284563_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/maaned
284563_tabell
statistikk
2017-03-07T08:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Produksjonsindeksen måler utviklingen i verdiskaping i olje og gass, industri, bergverk og kraft. Industriproduksjonen gjekk opp med 0,2 prosent fra des. 2016 til jan. 2017.

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjanuar 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Tabellar

Liste med Tabellar
NummerTabelltittelNytt vindauge ExcelCSV
Tabell 1Produksjonsindeks. Prosentvis endring og vekterfullscreen-iconProduksjonsindeks. Prosentvis endring og vekterexcel-iconProduksjonsindeks. Prosentvis endring og vektercsv-iconProduksjonsindeks. Prosentvis endring og vekter
Tabell 2Produksjonsindeks. Månadstal, etter næring og varetype. Sesongjusterte seriar. 2005=100fullscreen-iconProduksjonsindeks. Månadstal, etter næring og varetype. Sesongjusterte seriar. 2005=100excel-iconProduksjonsindeks. Månadstal, etter næring og varetype. Sesongjusterte seriar. 2005=100csv-iconProduksjonsindeks. Månadstal, etter næring og varetype. Sesongjusterte seriar. 2005=100
Tabell 3Produksjonsindeks. Periodetal, etter næring og varetype. Sesongjusterte seriar. 2005=100fullscreen-iconProduksjonsindeks. Periodetal, etter næring og varetype. Sesongjusterte seriar. 2005=100excel-iconProduksjonsindeks. Periodetal, etter næring og varetype. Sesongjusterte seriar. 2005=100csv-iconProduksjonsindeks. Periodetal, etter næring og varetype. Sesongjusterte seriar. 2005=100
Tabell 4Produksjonsindeks. Månadstal, etter næring og varetype. Kalenderjusterte seriar. 2005=100fullscreen-iconProduksjonsindeks. Månadstal, etter næring og varetype. Kalenderjusterte seriar. 2005=100excel-iconProduksjonsindeks. Månadstal, etter næring og varetype. Kalenderjusterte seriar. 2005=100csv-iconProduksjonsindeks. Månadstal, etter næring og varetype. Kalenderjusterte seriar. 2005=100
Tabell 5Produksjonsindeks. Månadstal, etter næring og varetype. Ujusterte seriar. 2005=100fullscreen-iconProduksjonsindeks. Månadstal, etter næring og varetype. Ujusterte seriar. 2005=100excel-iconProduksjonsindeks. Månadstal, etter næring og varetype. Ujusterte seriar. 2005=100csv-iconProduksjonsindeks. Månadstal, etter næring og varetype. Ujusterte seriar. 2005=100
Tabell 6Produksjonsindeks. Vekter, etter næring og varetypefullscreen-iconProduksjonsindeks. Vekter, etter næring og varetypeexcel-iconProduksjonsindeks. Vekter, etter næring og varetypecsv-iconProduksjonsindeks. Vekter, etter næring og varetype

For fleire tabellar: Gå til statistikkbanken