23901_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
23901
Vekst i norsk industriproduksjon
statistikk
2005-03-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjanuar 2005

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Vekst i norsk industriproduksjon

Norsk industriproduksjon auka med 1,7 prosent frå november i fjor til januar i år samanlikna med dei tre månadene før, viser sesongjusterte tal. Veksten var mest markant for investeringsvarer og innsatsvarer.

Produksjonen av innsatsvarer auka med 3,0 prosent, noko som hang saman med ein vekst innanfor kjemiske råvarer, trelast- og trevareindustrien og i treforedling.

Produksjon av investeringsvarer

Produksjonen av investeringsvarer auka med 3,7 prosent frå november i fjor til januar i år, samanlikna med perioden før. Auke i metallvare-, maskinindustri og i transportmiddel- og plattformindustrien trakk opp produksjonen.

Produksjon av konsumvarer

Produksjonen av konsumvarer auka med 0,7 prosent i siste periode, og dette hang saman med ein vekst i produksjonen av ikkje-varige konsumvarer. Produksjonen i forlag og grafisk industri har og auka.

Produksjonsindeksen for industrien. Januar 2005. Prosentvis endring
 
 Vekekorrigert 1Sesongjustert
 Januar 2004-
       januar 2005
November 2003-januar 2004 -
       November 2004-januar 2005
       Desember 2004-
       januar 2005
August-oktober 2004 -
       november 2004-januar 2005
 
Totalindeksen-4,0-1,30,70,0
     
Olje- og gassutvinning-9,1-7,80,8-1,1
Industri6,95,30,21,7
Kraftforsyning9,07,59,49,0
     
Etter varetype    
Innsatsvarer10,37,00,33,0
Investeringsvarer10,28,1-2,33,7
Konsumvarer0,81,0-0,30,7
Energivarer-7,3-6,61,60,2
 
1  Omrekna til standardmånad og korrigert for ulike tal arbeidsdagar per veke.
 

Tabeller

Tabeller til publiseringen