253546_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
253546
Foreløpige tall for 2015
statistikk
2016-05-12T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
nr, Årlig nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, BNP per innbygger, bruttonasjonalinntekt, eksport, import, lønnskostnader, årslønn, årsverk, timeverk, sysselsatte, kapitalbeholdninger, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, kryssløpstabeller, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Denne første beregningen av tallene for 2015 er en summering av tallene for årets fire kvartaler.

Årlig nasjonalregnskap2015

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Foreløpige tall for 2015

Årlig nasjonalregnskap er nå oppdatert med foreløpige tall for 2015.

Denne første beregningen av tallene for 2015 er en summering av tallene for årets fire kvartaler. Tallene finnes i fanen Tabeller og i Statistikkbanken.

Kvartalstallene omtales i egen artikkel.

Siste revisjon av 2015 vil bli publisert i september 2017.