54420_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/pii/maaned
54420
Vekst i industriproduksjonen
statistikk
2011-12-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
pii, Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarerEnergi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Olje og gass, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningoktober 2011

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Vekst i industriproduksjonen

Norsk industriproduksjon gikk opp med 1,7 prosent fra august til og med oktober 2011 sammenlignet med tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall.

Næringer som metallvareindustri, maskinindustri og bygging av skip- og oljeplattformer hadde vekst, mens produksjonen i kjemiske råvarer og ikke-jernholdige metaller gikk ned. Denne reduksjonen skyldes fallende etterspørsel fra eksportmarkedet (se konjunkturbarometeret for 3. kvartal 2011 ). I næringsmiddelindustrien og trelast- og trevareindustrien gikk også produksjonen ned fra august til og med oktober 2011 sammenlignet med tremånedersperioden før.

Industriproduksjon. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt 2000-2011

Fra oktober 2010 til oktober 2011

Produksjonen i industrien gikk opp med 0,7 prosent fra oktober 2010 til oktober 2011, ifølge virkedagskorrigerte tall. Det var klar vekst i næringer som metallvareindustri, maskinindustri og bygging av skip og oljeplattformer, mens det var nedgang i produksjonen i trelast- og trevareindustri, kjemiske råvarer og metallindustrien.

Fra september til oktober 2011

Norsk industriproduksjon hadde en nedgang på 0,8 prosent fra september til oktober 2011, viser sesongjusterte tall. Bygging av skip og oljeplattformer og maskinindustrien hadde vekst, mens det var nedgang i papir- og papirvareindustri og i produksjon av ikke-jernholdige metaller.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriproduksjon gikk opp 1,8 prosent fra september 2010 til september 2011, viser virkedagskorrigerte tall. Statistikk fra Eurostat viser at industriproduksjonen i land i eurosonen økte med 2,9 prosent i samme tidsrom.

Produksjonsindeksen for industrien. October 2011. Prosentvis endring
 
  Virkedagskorrigert1 Sesongjustert
  Oktober 2010-
oktober 2011
Januar 2010-oktober 2010-
januar 2011-oktober 2011
September 2011-
oktober 2011
Mai 2011-juli 2011-
august 2011-oktober 2011
 
Totalindeksen -5,7 -4,7 -1,8 3,9
         
Utvinning og utvinningstjenester -11,2 -8,7 -2,3 5,7
Industri 0,7 1,2 -0,8 1,7
Kraftforsyning 7,5 4,4 -3,1 -1,4
         
Etter varetype        
Innsatsvarer 5,1 6,2 0,1 1,3
Investeringsvarer 7,3 2,6 0,6 5,9
Konsumvarer -7,6 -1,6 -2,7 -3,3
Energivarer -10,6 -8,6 -1,9 5,1
 
1  Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.

Tolkning av sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer produksjonsindeksen tremåneders glidende gjennomsnitt av sesongjusterte tall. Vanligvis sammenligner en de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel august til og med oktober 2011 mot mai til og med juli 2011. Sesongjusterte endringer fra måned til måned må tolkes med varsomhet.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen