24172_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/arkiv
24172
Liten nedgang i industrien
statistikk
2002-04-08T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningfebruar 2002

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Liten nedgang i industrien

Sesongjusterte tal viser ein liten nedgang i industriproduksjonen frå januar til februar i år. Det har vore ein nedgang på om lag 1 prosent sidan februar i fjor, viser vekekorrigerte tal.

Nærings- og nytingsmiddelindustrien har hatt ein nedgang. Dette heng saman med endringar innanfor produksjonen av fôr. Produksjonen av innsatsvarer har hatt ein liten auke. Dette er knytt til endringar innanfor kjemiske råvarer. Det har elles vore ein auke i trelast og trevareindustrien og i gummivare- og plastindustrien. Innanfor verkstadnæringane er det berre mindre endringar.

Frå februar 2001 til februar 2002

Nærings- og nytingsmiddelindustrien har elles hatt ei svak utvikling sidan februar i fjor. Dette er mellom anna knytt til produksjonen av fisk og fiskevarer. Produksjonen av innsatsvarer har framleis hatt ei svakare utvikling enn investeringsvarer. Oljeplattformer trekkjer opp aktiviteten innanfor investeringsvarer medan treforedling sørgjer for nedgang i produksjonen av innsatsvarer.

Olje- og gassutvinning

Det har vore ein auke på om lag 3 prosent i norsk olje- og gassutvinning frå januar til februar. Dette kjem etter ein klår nedgang i januar. Auken kan mellom anna knytast til ein høg leiteaktivitet etter olje og gass. Dette heng saman med boreaktiviteten på kontinentalsokkelen. Norsk gassproduksjon er elles klårt høgare enn i same periode i fjor.

Produksjonsindeksen for industrien. Februar 2002. Prosentvis endring
  Vekekorrigert1 Sesongjustert
  Feb. 2001-feb. 2002 Jan. 2001-feb. 2001 -
jan. 2002-feb. 2002
Jan. 2002-feb. 2002 Forrige 3 md.
Totalindeksen 3,8 1,8 1,1 1,6
         
Olje- og gassutvinning 12,0 5,5 3,2 0,2
Industri -1,1 -0,4 -0,4 -1,1
Kraftforsyning -7,7 -2,9 -11,6 12,3
         
Etter varetype        
Innsatsvarer -2,9 -3,6 1,0 -1,5
Investeringsvarer 1,6 1,9 -0,6 -0,8
Konsumvarer -1,9 0,8 -4,5 1,3
Energivarer 8,6 3,5 2,6 1,6
1  Omrekna til standardmånad og korrigert for ulike tal arbeidsdagar per veke.