 
Totalindeksen4,01,41,40,3
     
Olje- og gassutvinning5,01,02,51,3
Industri-0,42,2-2,01,0
Kraftforsyning19,710,69,6-4,5
     
Etter varetype    
Innsatsvarer-4,4-2,1-2,5-1,8
Investeringsvarer6,610,7-3,54,1
Konsumvarer-4,5-0,2-3,30,5
Energivarer7,51,93,80,5
 
1  Korrigert for at vekedagar har ulik arbeidsintensitet og for glidande helgedagar.
 

Tabeller