10175
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
10175
Større aktivitet i fastlandsøkonomien
statistikk
2000-06-08T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapmars 2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Større aktivitet i fastlandsøkonomien

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge steg med 0,5 prosent fra 4. kvartal 1999 til 1. kvartal 2000, etter tilnærmet nullvekst fra 3. til 4. kvartal 1999. Det viser foreløpige sesongjusterte tall fra nasjonalregnskapet.

 BNP og BNP Fastlands-Norge 1. kvartal 1999 til 1. kvartal 2000

Påskens varierende plassering mellom 1. og 2. kvartal bidrar til større usikkerhet i de sesongjusterte vekstanslagene for 1. kvartal. Volumveksten i BNP totalt er beregnet til 1,0 prosent. Det var vekst både i konsumet og i investeringene. Eksportoverskuddet bidro imidlertid til å redusere BNP-veksten.

Fortsatt konsumvekst

Konsumet i husholdninger og ideelle organisasjoner økte med 1,2 prosent i 1. kvartal, etter en vekst på 0,3 prosent i 4. kvartal. I 1. kvartal var veksten i konsumet i husholdningene 1,4 prosent. Det var husholdningenes varekonsum som økte mest, med 1,9 prosent, mens tjenestekonsumet økte med 0,3 prosent. Den sesongjusterte veksten i det offentlige konsumet er anslått til 1,4 prosent. Det var konsumet i kommuneforvaltningen som hadde størst vekst med 2,1 prosent, mens konsumet i statsforvaltningen økte med 0,3 prosent.

Større investeringer på fastlandet

Bruttoinvesteringene i fast kapital økte med 3,3 prosent fra 4. kvartal 1999 til 1. kvartal 2000, etter et fall i 4. kvartal på 13,1 prosent. For Fastlands-Norge er veksten i 1. kvartal beregnet til 2,7 prosent etter tilnærmet nullvekst i 4. kvartal. De tjenesteytende næringene har sterkest vekst med 7,1 prosent, mens i industrien falt investeringene med 5,2 prosent. Bruttoinvesteringene i offentlig forvaltning falt med 1,3 prosent.

Lavere eksport av tradisjonelle varer

Samlet eksport ble i 1. kvartal redusert med 2,1 prosent. Eksporten av råolje og naturgass økte med 1,9 prosent. Det var et fall i eksporten av tradisjonelle varer på 1,9 prosent, mens eksporten av tjenester forble uforandret. Den samlede importen falt med 1,3 prosent i 1. kvartal. Mens importen av tradisjonelle varer ble redusert med 2,7 prosent, var det en økning i importen av tjenester på 2,2 prosent.

Oppgang i industrien

Bruttoproduktet i industrien økte med 0,5 prosent i 1. kvartal etter en tilsvarende reduksjon kvartalet før. Det var ellers sterk vekst innen gruppen andre vareproduserende næringer, som blant annet omfatter kraftproduksjon. Veksten i denne gruppen var 2,1 prosent. Veksten innenfor de tjenesteytende næringer eksklusive offentlig forvaltning var i 1. kvartal på 0,3 prosent etter en oppgang på 1,0 prosent i 4. kvartal.

Svak sysselsettingsvekst

For sysselsatte personer og utførte timeverk foreligger foreløpig kun ikke-sesongjusterte tall fra nasjonalregnskapet. Disse tallene viser en vekst i sysselsatte personer fra 1. kvartal 1999 til 1. kvartal 2000 på 0,2 prosent. I industrien falt sysselsatte personer med 4,6 prosent i samme periode. Tjenesteytende næringer eksklusive offentlig forvaltning hadde en vekst på 0,9 prosent, mens sysselsettingen innenfor offentlig forvaltning økte med 1,9 prosent. Veksten i utførte timeverk for sysselsatte personer totalt er i samme periode beregnet til 4,0 prosent. Den sterke veksten i timeverkene fra 1. kvartal 1999 til 1. kvartal 2000 må ses i lys av at påsken i fjor falt i 1. kvartal, mens den i år falt i 2. kvartal.

Bruttonasjonalprodukt 1. kvartal 2000. Prosentvis
volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert vekst)
 
 1. kvartal 2000, sesongjustert
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP)1,0
Fastlands-Norge0,5
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart3,6
Innenlandsk sluttanvendelse1,6
Konsum i husholdninger mv.1,2
Konsum i offentlig forvaltning1,4
Bruttoinvestering2,6
Eksport-2,1
Import-1,3
  
Sysselsatte personer (prosentvis endring fra 1. kvartal 1999)0,2
 
 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB