211320_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
211320
Foreløpige tall for 2014
statistikk
2015-02-11T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
nr, Årlig nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, BNP per innbygger, bruttonasjonalinntekt, eksport, import, lønnskostnader, årslønn, årsverk, timeverk, sysselsatte, kapitalbeholdninger, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, kryssløpstabeller, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Årlig nasjonalregnskap er nå oppdatert med foreløpige tall for 2014.

Årlig nasjonalregnskap2014

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Foreløpige tall for 2014

Årlig nasjonalregnskap er nå oppdatert med foreløpige tall for 2014.

Denne første beregningen av tallene for 2014 er en summering av tallene for årets fire kvartaler. Tallene finnes i fanen Tabeller og i Statistikkbanken.

Tallseriene beregnet etter prinsippene i hovedrevisjonen 2014 foreligger nå tilbake til 1970,

Kvartalstallene omtales i egen artikkel.

Første revisjon av tallene for året 2014 publiseres 20. mai. Siste revisjon vil være tilgjengelige mot slutten av 2016.