8539_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
8539
Oppgang i industriproduksjonen
statistikk
2009-12-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningoktober 2009

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i industriproduksjonen

Norsk industriproduksjon gikk opp med 2,3 prosent fra august til og med oktober 2009 sammenlignet med mai til og med juli 2009, viser sesongjusterte tall.

Produksjonsindeksen for industri januar 1998-oktober 2009. 2005=100

Kjemiske råvarer og ikke-jernholdige metaller bidrar mest til oppgangen i industrien sammen med næringsmiddelindustrien. Produksjonsveksten i disse næringene er knyttet til høy eksport av fisk og fiskevarer (se Statistikk for utenrikshandel ), en viss vekst i etterspørselen etter aluminium og ny oppgang i solcellerelatert virksomhet i Norge høsten 2009. Det har ellers vært en nedgang i norsk trelast og trevareindustri på 2,4 prosent fra august til og med oktober sammenlignet med månedene før. Dette er knyttet til reduksjonen i boligbyggingen i Norge gjennom 2009 (se Byggarealstatistikk ). Produksjonen innen data- og elektrisk utstyrsindustri gikk ned med 1,7 prosent.

Vekst for verkstedindustri og skip og plattformer

Maskinindustrien, bygging av skip og plattformer og maskinreparasjon og installasjon sørger også for oppgang i industrien, mens produksjonen i annen verkstedindustri gikk ned i den siste tremånedersperioden. Virksomhet som leverer borepakker, boreutstyr og undervannsinstallasjoner klarer seg svært bra, mens norsk bildel- og lystbåtproduksjon fortsatt har store problemer. For bygging av skip og oljeplattformer og maskinindustrien gir ordrereservene ennå grunnlag for høy produksjon, selv om svekket ordretilgang medfører at næringene for alvor har begynt å tære på reservene, (se ordrestatistikk for 3. kvartal .)

Industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt. 1998-2009

Nedgang fra september til oktober 2009

Sesongjusterte tall viser at produksjonen i industrien gikk ned med 1,5 prosent i oktober sammenlignet med september i år. Dette kom etter en oppgang på 2,1 prosent fra august til september i år. Fra september til oktober var det en liten nedgang i næringsmiddelindustrien, mens kjemiske råvarer og ikke-jernholdige metaller hadde en økning i produksjonen.

Fra oktober 2008 til oktober 2009

Virkedagskorrigerte tall viser at produksjonen i industrien gikk ned med 5,3 prosent fra oktober 2008 til oktober 2009. Produksjonen i metallindustrien og trelast- og trevareindustrien har gått ned med henholdsvis 8,8 og 7,7 prosent. Maskinindustrien hadde en liten vekst på 0,7 prosent i den samme perioden.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriproduksjon gikk ned med 4,4 prosent fra september 2008 til september 2009, viser virkedagskorrigerte tall. Statistikk fra Eurostat legger til grunn at industriproduksjonen i land i eurosonen gikk ned med 13,4 prosent i samme tidsrom.

Produksjonsindeksen for industrien. Oktober 2009. Prosentvis endring
 
 Virkedagskorrigert 1Sesongjustert
 Oktober 2008-
oktober 2009
Januar 2008-oktober 2008-
Januar 2009-oktober 2009
September 2009-
oktober 2009
Mai 2009-juli 2009-
august 2009-oktober 2009
 
Totalindeksen-4,9-3,1-1,12,0
     
Utvinning og utvinningstenester-6,3-1,7-1,20,7
Industri-5,3-6,9-1,52,3
Kraftforsyning6,1-8,97,020,1
     
Etter varetype    
Innsatsvarer1,5-9,70,76,3
Investeringsvarer-0,72,4-0,31,5
Konsumvarer-6,5-6,4-1,23,0
Energivarer-7,2-2,3-0,4-1,1
 
1  Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
 

Tabeller

Tabeller til publiseringen