20530_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
20530
Moderat vekst i BNP for Fastlands-Norge
statistikk
2003-03-20T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
nr, Årlig nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, BNP per innbygger, bruttonasjonalinntekt, eksport, import, lønnskostnader, årslønn, årsverk, timeverk, sysselsatte, kapitalbeholdninger, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, kryssløpstabeller, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Årlig nasjonalregnskap2002

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Moderat vekst i BNP for Fastlands-Norge

Nye nasjonalregnskapstall viser en vekst i bruttonasjonalproduktet (BNP) på 1,0 prosent i 2002. Det foreligger nå også reviderte tall for 2000 og 2001.