8605_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
8605
Framleis god vekst i industrien
statistikk
2007-03-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjanuar 2007

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Framleis god vekst i industrien

Gjennomsnittleg industriproduksjon for november 2006 til og med januar 2007 viste ein oppgang på 1,7 prosent samanlikna med august til og med oktober 2006, viser sesongjusterte tal. Alle varegrupper utanom energivarer hadde ein auke i produksjonen.

Produksjonen av investeringsvarer hadde ein oppgang på 2,1 prosent i denne siste perioden. Dette heng saman med ein ytterlegare vekst i næringar som transportmiddelindustri, metallvare- og maskinindustrien, medan det var berre mindre endringar i plattformindustrien.

Oppgang for innsats og konsumvarer

Det var ein vekst på 1,5 prosent i produksjonen av innsatsvarer i den siste perioden på tre månader samanlikna med perioden før. Produksjonen av kjemiske råvarer og ikkje-jarnhaldige metall hadde ein oppgang saman med trelast- og trevareindustrien, medan gummivare- og plastindustrien hadde ein nedgang.

I konsumvarer var det ein auke på 2,3 prosent i produksjonen frå november 2006 til og med januar 2007 samanlikna med perioden før. Norsk nærings- og nytingsmiddelindustri hadde ein klår vekst, medan produksjonen i forlag og grafisk industri var om lag uendra. Det var elles ein klår oppgang i produksjonen i norsk møbelindustri i det same tidsrommet.

Norsk industri samanlikna med eurosona

Norsk industriproduksjon hadde ein vekst på 6,2 prosent frå desember 2005 til desember 2006, viser virkedagskorrigerte tal frå produksjonsindeksen for industrien. Statistikk frå Eurostat viser at industriproduksjonen i land i eurosona hadde ein oppgang på 4,0 prosent i det same tidsrommet.

Produksjonsindeksen for industrien. Januar 2007. Prosentvis endring
 
 Virkedagskorrigert 1Sesongjustert
 Jan. 2006- jan. 2007Nov.05- jan.06-Nov.06- jan.07Des. 2006-jan. 2007Aug.06- okt.06- nov.06- jan.07
 
Totalindeksen-2,4-3,5-1,1-0,4
     
Olje- og gassutvinning-3,6-6,1-0,9-1,2
Industri3,64,6-0,71,7
Kraftforsyning-18,2-21,82,9-2,0
     
Etter varetype    
Innsatsvarer1,73,20,31,5
Investeringsvarer8,19,6-0,32,1
Konsumvarer2,32,3-1,22,3
Energivarer-4,5-7,30,0-1,1
 
1  Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for bevegelige helligdager
 

Tabeller