162122_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
162122
Foreløpige tall for 2013
statistikk
2014-02-12T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
nr, Årlig nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, BNP per innbygger, bruttonasjonalinntekt, eksport, import, lønnskostnader, årslønn, årsverk, timeverk, sysselsatte, kapitalbeholdninger, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, kryssløpstabeller, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Årlig nasjonalregnskap2013

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Foreløpige tall for 2013

Årlig nasjonalregnskap er nå oppdatert med foreløpige tall for 2013.

Denne første beregningen av tallene for 2013 er en summering av tallene for årets fire kvartaler. Tallene finnes i fanen Tabeller og i Statistikkbanken.

Kvartalstallene omtales i egen artikkel .

Første revisjon av tallene for året 2013 publiseres 20. mai. Siste revisjon vil være tilgjengelige mot slutten av 2015.

Planlagte endringer i nasjonalregnskapsstatistikkeneÅpne og lesLukk

I november og desember 2014 publiseres nye reviderte tall for nasjonalregnskapet og tilhørende statistikker. Statistisk sentralbyrå følger internasjonale retningslinjer ved utarbeidelse av nasjonalregnskap og utenlandsstatistikker. Det er kommet nye internasjonale retningslinjer for disse statistikkene. Statistisk sentralbyrå arbeider nå for å implementere endringene, i tillegg til nye kilder for enkelte av statistikkene.