Årlig nasjonalregnskap2016

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Arkiv for Årlig nasjonalregnskap - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
9. februar 2017 1979-2016 Fortsatt svak vekst i Fastlands-BNP
9. februar 2017 2016 Foreløpige tall for 2016
31. august 2016 2014-2015 Små revisjoner av BNP Fastlands-Norge 2014 og 2015
15. november 2016 1978-2016 Svak aktivitetsvekst
31. august 2016 1979-2016 Svak, men økende vekst i fastlandsøkonomien
16. februar 2016 2015 Foreløpige tall for 2015
12. mai 2016 1978-2016 Svak vekst i fastlandsøkonomien
12. mai 2016 2015 Foreløpige tall for 2015
16. februar 2016 1978-2015 Nær nullvekst gjennom andre halvår i fjor
17. november 2015 1978-2015 Svak vekst i fastlandsøkonomien
17. november 2015 2014 Foreløpige tall for 2014
9. september 2015 2013 BNP oppjustert med 0,3 prosentpoeng
20. mai 2015 2014 Foreløpige tall for 2014 oppdatert
20. august 2015 1978-2015 Fortsatt svak aktivitetsvekst i norsk økonomi
20. mai 2015 1978-2015 Svakt vekstbilde for norsk økonomi
11. februar 2015 1978-2014 Moderat vekst i norsk økonomi
11. februar 2015 2014 Foreløpige tall for 2014
20. november 2014 1978-2014 Fortsatt moderat vekst i Fastlands-BNP
20. november 2014 1995-2013 BNP oppjustert
12. februar 2014 2013 Fortsatt moderat vekst i Fastlands-Norge
21. august 2014 2014 God vekst i fastlandsøkonomien
20. mai 2014 2014 Moderat og stabil vekst i Fastlands-Norge
19. november 2013 2012 Uendret makrobilde for 2011 og 2012
19. november 2013 2013 Moderat vekst i fastlandsøkonomien
20. mai 2014 2013 Foreløpige tall for 2013 oppdatert
12. februar 2014 2013 Foreløpige tall for 2013
5. desember 2006 1970-2005 Oppjustering av BNP
16. mai 2013 2012 Reviderte tall for årlig nasjonalregnskap
20. august 2013 2013 Fortsatt pause i konjunkturoppgangen
16. mai 2013 2013 Økt vekst i fastlandsøkonomien
4. mai 2000 1997-1999 Beskjeden revisjon av BNP-vekst i 1999
8. juni 2000 2000 Større aktivitet i fastlandsøkonomien
7. september 2000 2000 Vekst i fastlandsøkonomien
7. desember 2000 2000 Nedgang i fastlandsøkonomien
8. februar 2001 2000 Fortsatt svak utvikling i BNP
3. mai 2001 1998-2000 Moderate revisjoner i BNP
7. juni 2001 2001 Økt aktivitet i fastlandsøkonomien
6. september 2001 2001 Svakere vekst i fastlandsøkonomien
6. desember 2001 2001 Svak vekst i fastlandsøkonomien
7. februar 2002 2001 Moderat vekst i BNP for Fastlands-Norge
14. juni 2002 2002 Økt vekst for Fastlands-Norge
5. september 2002 2002 Svak utvikling i BNP Fastlands-Norge
12. desember 2002 2002 Moderat vekst i BNP Fastlands-Norge
20. mars 2003 2002 Moderat vekst i BNP for Fastlands-Norge
5. juni 2003 2003 Redusert aktivitet i fastlandsøkonomien
2. september 2003 2003 Svak oppgang i fastlandsøkonomien
2. desember 2003 2003 Moderat vekst i fastlandsøkonomien
11. mars 2004 2003 Vekst i fastlandsøkonomien
8. juni 2004 2004 Fortsatt moderat vekst i norsk økonomi
7. september 2004 2004 Veksten i fastlandsøkonomien fortsetter
7. desember 2004 2004 Fortsatt god vekst i økonomien
10. mars 2005 2004 Klar vekst i økonomien
7. juni 2005 2005 Fortsatt konjunkturoppgang
6. september 2005 2005 Sterk vekst i økonomien
6. desember 2005 2005 Fortsatt sterk vekst i økonomien
16. mars 2006 2005 Veksten i fastlandsøkonomien fortsetter
6. juni 2006 2006 Sterk konsumvekst
5. september 2006 2006 Fortsatt høy vekst i fastlandsøkonomien
5. desember 2006 2006 Veksten i norsk økonomi fortsetter
16. februar 2012 2011 Vekst i Fastlands-Norge
22. mai 2012 2012 Markert vekst i Fastlands-Norge
23. august 2012 2012 Fortsatt markert vekst i Fastlands-Norge
20. november 2012 2012 Fortsatt konjunkturoppgang
13. februar 2013 2012 Dempet vekst i fastlandsøkonomien
13. februar 2013 2012 Solid vekst i norsk økonomi fra 2011 til 2012
20. november 2012 2010-2011 Små endringer av BNP Fastlands-Norge
22. november 2011 1970-2010 BNP oppjustert
19. november 2002 1970-1991 Oppjustert konsum i offentlig forvaltning
14. juni 2002 1991-2001 Sterkere vekst på 1990-tallet
24. november 2009 2007-2008 Nedjustering av veksten i BNP
25. november 2008 2006-2007 Uforandret bilde av norsk økonomi i 2006 og 2007
20. november 2007 2005-2006 Små revisjoner i BNP-veksten
6. desember 2005 2003-2004 Økt lønnsomhet i industrien i 2003
7. desember 2004 2002-2003 Lav BNP-vekst for Fastlands-Norge 2003
11. mars 2004 2001-2002 Stadig lavere vekst i BNP de siste årene
20. mars 2003 2002 Moderat vekst i BNP for Fastlands-Norge
7. februar 2001 1970-1999 Nær tredobling av BNP siden 1970
22. februar 2007 2006 Den sterke veksten i fastlandsøkonomien held fram
23. mai 2007 2007 Veksten i fastlandsøkonomien fortsetter
23. august 2007 2007 Konjunkturoppgangen fortsetter
20. november 2007 2007 Den sterke veksten i norsk økonomi fortsetter
21. februar 2008 2007 Et toppår for norsk økonomi
21. mai 2008 2008 Veksten i norsk økonomi flater ut
21. august 2008 2008 Utflating i norsk økonomi
25. november 2008 2008 Svakere vekst i norsk økonomi
19. februar 2009 2008 Nedgang i fastlandsøkonomien
19. mai 2009 2009 Markert nedgang i fastlandsøkonomien
20. august 2009 2009 Svak vekst i Fastlands-Norge
24. november 2009 2009 Økt aktivitet i fastlandsøkonomien
18. februar 2010 2009 Negativ vekst i norsk økonomi
20. mai 2010 2010 Fortsatt svak vekst i fastlandsøkonomien
19. august 2010 2010 Aktivitetsøkning i Fastlands-Norge
23. november 2010 2010 Klar vekst i fastlandsøkonomien
17. februar 2011 2010 Moderat vekst i Fastlands-Norge
24. mai 2011 2011 Veksten i fastlandsøkonomien fortsetter
23. august 2011 2011 Fortsatt god vekst i norsk økonomi
22. november 2011 2011 Vekst i norsk økonomi
2. september 1999 1999 Nedgang i bruttonasjonalproduktet (BNP)
2. desember 1999 1999 Aktivitetsvekst i 3. kvartal
10. februar 2000 1999 Svakeste BNP-vekst på 1990-tallet