106383_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
106383
Reviderte tall for årlig nasjonalregnskap
statistikk
2013-05-16T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
nr, Årlig nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, BNP per innbygger, bruttonasjonalinntekt, eksport, import, lønnskostnader, årslønn, årsverk, timeverk, sysselsatte, kapitalbeholdninger, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, kryssløpstabeller, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Årlig nasjonalregnskap2012

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Reviderte tall for årlig nasjonalregnskap

Årlig nasjonalregnskap er nå oppdatert med reviderte tall for 2012.

Disse tallene er foreløpige og finnes i fanen Tabeller og i Statistikkbanken.

I februar publiserte SSB en analyse av 2012-tallene . Til tross for at reviderte tall nå er publisert, gir fortsatt analysen en god oversikt over året.

Neste revisjon av 2012-tallene publiseres mot slutten av året, og siste revisjon vil være tilgjengelige mot slutten av 2014.

Begreper og klassifisering i nasjonalregnskapetÅpne og lesLukk

Utfyllende informasjon om definisjoner av begreper, variabler og klassifisering i nasjonalregnskapet finner du i Om Statistikken under definisjoner.