8587_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
8587
Produksjonsveksten i industrien fortsetter
statistikk
2007-12-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningoktober 2007

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Produksjonsveksten i industrien fortsetter

Gjennomsnittlig industriproduksjon for august til og med oktober 2007 økte med 1,1 prosent sammenlignet med mai til og med juli i år, viser sesongjusterte tall. Dette hang sammen med en vekst i produksjonen av innsatsvarer og investeringsvarer.

Produksjonen av innsatsvarer økte med 1,8 prosent i den siste tremånedersperioden. Det var spesielt en sterk vekst i produksjon av kjemiske råvarer på 9,1 prosent som trakk opp, men også høy aktivitet i trelast- og trevareindustrien og i mineralproduktindustrien bidro til veksten. I norsk treforedlingsindustri gikk produksjonen ned med 4,5 prosent.

Produksjonsindeksen for industri januar 1997-oktober 2007. 1995=100

Høy aktivitet i verftsindustrien

Produksjonen av investeringsvarer er fortsatt svært høy, og utviklingen drives av den store ordremassen som skal effektueres for verftsindustrien og underleverandørene deres (se ordrestatistikk ). Tall for august til og med oktober viser en produksjonsvekst på 0,9 prosent i produksjonen av investeringsvarer sammenlignet med perioden før. Fortsatt vekst i transportmiddelindustrien og i elektroteknisk og optisk industri bidrar til dette. En mindre produksjonsnedgang i oljeplattformer trekker i motsatt retning. Kapasitetsproblemer og mangel på kvalifisert arbeidskraft er trolige årsaker til at veksten for investeringsvarer nå er lavere enn i foregående tremånedersperiode (se Konjunkturbarometeret ).

Positiv utvikling i næringsmiddelindustrien

Produksjonen av konsumvarer var om lag uendret i siste tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Næringsmiddelindustrien hadde en positiv utvikling i denne perioden, med en vekst på 0,7 prosent i produksjonen. Møbler og annen industri har også hatt en oppgang i samme periode.

Høy veksttakt siste tolv måneder

Norsk industriproduksjon har økt med 4,6 prosent fra oktober 2006 til oktober 2007, viser virkedagskorrigerte tall. Investeringsvarer har hatt den klart beste utviklingen med en oppgang i produksjonen på 9,7 prosent. Innsatsvarer hadde en vekst på 5,1 prosent, mens produksjonen av konsumvarer gikk opp med 0,6 prosent.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriproduksjon økte med 4,0 prosent fra september 2006 til september 2007, viser virkedagskorrigerte tall. Statistikk fra Eurostat legger til grunn at industriproduksjonen i land i eurosonen gikk opp med 3,1 prosent i samme tidsrom.

Produksjonsindeksen for industrien. Oktober 2007. Prosentvis endring
 
 Virkedagskorrigert 1Sesongjustert
    Oktober 2006-
oktober 2007
   Januar-oktober 2006-
januar-oktober 2007
   September 2007-
oktober 2007
   Mai-juli 2007-
   august-oktober 2007
 
Totalindeksen4,5-1,11,04,1
     
Olje- og gassutvinning    4,0-5,23,15,1
Industri4,64,81,71,1
Kraftforsyning35,611,2-11,59,0
     
Etter varetype    
Innsatsvarer5,13,70,81,8
Investeringsvarer9,79,92,10,9
Konsumvarer0,62,11,70,1
Energivarer7,9-2,50,75,8
 
1  Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for bevegelige helligdager.
 

Tabeller