211454_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
211454
Foreløpige tall for 2014 oppdatert
statistikk
2015-05-20T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
nr, Årlig nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, BNP per innbygger, bruttonasjonalinntekt, eksport, import, lønnskostnader, årslønn, årsverk, timeverk, sysselsatte, kapitalbeholdninger, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, kryssløpstabeller, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Nasjonalregnskapet viser BNP og andre tall for norsk realøkonomi.

Årlig nasjonalregnskap2014

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Foreløpige tall for 2014 oppdatert

Årlig nasjonalregnskaps foreløpige tall for 2014 er nå oppdatert.

Denne foreløpige beregningen av tallene for 2014 er en summering av tallene for årets fire kvartaler. Tallene finnes i fanen Tabeller og i Statistikkbanken.

Kvartalstallene omtales i egen artikkel.

Neste revisjon vil være tilgjengelig mot slutten av 2015.