8515_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
8515
Små endringer i industriproduksjonen
statistikk
2010-12-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningoktober 2010

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Små endringer i industriproduksjonen

Det var en økning på 0,4 prosent i norsk industriproduksjon fra august til og med oktober 2010 sammenlignet med tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall.

Industriproduksjon. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt 1999-2010

Industriproduksjon. Sesongjustert og trend. Januar 1999-oktober 2010. 2005=100

Denne endringen hang blant annet sammen med en vekst i oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri og i bygging av skip og oljeplattformer. Det var ellers en nedgang i trelast- og trevareindustri, næringsmiddelindustri og metallindustrien. Data- og elektrisk utstyrsindustri og metallvareindustrien hadde også en liten reduksjon i produksjonen fra august til og med oktober 2010 sammenlignet med tremånedersperioden før.

Vekst fra oktober 2009 til oktober 2010

Produksjonen i industrien gikk opp 4,0 prosent fra oktober 2009 til oktober 2010, ifølge virkedagskorrigerte tall. Det var en klar vekst for kjemiske råvarer grunnet økt aktivitet i norsk solcellerelatert virksomhet. Det var også en oppgang i trelast- og trevareindustrien, mens produksjonen i bygging av skip og plattformer og metallvareindustrien gikk litt ned. Næringsmiddelindustrien hadde også en reduksjon i produksjonen fra oktober 2009 til oktober 2010, viser virkedagskorrigerte tall.

Fra september til oktober 2010

Det var en nedgang på 0,3 prosent i norsk industriproduksjon fra september til oktober 2010, viser sesongjusterte tall. Produksjonen i næringsmiddelindustrien gikk noe ned, mens det var en økning i oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri. Månedsendringer må samtidig tolkes med varsomhet på grunn av tilfeldig variasjon som forekommer i norsk industriproduksjon.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriproduksjon gikk opp 3,3 prosent fra september 2009 til september 2010, viser virkedagskorrigerte tall. Statistikk fra Eurostat viser at industriproduksjonen i land i eurosonen økte med 5,8 prosent i samme tidsrom.

Produksjonsindeksen for industrien. October 2010. Prosentvis endring
 
  Virkedagskorrigert1 Sesongjustert
  Oktober 2009-oktober 2010 Januar 2009-oktober 2009-
januar 2010-oktober 2010
September 2010-oktober 2010 Mai 2010-juli 2010-
august 2010-oktober 2010
 
Totalindeksen -2,4 -5,7 8,6 -3,4
         
Utvinning og utvinningstenester -4,1 -8,7 13,6 -6,0
Industri 4,0 2,7 -0,3 0,4
Kraftforsyning -9,8 -6,4 6,0 6,5
         
Etter varetype        
Innsatsvarer 8,3 5,5 2,4 1,2
Investeringsvarer -0,5 -1,1 -0,4 -0,1
Konsumvarer 5,9 1,9 -0,9 2,7
Energivarer -4,8 -9,9 14,2 -5,2
 
1  Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.

Tolkning av sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer produksjonsindeksen tremåneders glidende gjennomsnitt av sesongjusterte tall. Vanligvis sammenligner en de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel august til og med oktober mot mai til og med juli. Sesongjusterte endringer fra måned til måned må tolkes med varsomhet.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen